Man pages for hrmJ/phdBayes
Shortcuts For The Bayesian Analyses In My PhD

CreateAndRunModelS3 object stuff
CreateAndRunModel-StandardBayesian-methodTestaa, onko jo tallennettuna tämän mallin pohjana olevasta...
CreatePdfFileLuo pdf-tiedoston kuvasta
GetAllPlotsLuo caterpillarkuviot kaikista sijainneista sekä lisäksi...
GetLabelNamesForGgMcmcOn the basis of a coda object, retrieve human readable names...
LoadResultsS3 object stuff
LoadResults-StandardBayesian-methodHakee rds-muodossa tallennetun posterioridatan perusteella...
PrintSvgS3 object stuff
PrintSvg-StandardBayesian-methodTulostaa html-esityksen kuvioista
ReadDataLukee tilastollista mallia koskevan datan rds-tiedostosta
ResetAllDataS3 object stuff
ResetAllData-StandardBayesian-methodPoista kaikki tallennettu tieto tästä mallista, jotta se...
SaveOriginalDataS3 object stuff
SaveOriginalData-StandardBayesian-methodTestaa, onko jo tallennettuna tämän mallin pohjana olevasta...
SavePdfTallentaa pdf-tiedostot yhden til. mallin kuvioista.
StandardBayesianTutkimuksessa standardisti käytetty bayesiläinen malli...
StandardBayesian-classS3 object stuff
StyleGgmcmcCompMuokkaa ggmcmc-kuvion ulkoasua
hrmJ/phdBayes documentation built on Jan. 22, 2019, 1:38 a.m.