Man pages for Rapporteket/nra
Resultattjenester for Nasjonalt register for analinkontinens

indikatorFigRaterGrVarPlot andeler/andeler i angitt format
nraFigAndelerLag søylediagram eller stabelplott som viser andeler av ulike...
nraGjsnGrVarDenne funksjonen generer figur på gjennomsnitt gruppert etter...
nraGjsnPrePostDenne funksjonen generer figur på gjennomsnitt før operasjon,...
nraHentRegDataProvide global dataframe for NRA
nraPreprosessDenne funksjonen definerer en del nye (sammensatte) variabler...
nraPrepVarPreparer variabler for plotting
nraSNMdagbokDenne funksjonen oppsummerer SNM-dagboken med gjennomsnitt...
nraSNMdagbokPstDenne funksjonen oppsummerer SNM-dagboken med gjennomsnitt...
nraUtvalgFunksjon som gjør utvalg av dataene, returnerer det reduserte...
wrap.itAutomatisk linjebryting av lange tekstetiketter
Rapporteket/nra documentation built on Oct. 31, 2018, 4:24 p.m.