Files in BasketballAnalyzeR
Analysis and Visualization of Basketball Data

MD5
README.md
NAMESPACE
DESCRIPTION
data/Pbox.rda
data/PbP.BDB.rda
data/Tadd.rda
data/Obox.rda
data/Tbox.rda
R/simplereg.R R/plot.variability.R R/plot.hclustering.R R/PbP.BDB.R R/scoringprob.R R/assistnet.R R/plot.fourfactors.R R/fourfactors.R R/Tadd.R R/shotchart.R R/Tbox.R R/variability.R R/PbPmanipulation.R R/is.variability.R R/plot.simplereg.R R/plot.inequality.R R/plot.assistnet.R R/expectedpts.R R/is.inequality.R R/is.hclustering.R R/hclustering.R R/corranalysis.R R/is.MDSmap.R R/barline.R R/plot.MDSmap.R R/bubbleplot.R R/scatterplot.R R/Pbox.R R/radialprofile.R R/is.kclustering.R R/MDSmap.R R/CreateRadialPlot.R R/zzz.R R/kclustering.R R/is.fourfactors.R R/plot.kclustering.R R/BbA_pal.R R/Obox.R R/is.corranalysis.R R/generateSectors.R R/inequality.R R/plot.corranalysis.R R/is.assistnet.R R/densityplot.r R/drawNBAcourt.R R/is.simplereg.R R/themeBbA.R man/scatterplot.Rd man/inequality.Rd man/CreateRadialPlot.Rd man/is.kclustering.Rd man/is.simplereg.Rd man/plot.fourfactors.Rd man/hclustering.Rd man/plot.MDSmap.Rd man/is.hclustering.Rd man/plot.inequality.Rd man/shotchart.Rd man/scoringprob.Rd man/Tadd.Rd man/MDSmap.Rd man/is.variability.Rd man/densityplot.Rd man/PbP.BDB.Rd man/PbPmanipulation.Rd man/variability.Rd man/assistnet.Rd man/corranalysis.Rd man/plot.variability.Rd man/Pbox.Rd man/Obox.Rd man/plot.simplereg.Rd man/barline.Rd man/fourfactors.Rd man/is.MDSmap.Rd man/is.assistnet.Rd man/Tbox.Rd man/plot.corranalysis.Rd man/is.corranalysis.Rd man/plot.hclustering.Rd man/radialprofile.Rd man/simplereg.Rd man/drawNBAcourt.Rd man/expectedpts.Rd man/bubbleplot.Rd man/plot.kclustering.Rd man/kclustering.Rd man/is.inequality.Rd man/plot.assistnet.Rd man/is.fourfactors.Rd
BasketballAnalyzeR documentation built on July 2, 2020, 2:14 a.m.