R/glht.diallel_v1.3.R

Defines functions MET1.eff hayman1.eff hayman2.eff G1.eff G2.eff G3.eff G4.eff GE2.eff GE3.eff GE2r.eff GE3r.eff

Documented in G1.eff G2.eff G3.eff G4.eff GE2.eff GE2r.eff GE3.eff GE3r.eff hayman1.eff hayman2.eff MET1.eff

GE3r.eff <- function(obj){
 # Get the data
 # obj <- dMod2; coef(dMod2)
 assign <- attr(model.matrix(obj), "assign")
 P1 <- obj$model[,2]
 P2 <- obj$model[,3]
 fct <- obj$fct
 # Intercept
 temp <- matrix(0, 1, length(assign))
 X <- 1
 temp[,assign == 0] <- X
 row.names(temp) <- "Intercept"
 i <- 0
 if(obj$Block == T) {i <- 1}
 # h.bar
 X <- 1
 temp1 <- matrix(0, 1, length(assign))
 temp1[,assign == i + 1] <- X
 row.names(temp1) <- "h.bar"
 # SPi
 P1 <- factor(as.character(P1))
 P2 <- factor(as.character(P2))
 levs <- c(levels(P1), levels(P2))
 levs <- levels(factor(levs))
 levs <- factor(levs)
 temp2 <- matrix(0, length(levs), length(assign))
 contrasts(levs) <- "contr.sum"
 X <- model.matrix(~levs)[,-1]
 temp2[,assign == i + 2] <- X
 row.names(temp2) <- paste("sp", levs, sep = "_")
 # GC
 temp3 <- matrix(0, length(levs), length(assign))
 temp3[,assign == i + 3] <- X
 row.names(temp3) <- paste("gc", levs, sep = "_")

 # SCA
 expl <- expand.grid(levs,levs)
 X2 <- SCA(expl[,2], expl[,1])
 temp4 <- matrix(0, length(X2[,1]), length(assign))
 temp4[,assign == i + 4] <- X2
 row.names(temp4) <- paste("s", "_", expl[,2], ":", expl[,1], sep = "")
 # REC
 X <- REC(expl[,2], expl[,1])
 temp5 <- matrix(0, length(data.frame(X)[,1]), length(assign))
 temp5[,assign == i + 5] <- X
 row.names(temp5) <- paste("r", "_", expl[,2], ":", expl[,1], sep = "")

 X <- rbind(temp, temp1, temp2, temp3, temp4)
 X <- X[apply(X, 1, function(x) !all(x==0)),]
 return(X)
}

GE2r.eff <- function(obj){
 # Get the data
 # obj <- dMod2; coef(dMod2)
 assign <- attr(model.matrix(obj), "assign")
 P1 <- obj$model[,2]
 P2 <- obj$model[,3]
 fct <- obj$fct
 # Intercept
 temp <- matrix(0, 1, length(assign))
 X <- 1
 temp[,assign == 0] <- X
 row.names(temp) <- "Intercept"
 i <- 0
 if(obj$Block == T) {i <- 1}
 # h.bar
 X <- 1
 temp1 <- matrix(0, 1, length(assign))
 temp1[,assign == i + 1] <- X
 row.names(temp1) <- "h.bar"
 # VEi
 P1 <- factor(as.character(P1))
 P2 <- factor(as.character(P2))
 levs <- c(levels(P1), levels(P2))
 levs <- levels(factor(levs))
 levs <- factor(levs)
 temp2 <- matrix(0, length(levs), length(assign))
 contrasts(levs) <- "contr.sum"
 X <- model.matrix(~levs)[,-1]
 temp2[,assign == i + 2] <- X
 row.names(temp2) <- paste("v", levs, sep = "_")
 # Hi
 # P1 <- factor(as.character(P1))
 # P2 <- factor(as.character(P2))
 # levs <- c(levels(P1), levels(P2))
 # levs <- levels(factor(levs))
 # levs <- factor(levs)
 temp3 <- matrix(0, length(levs), length(assign))
 #contrasts(levs) <- "contr.sum"
 #X <- model.matrix(~levs)[,-1]
 temp3[,assign == i + 3] <- X
 row.names(temp3) <- paste("h", levs, sep = "_")

