API for ernestguevarra/nipnTK
NiPN Anthropometric Data Toolkit

Global functions
ageChildren Man page Source code
ageHeaping Man page Source code
ageRatioTest Man page Source code
ah.ex01 Man page
as.ex01 Man page
as.ex02 Man page
boxText Man page Source code
digitPreference Man page Source code
dist.ex01 Man page
dp.ex01 Man page
dp.ex02 Man page
dp.ex03 Man page
flag.ex01 Man page
flag.ex02 Man page
flag.ex03 Man page
fullTable Man page Source code
greensIndex Man page Source code
histNormal Man page Source code
national.SMART Man page Source code
nipnTK Man page
nipnTK-package Man page
outliersMD Man page Source code
outliersUV Man page Source code
plot.ageChildren Man page Source code
plot.ageHeaping Man page Source code
plot.digitPreference Man page Source code
print.ageChildren Man page Source code
print.ageHeaping Man page Source code
print.ageRatioTest Man page Source code
print.digitPreference Man page Source code
print.greensIndex Man page Source code
print.sexRatioTest Man page Source code
print.skewKurt Man page Source code
pyramid.plot Man page Source code
qqNormalPlot Man page Source code
rl.ex01 Man page
sexRatioTest Man page Source code
skewKurt Man page Source code
sp.ex01 Man page
sp.ex02 Man page
ernestguevarra/nipnTK documentation built on Nov. 30, 2018, 5:45 p.m.