API for Rapporteket/nnrr
Resultatrapporter for Norsk nakke- og ryggregister

Global functions
lagKodebok Man page
nnrrFigAndeler Man page
nnrrFigAndelerPrePost Man page
nnrrFigAntallKjonnsdelt Man page
nnrrFigGjsnPrePostGrVar Man page
nnrrHentRegData Man page
nnrrPrepVar Man page
nnrrPreprosess Man page
nnrrUtvalg Man page
tr_summarize_output Man page
vask_diagnoser Man page
Rapporteket/nnrr documentation built on May 31, 2019, 4:52 a.m.