API for tzoltak/MLASZdane
Pakiet do zlaczania danych na potrzeby projektu MLEZAiMD

Global functions
polacz_dane Man page Source code
przygotuj_absolwenci Man page Source code
przygotuj_studenci Man page Source code
przygotuj_szkoly Man page Source code
przygotuj_uczniowie Man page Source code
przygotuj_zdajacy Man page Source code
tzoltak/MLASZdane documentation built on May 27, 2017, 5:56 p.m.