Man pages for ybkamaleri/nbReg
Resultattjeneste for Barnediabetesregisteret (BDR)

nbCleanClean dataset
nbFigurValgt av sykehus og rapport
nbFileKonvertering datasettet til R format
nbFilterFiltrer datasett til videre analyser
nbSelectVarVelger variabel til figur
nbTextLager tekst til figur
sumCIBregne Konfidens Interval
ybkamaleri/nbReg documentation built on May 28, 2017, 8:38 a.m.