README.md

Pakiet ENRanalytics jest zbiorem przydatnych funckji w naszej codziennej pracy.

Intalacja

devtools::install_github('AMUFacultyOfEnglish/ENRanalytics',build_vignettes = TRUE)

Vignettes

Żeby sprawdzić jakie vignetty zawiera obecnie pakiet ENRanalytics:

vignette(package = 'ENRanalytics')

Żeby zobaczyć konkretną vignette z pakietu należy wpisać jej konkretny topic który można podejrzeć wykonując kod powyżej vignette(package = 'ENRanalytics'), np:

vignette('usage_draw_scale_numeric',package = 'ENRanalytics')


AMUFacultyOfEnglish/ENRanalytics documentation built on Oct. 30, 2017, 12:53 a.m.