Man pages for zozlak/ZPDzapis
Funkcje zapisu danych do bazy ZPD

dot-eWyparsowuje znaki konca stringu
dot-sqlQueryWykonuje zapytanie sql i obsluguje bledy
dot-stopPonownie rzuca przekazanym wyjatkiem zachowujac jego...
edytuj_skaleZapisuje elementy skali do bazy danych
pobierz_pseudokryteriaZwraca wektor pozwalajacy identyfikowac pseudokryteria
sprawdz_skroty_skalSprawdza poprawnosc i tworzy w bazie brakujace skroty skal
stworz_nowe_wskazniki_ewdZapis wskaznikow EWD do bazy
stworz_skaleTworzy w bazie nowa skale i zwraca jej id_skali
stworz_skale_ewdTworzy w bazie skale zwiazane z obliczaniem wskaznikow EWD
stworz_testTworzy nowy test (tak<c5><bc>e jako kompilacj<c4><99>...
stworz_test_z_wielu_czesciTworzenie test<c3><b3>w b<c4><99>d<c4><85>cych...
uloz_insert_z_ramkiZapis wynikow skalowania do bazy
zapisz_normyZapis normalizacji ekwikwantylowej do bazy
zapisz_pojedyncze_skalowanieZapis wynikow skalowania do bazy
zapisz_skalowanieZapis wynikow skalowania do bazy
zapisz_wskazniki_ewdZapis wskaznikow EWD do bazy
znajdz_pseudokryteriaOdnajduje i tworzy pseudokryteria na podstawie list ich...
zozlak/ZPDzapis documentation built on May 5, 2019, 1:37 a.m.