badaj_gre2: Rozklad czasu gry w SuperFarmera zadana strategia

Description Usage Arguments Value

Description

Funkcja badaj_gre2() powtarza gre dana strategia 10000 razy.

Usage

1
badaj_gre2(strategia)

Arguments

strategia

strategia, ktora chcemy zagrac. W pakiecie do wyboru: strategy1, strategy2, strategy3

Value

funkcja zwraca wektor, w którym każda współrzędna jest czasem gry zadana strategia


PawKed/SuperFarmerPKEK documentation built on May 8, 2019, 1:27 a.m.