 # SCA
 expl <- expand.grid(levs,levs)
 X2 <- SCA(expl[,2], expl[,1])
 temp4 <- matrix(0, length(X2[,1]), length(assign))
 temp4[,assign == i + 4] <- X2
 row.names(temp4) <- paste("s", "_", expl[,2], ":", expl[,1], sep = "")

 # REC
 X <- REC(expl[,2], expl[,1])
 temp5 <- matrix(0, length(data.frame(X)[,1]), length(assign))
 temp5[,assign == i + 5] <- X
 row.names(temp5) <- paste("r", "_", expl[,2], ":", expl[,1], sep = "")

 X <- rbind(temp, temp1, temp2, temp3, temp4, temp5)

 # tSCA - NO
 # expl <- expand.diallel(as.character(levs), 2)
 # X <- tSCA(expl[,1], expl[,2])
 # temp2 <- matrix(0, length(X[,1]), length(assign))
 # temp2[,assign == i + 2] <- X
 # row.names(temp2) <- paste("ts", "_", expl[,1], ":", expl[,2], sep = "")
 # rimuovere le righe senza elementi non-zero
 # X <- rbind(temp, temp1, temp2)
 X <- X[apply(X, 1, function(x) !all(x==0)),]
 return(X)
}

GE3.eff <- function(obj){
 # Get the data
 # obj <- dMod2; coef(dMod2)
 assign <- attr(model.matrix(obj), "assign")
 P1 <- obj$model[,2]
 P2 <- obj$model[,3]
 fct <- obj$fct
 # Intercept
 temp <- matrix(0, 1, length(assign))
 X <- 1
 temp[,assign == 0] <- X
 row.names(temp) <- "Intercept"
 i <- 0
 if(obj$Block == T) {i <- 1}
 # h.bar
 X <- 1
 temp1 <- matrix(0, 1, length(assign))
 temp1[,assign == i + 1] <- X
 row.names(temp1) <- "h.bar"
 # SPi
 P1 <- factor(as.character(P1))
 P2 <- factor(as.character(P2))
 levs <- c(levels(P1), levels(P2))
 levs <- levels(factor(levs))
 levs <- factor(levs)
 temp2 <- matrix(0, length(levs), length(assign))
 contrasts(levs) <- "contr.sum"
 X <- model.matrix(~levs)[,-1]
 temp2[,assign == i + 2] <- X
 row.names(temp2) <- paste("sp", levs, sep = "_")
 # GC
 temp3 <- matrix(0, length(levs), length(assign))
 temp3[,assign == i + 3] <- X
 row.names(temp3) <- paste("gc", levs, sep = "_")

 # SCA
 expl <- expand.grid(levs,levs)
 X2 <- SCA(expl[,2], expl[,1])
 temp4 <- matrix(0, length(X2[,1]), length(assign))
 temp4[,assign == i + 4] <- X2
 row.names(temp4) <- paste("s", "_", expl[,2], ":", expl[,1], sep = "")
 X <- rbind(temp, temp1, temp2, temp3, temp4)

 # tSCA - NO
 # expl <- expand.diallel(as.character(levs), 2)
 # X <- tSCA(expl[,1], expl[,2])
 # temp2 <- matrix(0, length(X[,1]), length(assign))
 # temp2[,assign == i + 2] <- X
 # row.names(temp2) <- paste("ts", "_", expl[,1], ":", expl[,2], sep = "")
 # rimuovere le righe senza elementi non-zero
 # X <- rbind(temp, temp1, temp2)
 X <- X[apply(X, 1, function(x) !all(x==0)),]
 return(X)
}

GE2.eff <- function(obj){
 # Get the data
 # obj <- dMod2; coef(dMod2)
 assign <- attr(model.matrix(obj), "assign")
 P1 <- obj$model[,2]
 P2 <- obj$model[,3]
 fct <- obj$fct
 # Intercept
 temp <- matrix(0, 1, length(assign))
 X <- 1
 temp[,assign == 0] <- X
 row.names(temp) <- "Intercept"
 i <- 0
 if(obj$Block == T) {i <- 1}
 # h.bar
 X <- 1
 temp1 <- matrix(0, 1, length(assign))
 temp1[,assign == i + 1] <- X
 row.names(temp1) <- "h.bar"
 # VEi
 P1 <- factor(as.character(P1))
 P2 <- factor(as.character(P2))
 levs <- c(levels(P1), levels(P2))
 levs <- levels(factor(levs))
 levs <- factor(levs)
 temp2 <- matrix(0, length(levs), length(assign))
 contrasts(levs) <- "contr.sum"
 X <- model.matrix(~levs)[,-1]
 temp2[,assign == i + 2] <- X
 row.names(temp2) <- paste("v", levs, sep = "_")
 # Hi
 # P1 <- factor(as.character(P1))
 # P2 <- factor(as.character(P2))
 # levs <- c(levels(P1), levels(P2))
 # levs <- levels(factor(levs))
 # levs <- factor(levs)
 temp3 <- matrix(0, length(levs), length(assign))
 #contrasts(levs) <- "contr.sum"
 #X <- model.matrix(~levs)[,-1]
 temp3[,assign == i + 3] <- X
 row.names(temp3) <- paste("h", levs, sep = "_")

