Man pages for Rapporteket/Nakke
Resultattjenester for Degenerativ Nakke

FigAndelerGrVarAarSøylediagram med andeler for hver grupperingsenhet (sykehus,...
NakkeFigAndelerSøylediagram, horisontalt eller vertikalt, som viser andeler...
NakkeFigAndelerGrVarSøylediagram med andeler for hver grupperingsenhet (sykehus,...
NakkeFigAndelTidTidstrend (år) av andel for en gitt variabel.
NakkeFigGjsnGrVarSøylediagram som viser sentralmål (gj.sn./median) for hvert...
NakkeFigGjsnTidTidsutvikling av gjennomsnitt/median for en gitt variabel
NakkePreprosessPreprosesser data fra Degenerativ Nakke
NakkeRegDataSQLHenter data registrert for Degenerativ Nakke
NakkeUtvalgEnhFunksjon som gjør utvalg i datagrunnlaget til registreringene...
NakkeVarTilretteleggFunksjon for å tilrettelegge variable for beregning.
Rapporteket/Nakke documentation built on Dec. 8, 2018, 1:19 a.m.