Qever_collector: Survey Sus scrofa: response rate

Description Usage Format Source

Description

A dataset with information about the response rate of the survey

Usage

1

Format

A data frame with 5 rows and 7 variables:

Sector

Sector: BB, HVV = Hubertus Vereniging Vlaanderen, NP

Organisatie

Organisation: Boerenbond, HVV, Natuurpunt

Provincie

Province: Antwerpen, Limburg, HVV = unknown

Invites

Aantal gecontacteerd

Refused

Aantal geweigerd

Complete

Aantal compleet ingevuld

Partial

Aantal gedeeltelijk ingevuld

...

Source

https://www.enquetesmaken.com/


pietervsd/INBOmisc documentation built on Oct. 20, 2017, 5:20 p.m.