 # SCA
 expl <- expand.grid(levs,levs)
 X2 <- SCA(expl[,2], expl[,1])
 temp4 <- matrix(0, length(X2[,1]), length(assign))
 temp4[,assign == i + 4] <- X2
 row.names(temp4) <- paste("s", "_", expl[,2], ":", expl[,1], sep = "")
 X <- rbind(temp, temp1, temp2, temp3, temp4)

 # tSCA - NO
 # expl <- expand.diallel(as.character(levs), 2)
 # X <- tSCA(expl[,1], expl[,2])
 # temp2 <- matrix(0, length(X[,1]), length(assign))
 # temp2[,assign == i + 2] <- X
 # row.names(temp2) <- paste("ts", "_", expl[,1], ":", expl[,2], sep = "")
 # rimuovere le righe senza elementi non-zero
 # X <- rbind(temp, temp1, temp2)
 X <- X[apply(X, 1, function(x) !all(x==0)),]
 return(X)
}

G4.eff <- function(obj){
 # Get the data
  assign <- attr(model.matrix(obj), "assign")
  P1 <- obj$model[,2]
  P2 <- obj$model[,3]
  fct <- obj$fct
  # Intercept
  temp <- matrix(0, 1, length(assign))
  X <- 1
  temp[,assign == 0] <- X
  row.names(temp) <- "Intercept"
  i <- 0
  if(obj$Block == T) {i <- 1}
  # GCA
  P1 <- factor(as.character(P1))
  P2 <- factor(as.character(P2))
  levs <- c(levels(P1), levels(P2))
  levs <- levels(factor(levs))
  levs <- factor(levs)
  temp1 <- matrix(0, length(levs), length(assign))
  # temp3 <- temp1
  contrasts(levs) <- "contr.sum"
  X <- model.matrix(~levs)[,-1]
  temp1[,assign == i + 1] <- X
  row.names(temp1) <- paste("g", levs, sep = "_")
  # SCA
  expl <- expand.diallel(as.character(levs), 3)
  # X <- SCA.G3(expl[,1], expl[,2])
  X <- SCA(expl[,1], expl[,2]) # Corrected on 2/7/21
  temp2 <- matrix(0, length(X[,1]), length(assign))
  temp2[,assign == i + 2] <- X
  row.names(temp2) <- paste("s", "_", expl[,1], ":", expl[,2], sep = "")
  # rimuovere le righe senza elementi non-zero
  X <- rbind(temp, temp1, temp2)
  X <- X[apply(X, 1, function(x) !all(x==0)),]
  return(X)
 }

