modelparameters.basis: Modelparameters berekenen voor opgegeven basismodel

Description Usage Arguments Value

View source: R/modelparameters_basis.R

Description

Functie die de modelparameters berekent op basis van een opgegeven basismodel. Ze berekent zowel de parameters voor het domeinmodel als voor het Vlaams model, en geeft ook de grenzen van het bruikbaar interval

Usage

1

Arguments

Soortmodel

model van boomsoort

Value

dataframe met parameters voor domeinmodel (Ad, Bd en Cd) en parameters voor Vlaams model (Avl, Bvl en Cvl)


inbo/dhcurve documentation built on May 17, 2017, 4:14 a.m.