Man pages for Rapporteket/nordicscir
R-pakke for å generere resultater fra NordicScir

NorScirAll R resources neede for NorScir at Rapporteket
NorScirSampleDataSample dataset for NorScir.
NSFigAndelerS<c3><b8>ylediagram som viser fordeling av valgt variabel
NSFigAndelStabelS<c3><b8>ylediagram som sammenligner fordeling (vha. stablede...
NSFigGjsnGrVarFunksjon som genererer en figur med gjennomsnitt/median
NSPreprosesserPreprosesserer data fra Nordic Scir
NSRegDataSQLHenter data for NordicScir fra staging
NSUtvalgFunksjon som gj<c3><b8>r utvalg av data basert p<c3><a5>...
NSVarTilretteleggFunksjon for <c3><a5> tilrettelegge variable for beregning.
Rapporteket/nordicscir documentation built on Feb. 17, 2018, 2:27 a.m.