API for tzoltak/MLASZdane
Pakiet do zlaczania danych na potrzeby projektu MLEZAiMD

Global functions
imputuj_mies_pk_pilrm Man page Source code
polacz_dane Man page Source code
przygotuj_absolwenci Man page Source code
przygotuj_studenci Man page Source code
przygotuj_szkoly Man page Source code
przygotuj_uczniowie Man page Source code
przygotuj_zdajacy Man page Source code
przywroc_etykiety Man page Source code
wczytaj_wyniki_pilrm Man page Source code
tzoltak/MLASZdane documentation built on June 18, 2018, 6:02 a.m.