Man pages for Rapporteket/nordicscir
R-pakke for å generere resultater fra NordicScir

NorScirAll R resources neede for NorScir at Rapporteket
NorScirSampleDataSample dataset for NorScir.
NSFigAndelerSøylediagram som viser fordeling av valgt variabel
NSFigAndelStabelSøylediagram som sammenligner fordeling (vha. stablede...
NSFigGjsnGrVarFunksjon som genererer en figur med gjennomsnitt/median
NSPreprosesserPreprosesserer data fra Nordic Scir
NSRegDataSQLHenter data for NordicScir fra staging
NSUtvalgFunksjon som gjør utvalg av data basert på brukervalg.
NSVarTilretteleggFunksjon for å tilrettelegge variable for beregning.
Rapporteket/nordicscir documentation built on Jan. 5, 2018, 11:04 a.m.