API for Bioconductor-mirror/methylPipe
Base resolution DNA methylation data analysis

Global functions
$,BSdataSet Man page
$,BSdataSet-method Man page
$,GElist Man page
$,GElist-method Man page
BSdata Man page Source code
BSdata-class Man page
BSdataSet Man page Source code
BSdataSet-class Man page
BSprepare Man page Source code
GEcollection Man page
GEcollection-class Man page
GElist Man page Source code
GElist-class Man page
[,BSdataSet,ANY,ANY-method Man page
[,GElist,ANY,ANY-method Man page
[[,BSdataSet,ANY,ANY-method Man page
[[,GElist,ANY,ANY-method Man page
[[<-,BSdataSet,ANY,ANY-method Man page
[[<-,GElist,ANY,ANY-method Man page
binC Man page
binC,GEcollection-method Man page
binmC Man page
binmC,GEcollection-method Man page
binrC Man page
binrC,GEcollection-method Man page
binscore Man page
binscore,GEcollection-method Man page
binscore<- Man page
binscore<-,GEcollection-method Man page
chiCombP Man page Source code
chr Man page
chr,GEcollection-method Man page
consolidateDMRs Man page Source code
extractBinGRanges Man page Source code
findDMR Man page
findDMR,BSdataSet-method Man page
findDMR,methylPipe,BSdataSet Man page
findDMR,methylPipe,BSdataSet-method Man page
findDMR-methods Man page
findPMDs Man page
findPMDs,BSdata-method Man page
findPMDs,methylPipe,BSdata Man page
findPMDs,methylPipe,BSdata-method Man page
findPMDs-methods Man page
getCpos Man page Source code
getCposChr Man page Source code
getCposDensity Man page Source code
length Man page
length,BSdataSet-method Man page
length,GEcollection-method Man page
length,GElist-method Man page
mCsmoothing Man page
mCsmoothing,BSdata-method Man page
mCsmoothing,methylPipe,BSdata Man page
mCsmoothing,methylPipe,BSdata-method Man page
mCsmoothing-methods Man page
mapBSdata2GRanges Man page Source code
mapBSdata2GRangesBin Man page Source code
meth.call Man page Source code
methstats Man page
methstats,BSdataSet-method Man page
methstats,methylPipe,BSdataSet Man page
methstats,methylPipe,BSdataSet-method Man page
methstats-methods Man page
methylPipe Man page
methylPipe-package Man page
nbins Man page
nbins,GEcollection-method Man page
onLoad Source code
plotMeth Man page Source code
pool.reads Man page Source code
process.hmc Man page Source code
profileDNAmetBin Man page Source code
profileDNAmetBinParallel Man page Source code
show,BSdata-method Man page
show,BSdataSet-method Man page
show,GEcollection-method Man page
show,GElist-method Man page
splitChrs Man page Source code
tabixdata2GR Man page Source code
Bioconductor-mirror/methylPipe documentation built on July 1, 2017, 7:39 a.m.