API for inbo/LSVI
Rekenmodule Lokale Staat Van Instandhouding

Global functions
AnalyseVariabele-class Man page
aandeel-class Man page
aandeelKruidlaag-class Man page
aantal-class Man page
analyseVariabele_c Man page Source code
bedekking-class Man page
bedekkingLaag-class Man page
berekenLSVIbasis Man page Source code
berekenStatus Man page Source code
berekenVerschilscores Man page Source code
berekenVoorwaarde Man page Source code
combinerenVerschilscore Man page Source code
combinerenVoorwaarden Man page Source code
connecteerMetLSVIdb Man page Source code
connecteerMetLSVIlite Man page Source code
deselecteerKenmerkenInOpname Man page Source code
geefInfoHabitatfiche Man page Source code
geefInvoervereisten Man page Source code
geefSoortenlijst Man page Source code
geefSoortenlijstVoorIDs Man page Source code
geefUniekeWaarden Man page Source code
geefVersieInfo Man page Source code
geefVertaallijst Man page Source code
invoercontroleData_habitat Man page Source code
invoercontroleData_soortenKenmerken Man page Source code
invoercontroleData_voorwaarden Man page Source code
invoercontroleKwaliteitsniveau Man page Source code
invoercontroleVersie Man page Source code
logDatabankfouten Man page Source code
maakConnectiePool Man page Source code
maakConnectiepoolSQLite Man page Source code
maakHabitatfiches Man page Source code
maakLSVIrapport Man page Source code
maxBedekking-class Man page
maxBedekkingExcl-class Man page
meting-class Man page
onAttach Source code
selecteerIndicatoren Man page Source code
selecteerKenmerkenInOpname Man page Source code
vertaalIntervalUitvoer Man page Source code
vertaalInvoerInterval Man page Source code
inbo/LSVI documentation built on Dec. 12, 2018, 3:29 p.m.