rmse.afgeleid: RMSE berekenen van afgeleid model (verschoven Vlaams model)

Description Usage Arguments Value

View source: R/rmse_afgeleid.R

Description

deze functie berekent de rmse op basis van verschil tussen geschatte domeinwaarde en gemeten waarde (voor omtrekklassen > 0.5 m)

Usage

1
rmse.afgeleid(Verschovenmodel, Boomsoort, Domein)

Arguments

Verschovenmodel

afgeleid model per boomsoort-domein-combinatie

Boomsoort

BMS

Domein

DOMEIN_ID

Value

dataframe met rmse_verschuiving per boomsoort en domein


inbo/dhcurve documentation built on May 17, 2017, 4:14 a.m.