G3.eff <- function(obj){
 # Get the data
  assign <- attr(model.matrix(obj), "assign")
  P1 <- obj$model[,2]
  P2 <- obj$model[,3]
  fct <- obj$fct
  # Intercept
  temp <- matrix(0, 1, length(assign))
  X <- 1
  temp[,assign == 0] <- X
  row.names(temp) <- "Intercept"
  i <- 0
  if(obj$Block == T) {i <- 1}
  # GCA
  P1 <- factor(as.character(P1))
  P2 <- factor(as.character(P2))
  levs <- c(levels(P1), levels(P2))
  levs <- levels(factor(levs))
  levs <- factor(levs)
  temp1 <- matrix(0, length(levs), length(assign))
  # temp3 <- temp1
  contrasts(levs) <- "contr.sum"
  X <- model.matrix(~levs)[,-1]
  temp1[,assign == i + 1] <- X
  row.names(temp1) <- paste("g", levs, sep = "_")
  # SCA
  expl <- expand.diallel(as.character(levs), 3)
  # X <- SCA.G3(expl[,1], expl[,2])
  X <- SCA(expl[,1], expl[,2]) # Corrected on 2/7/2021
  temp2 <- matrix(0, length(X[,1]), length(assign))
  temp2[,assign == i + 2] <- X
  row.names(temp2) <- paste("s", "_", expl[,1], ":", expl[,2], sep = "")
  # REC
  # X <- REC.G3(expl[,1], expl[,2])
  X <- REC(expl[,1], expl[,2]) # Corrected on 2/2/2021
  temp4 <- matrix(0, length(data.frame(X)[,1]), length(assign))
  temp4[,assign == i + 3] <- X
  row.names(temp4) <- paste("r", "_", expl[,1], ":", expl[,2], sep = "")
  # rimuovere le righe senza elementi non-zero
  X <- rbind(temp, temp1, temp2, temp4)
  X <- X[apply(X, 1, function(x) !all(x==0)),]
  return(X)
 }

G2.eff <- function(obj){
 # Get the data
 # obj <- dMod2
  assign <- attr(model.matrix(obj), "assign")
  P1 <- obj$model[,2]
  P2 <- obj$model[,3]
  fct <- obj$fct
  # Intercept
  temp <- matrix(0, 1, length(assign))
  X <- 1
  temp[,assign == 0] <- X
  row.names(temp) <- "Intercept"
  i <- 0
  if(obj$Block == T) {i <- 1}

  # GCA
  P1 <- factor(as.character(P1))
  P2 <- factor(as.character(P2))
  levs <- c(levels(P1), levels(P2))
  levs <- levels(factor(levs))
  levs <- factor(levs)
  temp1 <- matrix(0, length(levs), length(assign))
  # temp3 <- temp1
  contrasts(levs) <- "contr.sum"
  X <- model.matrix(~levs)[,-1]
  temp1[,assign == i + 1] <- X
  row.names(temp1) <- paste("g", levs, sep = "_")
  # tSCA
  expl <- expand.diallel(as.character(levs), 2)
  X <- tSCA(expl[,1], expl[,2])
  temp2 <- matrix(0, length(X[,1]), length(assign))
  temp2[,assign == i + 2] <- X
  row.names(temp2) <- paste("ts", "_", expl[,1], ":", expl[,2], sep = "")
  # rimuovere le righe senza elementi non-zero
  X <- rbind(temp, temp1, temp2)
  X <- X[apply(X, 1, function(x) !all(x==0)),]
  return(X)
 }

G1.eff <- function(obj){
 # Get the data
  assign <- attr(model.matrix(obj), "assign")
  P1 <- obj$model[,2]
  P2 <- obj$model[,3]
  fct <- obj$fct
  # Intercept
  temp <- matrix(0, 1, length(assign))
  X <- 1
  temp[,assign == 0] <- X
  row.names(temp) <- "Intercept"
  i <- 0
  if(obj$Block == T) {i <- 1}

  # GCA
  P1 <- factor(as.character(P1))
  P2 <- factor(as.character(P2))
  levs <- c(levels(P1), levels(P2))
  levs <- levels(factor(levs))
  levs <- factor(levs)
  temp1 <- matrix(0, length(levs), length(assign))
  # temp3 <- temp1
  contrasts(levs) <- "contr.sum"
  X <- model.matrix(~levs)[,-1]
  temp1[,assign == i + 1] <- X
  row.names(temp1) <- paste("g", levs, sep = "_")
  # tSCA
  expl <- expand.grid(levs,levs)
  X <- tSCA(expl[,2], expl[,1])
  temp2 <- matrix(0, length(X[,1]), length(assign))
  temp2[,assign == i + 2] <- X
  row.names(temp2) <- paste("ts", "_", expl[,2], ":", expl[,1], sep = "")
  # REC
  X <- REC(expl[,2], expl[,1])
  temp4 <- matrix(0, length(data.frame(X)[,1]), length(assign))
  temp4[,assign == i + 3] <- X
  row.names(temp4) <- paste("r", "_", expl[,2], ":", expl[,1], sep = "")
  # rimuovere le righe senza elementi non-zero
  X <- rbind(temp, temp1, temp2, temp4)
  X <- X[apply(X, 1, function(x) !all(x==0)),]
  return(X)
 }

hayman2.eff <- function(obj){
 # Get the data
  assign <- attr(model.matrix(obj), "assign")
  P1 <- obj$model[,2]
  P2 <- obj$model[,3]
  fct <- obj$fct

