Man pages for Rapporteket/nnrr
Resultatrapporter for Norsk nakke- og ryggregister

lagKodebokDenne funksjonen tilrettelegger en kodebok for bruk i...
nnrrFigAndelerLag søylediagram som viser andeler av ulike variabler:
nnrrFigAndelerPrePostSøylediagram som fordeling av valgt variabel, målt både før...
nnrrFigAntallKjonnsdeltLag søylediagram som viser andeler av ulike variabler:
nnrrFigGjsnPrePostGrVarSøylediagram med gjennomsnitt før og etter intervensjon...
nnrrHentRegDataProvide global dataframe for NNRR
nnrrPreprosessPreprosesser data for bruk i NNRR sine rapporter
nnrrPrepVarPreparer variabler for plotting
nnrrUtvalgGjør utvalg av dataen
tr_summarize_outputTransponer output fra tidyr::summarize
vask_diagnoserTrekk ut icd-10 kode fra fritekst, og rydd i navn
Rapporteket/nnrr documentation built on May 31, 2019, 4:52 a.m.