modelparameters.lokaal: Modelparameters berekenen voor opgegeven lokaal model

Description Usage Arguments Value

View source: R/modelparameters_lokaal.R

Description

Functie die de modelparameters berekent op basis van een opgegeven lokaal model. Ze berekent de parameters voor het domeinmodel en geeft de grenzen van het bruikbaar interval

Usage

1

Arguments

Soortmodel

model voor boomsoort-domein-combinatie

Value

dataframe met parameters voor domeinmodel (Ad, Bd en Cd)


inbo/dhcurve documentation built on May 17, 2017, 4:14 a.m.