  # Intercept
  temp <- matrix(0, 1, length(assign))
  X <- 1
  temp[,assign == 0] <- X
  row.names(temp) <- "Intercept"
  i <- 0
  if(obj$Block == T) {i <- 1}

  # MD
  temp.m <- matrix(0, 1, length(assign))
  X <- 1
  temp.m[,assign == i + 1] <- X
  row.names(temp.m) <- "m"

  # GCA
  P1 <- factor(as.character(P1))
  P2 <- factor(as.character(P2))
  levs <- c(levels(P1), levels(P2))
  levs <- levels(factor(levs))
  levs <- factor(levs)
  temp1 <- matrix(0, length(levs), length(assign))
  temp3 <- temp1
  contrasts(levs) <- "contr.sum"
  X <- model.matrix(~levs)[,-1]
  temp1[,assign == i + 2] <- X
  row.names(temp1) <- paste("g", levs, sep = "_")
  # rbind(temp, temp.m, temp1)

  # DD
  temp4 <- temp3
  temp3[,assign == i + 3] <- X
  row.names(temp3) <- paste("d", levs, sep = "_")
  #rbind(temp, temp.m, temp1, temp3)

  # SCA
  expl <- expand.grid(levs,levs)
  X2 <- SCA(expl[,2], expl[,1])
  temp2 <- matrix(0, length(X2[,1]), length(assign))
  temp2[,assign == i + 4] <- X2
  row.names(temp2) <- paste("s", "_", expl[,2], ":", expl[,1], sep = "")
  # rbind(temp, temp.m, temp1, temp3, temp2)

  # RGCA
  temp4[,assign == i + 5] <- X
  row.names(temp4) <- paste("j", levs, sep = "_")
  # rbind(temp, temp.m, temp1, temp3, temp2, temp4)

  # RSCA
  X <- RSCA(expl[,2], expl[,1])
  temp5 <- matrix(0, length(data.frame(X)[,1]), length(assign))
  temp5[,assign == i + 6] <- X
  row.names(temp5) <- paste("rs", "_", expl[,2], ":", expl[,1], sep = "")
  # rimuovere le righe senza elementi non-zero
  X <- rbind(temp, temp.m, temp1, temp3, temp2, temp4, temp5)
  X <- X[apply(X, 1, function(x) !all(x==0)),]
  return(X)
 }

hayman1.eff <- function(obj){
 # Get the data
  assign <- attr(model.matrix(obj), "assign")
  P1 <- obj$model[,2]
  P2 <- obj$model[,3]
  fct <- obj$fct
  # Intercept
  temp <- matrix(0, 1, length(assign))
  X <- 1
  temp[,assign == 0] <- X
  row.names(temp) <- "Intercept"
  i <- 0
  if(obj$Block == T) {i <- 1}

