Man pages for tzoltak/EWDwskazniki
Functions for estimation of Educational Value-Added indicators of Polish schools

dane_do_kalkulatoraKalkulator EWD
diagnostyka_pelnaPe<c5><82>na diagnostyka wielomianow
diagnostyka_wielomianowDiagnostyka wielomianow
ewd_esObliczanie EWD (Kalkulator)
ewd_meObliczanie EWD
ewd_me_ssrObliczanie EWD
konwertujNalmeEWDKonwersja obiektu lme4 na lmeEWD
koryguj_wsk_ewdObliczanie EWD
model_mapMapowanie zmiennych dla modelu z interakcjami
moje_parametryParametry rozk<c5><82>ad<c3><b3>w zmiennych.
panorama_ewdDiagnostyka wska<c5><ba>nik<c3><b3>w EWD
panorama_z_listy_wskaznikowDiagnostyka wska<c5><ba>nik<c3><b3>w EWD
parametry_egzParametry rozk<c5><82>ad<c3><b3>w zmiennych.
parametry_rozkladu_raschWyliczanie EWD
porownaj_wielomianyDiagnostyka wielomianow
predict.lmeEWDPrzewidywanie dla obiektu 'lmeEWD'
przeksztalc_dane_normamiWyliczanie EWD
przeksztalc_skale_normWyliczanie EWD
przeksztalc_skale_zmiennychWyliczanie EWD
przygotuj_wsk_ewdObliczanie EWD
pseudoR2Wyliczenia do wspo<c5><82>czynnika R-kwadrat.
sklej_normyPrzeksztalcanie normalizacji ekwikwantylowej
sr_weObliczanie EWD
sr_wyObliczanie EWD
tabelka_ldLiczba zdaj<c4><85>cych egzaminy.
tabelki_dane_do_modeli_ewdLiczba zdaj<c4><85>cych egzaminy.
wielkoscWarstwicWyliczanie EWD
wyciagnij_nazwe_zmiennejPobieranie nazw zmiennych z formul
zgadnij_zm_egz_weObliczanie EWD
tzoltak/EWDwskazniki documentation built on Oct. 5, 2017, 4:12 p.m.