R/cleanDates.R

Defines functions cleanDates

Documented in cleanDates

#' Dátumtisztíítás
#'
#' Dátumok formátumának ellenőrzése. Erre lehet, hogy a \code{libridate}
#'  csomag eleve jobb.
#'
#' @param chr_vect karakter vektor
#' @param correct_yy_flag logikau érték, készámjegyű évszámok kezelésére.
#'  Alapvetően \code{TRUE}
#'
#' @details
#' A függvény megkeresi pár előre ismert formátumú dárumokat, de gőzöm
#'  sincs mit csinál velük.
#' A \code{correct_yy_flag} a két évszámból álló éveket kiegészíti:
#'  ha nagyobb, mint az aktuáis év utolsó két szánjegye, feltételezi,
#'  hogy a XX. századra vonatkozik.
#'
#' @return
#' \code{x}-szel megegyező hosszú Dátum vektor
#'
#' @author
#' Tajti András
#'
#' @examples
#' cleanDates("56-10-23")
#'
#' @encoding UTF-8
#' @export


cleanDates <- function(chr_vect, correct_yy_flag = TRUE){

 date_vect <- rep(NA_character_, length(chr_vect))

 YYYY_MM_DD <- "^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}.*"
 YY_MM_DD <- "^[0-9]{2}-[0-9]{2}-[0-9]{2}.*"
 YYMMDD <- "^[0-9]{2}[0-9]{2}[0-9]{2}.*"
 YYYYMMDD <- "^[0-9]{4}[0-9]{2}[0-9]{2}.*"
 YYYY._MM._DD <- "^[0-9]{4}\\. [0-9]{2}\\. [0-9]{2}.*"
 YY._MM._DD <- "^[0-9]{2}\\. [0-9]{2}\\. [0-9]{2}.*"

 # kiszedem a betűket, azok tuti nem kellenek:
 chr_vect_mod <- gsub("[[:alpha:]]", "", chr_vect)

 # a két számjegyű évekkel kezdődők javítása:
 # Ha nagyobb mint jelenév, akkor 20.század.
 if(correct_yy_flag){
  correct_yy <- function(yy_date_chrs){
   yr <- substr(yy_date_chrs, 0, 2)
   prefix <- ifelse(as.numeric(yr) > substr(Sys.Date(), 3,4),
            19,
            20)
   corrected_yy <- paste0(prefix, yy_date_chrs)
   return(corrected_yy)
  }

  chr_vect_mod[grepl(YY_MM_DD,
          chr_vect_mod)] <- correct_yy(chr_vect_mod[grepl(YY_MM_DD,
                              chr_vect_mod)])

  chr_vect_mod[grepl(YYMMDD,
          chr_vect_mod)] <- correct_yy(chr_vect_mod[grepl(YYMMDD,
                              chr_vect_mod)])

  chr_vect_mod[grepl(YY._MM._DD,
          chr_vect_mod)] <- correct_yy(chr_vect_mod[grepl(YY._MM._DD,
                              chr_vect_mod)])

 }

 
 # YYYY_MM_DD
 date_vect[grepl(YYYY_MM_DD,
         chr_vect_mod)] <- str_extract(chr_vect_mod[grepl(YYYY_MM_DD,
                              chr_vect_mod)],
                      substr(YYYY_MM_DD,
                       0,
                       nchar(YYYY_MM_DD) - 2))

 # YYYYMMDD
 corrected_yyyymmdd <- str_extract(chr_vect_mod[grepl(YYYYMMDD,
                              chr_vect_mod)],
                      substr(YYYYMMDD,
                       0,
                       nchar(YYYYMMDD) - 2))
 corrected_yyyymmdd <- paste0(substr(corrected_yyyymmdd, 0, 4),
                "-",
                substr(corrected_yyyymmdd, 5, 6),
                "-",
                substr(corrected_yyyymmdd, 7, 8))

 date_vect[grepl(YYYYMMDD,
         chr_vect_mod)] <- corrected_yyyymmdd

 # YYYY._MM._DD
 corrected_yyyy._mm._dd <- str_extract(chr_vect_mod[grepl(YYYY._MM._DD,
                                chr_vect_mod)],
                        substr(YYYY._MM._DD,
                         0,
                         nchar(YYYY._MM._DD) - 2))
 corrected_yyyy._mm._dd <- paste0(substr(corrected_yyyy._mm._dd, 0, 4),
                  "-",
                  substr(corrected_yyyy._mm._dd, 7, 8),
                  "-",
                  substr(corrected_yyyy._mm._dd, 11, 12))

 date_vect[grepl(YYYY._MM._DD,
         chr_vect_mod)] <- corrected_yyyy._mm._dd

 # ha van NA, aminek nem kéne annak lenni, akkor hibaüzenet
 if(length(setdiff(which(is.na(date_vect)),
          which(is.na(chr_vect))))){
  warning(paste0("N\u00E8h\u00E0ny d\u00E0tumot nem siker\u00FClt \u00E8rtelmezni. Az els\u00F6: ",
          min(setdiff(which(is.na(date_vect)),
                which(is.na(chr_vect))))))
 }

 return(as.Date(date_vect))

}
atajti/andego.adattisztitas documentation built on Nov. 21, 2018, 5:43 a.m.