  # GCA
  P1 <- factor(as.character(P1))
  P2 <- factor(as.character(P2))
  levs <- c(levels(P1), levels(P2))
  levs <- levels(factor(levs))
  levs <- factor(levs)
  temp1 <- matrix(0, length(levs), length(assign))
  temp3 <- temp1
  contrasts(levs) <- "contr.sum"
  X <- model.matrix(~levs)[,-1]
  temp1[,assign == i + 1] <- X
  row.names(temp1) <- paste("g", levs, sep = "_")
  # RGCA
  temp3[,assign == i + 3] <- X
  row.names(temp3) <- paste("rg", levs, sep = "_")
  # tSCA
  expl <- expand.grid(levs,levs)
  X <- tSCA(expl[,2], expl[,1])
  temp2 <- matrix(0, length(X[,1]), length(assign))
  temp2[,assign == i + 2] <- X
  row.names(temp2) <- paste("ts", "_", expl[,2], ":", expl[,1], sep = "")
  # RSCA
  X <- RSCA(expl[,2], expl[,1])
  temp4 <- matrix(0, length(data.frame(X)[,1]), length(assign))
  temp4[,assign == i + 4] <- X
  row.names(temp4) <- paste("rs", "_", expl[,2], ":", expl[,1], sep = "")
  # rimuovere le righe senza elementi non-zero
  X <- rbind(temp, temp1, temp2, temp3, temp4)
  X <- X[apply(X, 1, function(x) !all(x==0)),]
  return(X)
 }
MET1.eff <- function(obj){
 Y <- obj$model[,1]
 P1 <- factor(obj$model[,2])
 P2 <- factor(obj$model[,3])
 Blk <- factor(obj$model$`(Block)`)
 Env <- factor(obj$model$`(Env)`)
 fct <- obj$fct
 temp <- data.frame(Y, P1, P2, Blk, Env)
 mods <- plyr::dlply(temp, c("Env"),
   function(df) lm.diallel(Y ~ P1 + P2,
               Block = Blk,
               fct = fct))
 k_env <- function(ll){
  res <- diallel.eff(ll)
  res <- res$linfct
  colnames(res) <- names(coef(ll))
  res
  }
 mats <- lapply(mods, k_env)
 # Rimuove l'intercetta
 mats <- lapply(mats, function(x) x[-1, -1])
 for(i in 1:length(levels(temp$Env))) colnames(mats[[i]]) <- paste(colnames(mats[[i]]), names(mats)[i], sep = ":")
 for(i in 1:length(levels(temp$Env))) rownames(mats[[i]]) <- paste(rownames(mats[[i]]), names(mats)[i], sep = ":")
 colNames <- unlist(lapply(mats, colnames))
 rowNames <- unlist(lapply(mats, rownames))

 mats <- lmDiallel::blockMatrixDiagonal(mats)
 colnames(mats) <- colNames
 rownames(mats) <- rowNames
 mats2 <- matrix(0, length(mats[,1]), length(levels(temp$Env)))
 k <- cbind(mats2, mats)
 return(k)
}

MET2.eff <- function(obj){
 Y <- obj$model[,1]
 P1 <- factor(obj$model[,2])
 P2 <- factor(obj$model[,3])
 Blk <- factor(obj$model$`(Block)`)
 Env <- factor(obj$model$`(Env)`)
 fct <- obj$fct
 temp <- data.frame(Y, P1, P2, Blk, Env)
 mods <- plyr::dlply(temp, c("Env"),
   function(df) lm.diallel(Y ~ P1 + P2,
               Block = Blk,
               fct = fct))
 k_env <- function(ll){
  res <- diallel.eff(ll)
  res <- res$linfct
  colnames(res) <- names(coef(ll))
  res
  }
 mats <- lapply(mods, k_env)

 # Rimuove l'intercetta
 mats <- lapply(mats, function(x) x[-1, -1])
 for(i in 1:length(levels(temp$Env))) colnames(mats[[i]]) <- paste(colnames(mats[[i]]), names(mats)[i], sep = ":")
 for(i in 1:length(levels(temp$Env))) rownames(mats[[i]]) <- paste(rownames(mats[[i]]), names(mats)[i], sep = ":")
 colNames <- unlist(lapply(mats, colnames))
 rowNames <- unlist(lapply(mats, rownames))
 k <- mats[[1]]
 for(i in 2:length(mats)){
  k <- cbind(k, mats[[i]])
 }
 k
 mats2 <- matrix(0, length(k[,1]), length(mats))
 k <- cbind(mats2, k)/length(mats)
 return(k)
}

MET3.eff <- function(obj){
 Y <- obj$model[,1]
 P1 <- factor(obj$model[,2])
 P2 <- factor(obj$model[,3])
 Blk <- factor(obj$model$`(Block)`)
 Env <- factor(obj$model$`(Env)`)
 BlockEnv <- factor(paste(Blk, Env, sep = ":"))
 fct <- obj$fct
 temp <- data.frame(Y, P1, P2, BlockEnv)
 mod <- lm.diallel(Y ~ P1 + P2, data = temp,
            Block = BlockEnv,
            fct = fct)
 k <- diallel.eff(mod)
 return(k)
}

