Man pages for rcylwa/SuperFarmerRCNK
R simulation of Superfarmer game with different playing strategies

badaj_grePowtorzenie gry zadana ilosc razy
buy.horse.for.animalsKupno konia
change.countZmiana liczby danego zwierz<c4><99>cia w stadzie
clear.all.countsZmiana liczebno<c5><9b>ci ca<c5><82>ego stada na zerowy
clear.countZmiana stanu danego zwierz<c4><99>cia na zerowy
convert.farm.vectorPrzetwarzanie wektora do tablicy game
convert.game.tablePrzetwarzanie tablicy game do wektora
exchange.farmZmiana liczebno<c5><9b>ci podzbioru stada o wskazan<c4><85>...
exchange.two.animalsWymiana dwojga zwierz<c4><85>t
gameTabela gry SuperFarmer
game.finishedWarunek ko<c5><84>cz<c4><85>cy gr<c4><99>
get.allKupowanie ostatniego zwierz<c4><99>cia potrzebnego do...
get.countStan obecny danego zwierz<c4><99>cia
get.extra.animalDodanie dodatkowego zwierz<c4><99>cia
get.initial.rabbitsKr<c3><b3>liki startowe
get.more.rabbitsWymiana dro<c5><bc>szych zwierz<c4><85>t na kr<c3><b3>liki
get.small.dogBranie ma<c5><82>ych ps<c3><b3>w
get.valueWarto<c5><9b><c4><87> danego zwierz<c4><99>cia liczona w...
graWykonanie raz gry w SuperFarmera
kup_zwierze_yoloFunkcja pomocnicza strategii YOLO
ruch_gracz_anty_yolo_zakup_duzego_psaZakup duzego psa
ruch_gracz_anty_yolo_zakup_malego_psaZakup malego psa
ruch_gracz_anty_yolo_zakup_psowZakup brakujacych psow obronnych
rzut_jedna_kostkaRzut jedna kostka
rzut_kostkamiFunkcja rzucajaca kostkami gry Super Farmer
sprawdz_czy_koniecFunkcja sprawdz_czy_koniec
strategia_anty_yoloRuch strategia ANTY-YOLO
strategia_maxrabbitStrategia maxrabbit
strategia_nkStrategia gry w SuperFarmera
strategia_yoloStrategia YOLO
value.in.rabbitWarto<c5><9b><c4><87> stada w kr<c3><b3>likach
value.in.rabbit.without.animalWarto<c5><9b><c4><87> stada bez wskazanych zwierz<c4><85>t
wizytowka_RCPGTworzenie wizytowki strategii
zakup_zwierzeciaZakup zwierzecia
rcylwa/SuperFarmerRCNK documentation built on May 24, 2017, 9:43 p.m.