Files in Pi
Leveraging Genetic Evidence to Prioritise Drug Targets at the Gene and Pathway Level

NAMESPACE
DESCRIPTION
README.md R/xRDataLoader.r R/xContour.r R/xEnrichViewer.r R/xDefineEQTL.r R/xDefineHIC.r R/xSM2DF.r R/xCombineNet.r R/xPredictCompare.r R/xPierABF.r R/xPierSNPsAdv.r R/xGGnetwork.r R/xPierTrack.r R/xPierSNPsAdvABF.r R/xPierMatrix.r R/xPierSNPs.r R/xEnricher.r R/xDefineNet.r R/xGeneID2Symbol.r R/xPierCross.r R/xPierManhattan.r R/xSNP2nGenes.r R/xGR.r R/xAggregate.r R/xPierGenes.r R/xCircos.r R/xVisEvidence.r R/xSparseMatrix.r R/xColormap.r R/xMLrename.r R/xPierGRs.r R/xGSEAconciser.r R/xPierMRS.r R/xPierSubnet.r R/xVisKernels.r R/xPierAnno.r R/xCorrelation.r R/xMLzoom.r R/xSNPlocations.r R/xMLdensity.r R/xMLrandomforest.r R/xEnrichForest.r R/xPier.r R/xPierPathways.r R/xSNP2cGenes.r R/xCheckParallel.r R/xGSsimulator.r R/xPieplot.r R/xSNPscores.r R/xDAGanno.r R/xPredictROCR.r R/xSubneterGenes.r R/xMLglmnet.r R/xGR2xGeneScores.r R/xPierROCR.r R/xMLparameters.r R/xGSEAdotplot.r R/xLiftOver.r R/xSymbol2GeneID.r R/xEnricherGenes.r R/xPierCor.r R/xMLdotplot.r R/xGR2xGenes.r R/xMLcompare.r R/xSNP2eGenes.r R/xMLfeatureplot.r R/xGRsort.r R/xPierABFheatmap.r R/xMLcaret.r R/xDefineOntology.r R/xPierTrackAdv.r R/xRWR.r R/xHeatmap.r R/xVisNet.r R/xGRscores.r R/xGSEAbarplot.r R/ClassMethod-Pi.r R/xGR2nGenes.r R/xMEabf.r R/xVisEvidenceAdv.r R/xPierGSEA.r R/xPierEvidence.r man/xPierCor.Rd man/sGS.Rd man/aOnto.Rd man/xVisEvidenceAdv.Rd man/xGR2nGenes.Rd man/xCircos.Rd man/pPerf.Rd man/GS.Rd man/xPierManhattan.Rd man/xGRscores.Rd man/xSNPscores.Rd man/xMLcaret.Rd man/xMLcompare.Rd man/xPierEvidence.Rd man/eGSEA.Rd man/xPierAnno.Rd man/cTarget.Rd man/xPierTrackAdv.Rd man/xMLglmnet.Rd man/xPierSNPsAdv.Rd man/xGSEAdotplot.Rd man/xPierGRs.Rd man/xPieplot.Rd man/xVisEvidence.Rd man/xPierABF.Rd man/xEnrichViewer.Rd man/xVisKernels.Rd man/xEnricher.Rd man/xGR.Rd man/xGSEAconciser.Rd man/xSymbol2GeneID.Rd man/xPierSNPs.Rd man/xPredictROCR.Rd man/xDefineNet.Rd man/xSubneterGenes.Rd man/xDefineHIC.Rd man/xPierSubnet.Rd man/xMLparameters.Rd man/xSNP2eGenes.Rd man/xMLrandomforest.Rd man/xGSEAbarplot.Rd man/xSNP2cGenes.Rd man/xCheckParallel.Rd man/xGeneID2Symbol.Rd man/xGGnetwork.Rd man/EG.Rd man/xSparseMatrix.Rd man/xContour.Rd man/xPredictCompare.Rd man/xMEabf.Rd man/xMLzoom.Rd man/eTarget.Rd man/xMLdensity.Rd man/xHeatmap.Rd man/sTarget.Rd man/dTarget.Rd man/xSNP2nGenes.Rd man/xEnrichForest.Rd man/xDAGanno.Rd man/xLiftOver.Rd man/iSubg.Rd man/xGSsimulator.Rd man/xPierROCR.Rd man/xSNPlocations.Rd man/ls_eTerm.Rd man/xPierGSEA.Rd man/xSM2DF.Rd man/xPierABFheatmap.Rd man/pNode.Rd man/xColormap.Rd man/eTerm.Rd man/xPierPathways.Rd man/xPierGenes.Rd man/xMLrename.Rd man/xRDataLoader.Rd man/xPier.Rd man/xMLdotplot.Rd man/xPierMatrix.Rd man/xDefineEQTL.Rd man/xCombineNet.Rd man/xMLfeatureplot.Rd man/xPierCross.Rd man/xPierSNPsAdvABF.Rd man/xPierMRS.Rd man/xVisNet.Rd man/xGRsort.Rd man/xDefineOntology.Rd man/xAggregate.Rd man/xEnricherGenes.Rd man/xGR2xGeneScores.Rd man/xPierTrack.Rd man/xRWR.Rd man/xCorrelation.Rd man/xGR2xGenes.Rd
inst/Pi.logo.png
inst/CITATION
inst/NEWS
inst/Pi.icon.png
inst/doc/Pi_vignettes.html
inst/doc/Pi_vignettes.Rmd inst/doc/Pi_vignettes.R
build/vignette.rds
vignettes/saved.Pi.functions.png
vignettes/saved.Pi.gene_manhattan.png
vignettes/now.Pi.bib
vignettes/Pi_vignettes.Rmd
vignettes/saved.Pi.workflow.png
vignettes/saved.Pi.network_vis.png
vignettes/saved.Pi.pathway_barplot.png
Pi documentation built on Nov. 26, 2020, 2:01 a.m.