diallel.eff <- function(obj, MSE = NULL, dfr = NULL, type = "all") {
 if(all(class(obj) != "diallel")) {
  cat("This method works only with diallel objects")
  stop()
 }
 if(obj$Env == F){
  if(obj$fct == "HAYMAN1"){
    k <- hayman1.eff(obj)
  } else if(obj$fct == "HAYMAN2"){
    k <- hayman2.eff(obj)
  } else if(obj$fct == "GRIFFING1"){
    k <- G1.eff(obj)
  } else if(obj$fct == "GRIFFING2"){
    k <- G2.eff(obj)
  } else if(obj$fct == "GRIFFING3"){
    k <- G3.eff(obj)
  } else if(obj$fct == "GRIFFING4"){
    k <- G4.eff(obj)
  } else if(obj$fct == "GE2"){
   k <- GE2.eff(obj)
  } else if(obj$fct == "GE3"){
   k <- GE3.eff(obj)
  } else if(obj$fct == "GE2r"){
   k <- GE2r.eff(obj)
  } else if(obj$fct == "GE3r"){
   k <- GE3r.eff(obj)
  }
 } else {
  # Multiambiente: refitta il modello per ambiente
  if(type == "all"){
   k <- MET1.eff(obj)
  } else if(type == "means"){
   k <- MET2.eff(obj)
  } else if(type == "reduced"){
   k <- MET3.eff(obj)
  }else {
   print("Argument type may be either 'all' or 'means' or 'reduced'")
   stop()
  }
 }  linfct.list <- list(linfct = k, MSE = MSE, dfr = dfr, obj = obj)
  class(linfct.list) <- "diallelMod"
  return(linfct.list)
}


### multiple comparison procedures
# glht.diallelMod <- function(model, linfct, ...) {
#   obj <- linfct$obj
#   if(obj$Env == F){
#   ### extract factors and contrast matrices from `model'
#   # obj <- linfct$obj
#   MSE <- linfct$MSE
#   dfr <- ifelse(is.null(linfct$dfr), obj$df.residual, linfct$dfr)
#   k <- linfct$linfct
#
#   coefMod <- coef(obj)
#   vcovMod <- vcov(obj, MSE = MSE)
#   args <- list(coef = coefMod, vcov = vcovMod, df = dfr)
#   class(args) <- "parm"
#   ret <- multcomp::glht(args, k)
#   return(ret)
#   } else {
#   newData <- data.frame(Yield = obj$model[,1],
#            Par1 = obj$model[,2],
#            Par2 = obj$model[,3],
#            BlockEnv = paste(obj$model$`(Block)`,
#                    obj$model$`(Env)`, sep = ":"))
#   newFit <- lm.diallel(Yield ~ Par1 + Par2, data = newData,
#            Block = BlockEnv,
#            fct = obj$fct)
#   ret <- glht(linfct = diallel.eff(newFit))
#   return(ret)
#   }
#
# }


glht.diallelMod <- function(model, linfct, ...) {

  ### extract factors and contrast matrices from `model'
  obj <- linfct$obj
  MSE <- linfct$MSE
  dfr <- ifelse(is.null(linfct$dfr), obj$df.residual, linfct$dfr)
  k <- linfct$linfct

  coefMod <- coef(obj)
  vcovMod <- vcov(obj, MSE = MSE)
  args <- list(coef = coefMod, vcov = vcovMod, df = 26)
  class(args) <- "parm"
  ret <- multcomp::glht(args, k)
  return(ret)

}

expand.diallel <- function(pars, mating = 1){
 pars <- sort(pars)
 # print(pars)
 if(mating == 1){
  Par1 <- rep(pars, each = length(pars))
  Par2 <- rep(pars, length(pars))
 } else if(mating == 2){
  Par1 <- rep(pars, c(length(pars):1))
  Par2 <- pars
  for(i in 1:length(pars)){
  Par2 <- c(Par2, pars[-c(1:i)])}
 } else if(mating == 3) {
  Par1i <- rep(pars, each = length(pars))
  Par2i <- rep(pars, length(pars))
  Par1 <- Par1i[Par1i != Par2i]
  Par2 <- Par2i[Par1i != Par2i]
 } else if(mating == 4) {
  Par1i <- rep(pars, c(length(pars):1))
  Par2i <- pars
  for(i in 1:length(pars)){
  Par2i <- c(Par2i, pars[-c(1:i)])}
  Par1 <- Par1i[Par1i != Par2i]
  Par2 <- Par2i[Par1i != Par2i]
 }
df <- data.frame(Par1, Par2)
return(df)
}

Try the lmDiallel package in your browser

Any scripts or data that you put into this service are public.

lmDiallel documentation built on May 4, 2022, 5:05 p.m.