Man pages for tzoltak/EWDskale
Functions for Educational Value-Added data import/export

lacz_kryteria_z_korelacjiLaczenie kryteriow na podstawie korelacji polichorycznych
lacz_kryteria_z_korelacji_w_ramach_czesci_egzLaczenie kryteriow na podstawie korelacji polichorycznych
lacz_kryteria_z_korelacji_w_ramach_skaliLaczenie kryteriow na podstawie korelacji polichorycznych
lacz_kryteria_z_nr_zadanLaczenie kryteriow na podstawie numerow zadan
lacz_kryteria_z_nr_zadan_w_ramach_skaliLaczenie kryteriow na podstawie numerow zadan
okresl_wzor_skracaniaOkreslenie wzoru skrocenia skali oceny
pobierz_kryteria_do_laczeniaLaczenie kryteriow
przewidywanie_raschOszacowania z modeli Rascha
rysuj_laczenia_z_korelacjiLaczenie kryteriow na podstawie korelacji polichorycznych
rysuj_laczenia_z_korelacji_w_ramach_czesciLaczenie kryteriow na podstawie korelacji polichorycznych
skaluj_egz_gimnProcedury skalowania egzaminow
skaluj_egz_gimn_raschProcedury skalowania egzaminow
skaluj_maturaProcedury skalowania egzaminow
skaluj_matura_raschProcedury skalowania egzaminow
skaluj_sprProcedury skalowania egzaminow
skroc_skale_ocenySkracanie skal oceny
skroc_skale_oceny_w_ramach_skaliSkracanie skal oceny
sprawdz_wyniki_skalowaniaDiagnostyka skalowania
sprawdz_wyniki_skalowania_konstruktuDiagnostyka skalowania
wczytaj_wyniki_suroweWczytywanie wynikow egzaminow zapisanych na dysku
wczytaj_wyniki_wyskalowaneWczytywanie wynikow egzaminow zapisanych na dysku
wylicz_normy_ekwikwantyloweObliczanie norm ekwikwantylowych
zmien_parametry_na_do_bazyKonwersja tabeli parametrow na format bazy
tzoltak/EWDskale documentation built on Oct. 14, 2018, 6:51 a.m.