Files in NSM3
Functions and Datasets to Accompany Hollander, Wolfe, and Chicken - Nonparametric Statistical Methods, Third Edition

MD5
NAMESPACE
DESCRIPTION
R/HoeffD.R R/print.NSM3Ch9ChickFn.R R/pBohnWolfe.R R/pPage.R R/epstein.R R/cNWWM.R R/ch.ro.R R/cPage.R R/print.NSM3Ch5c.R R/pFligPoli.R R/nb.mc.R R/ferg.df.R R/print.NSM3Ch7p.R R/qKolSmirnLSA.R R/klefsjo.ifra.R R/cNDWol.R R/p.mc.R R/cWNMT.R R/sen.adichie.R R/cDurSkiMa.R R/print.NSM3Ch7c.R R/MillerJack.R R/owa.R R/pHoeff.R R/cRangeNor.R R/cSkilMack.R R/multComb.R R/cHayStonLSA.R R/RSS.R R/klefsjo.ifra.mc.R R/pUmbrPK.R R/pJCK.R R/pDurSkiMa.R R/pSDCFlig.R R/cUmbrPK.R R/mrl.R R/pHayStonLSA.R R/print.NSM3Ch7MCc.R R/cSDCFlig.R R/pMackSkil.R R/pKolSmirn.R R/RFPW.R R/mblm.R R/HollBivSym.R R/pKW.R R/cMaxCorrNor.R R/kolmogorov.R R/klefsjo.ifr.mc.R R/cJCK.R R/pWNMT.R R/print.NSM3Ch6p.R R/svr.df.R R/cHaySton.R R/dmrl.mc.R R/pHollBivSym.R R/theil.R R/pSkilMack.R R/cFligPoli.R R/cHollBivSym.R R/pUmbrPU.R R/tc.R R/cLepage.R R/print.NSM3Ch5p.R R/print.NSM3Ch6MCc.R R/multCh7SM.R R/cKolSmirn.R R/cMackSkil.R R/cFrd.R R/ecdf.ks.CI.R R/e.mc.R R/pLepage.R R/kendall.ci.R R/cUmbrPU.R R/pMaxCorrNor.R R/cKW.R R/CorrUpperBound.R R/cAnsBrad.R R/multCh7.R R/cBohnWolfe.R R/print.NSM3Ch7MCp.R R/print.NSM3Ch6c.R R/pPairedWilcoxon.R R/pRangeNor.R R/pNDWol.R R/print.NSM3Ch6MCp.R R/pAnsBrad.R R/pHaySton.R R/pFrd.R R/zelen.test.R R/klefsjo.ifr.R R/pNWWM.R R/newbet.R
src/registerDynamicSymbol.c
src/stats.h
src/ks.c
src/ansari.c
data/rounding.times.rda
data/hodgkins.total.rda
data/insulin.clearance.rda
data/plasma.healthy.rda
data/metabolic.rate.rda
data/SP.rda
data/serum.rda
data/hydroxyproline.rda
data/rhythmicity.rda
data/book.value.audited.value.rda
data/smp.rda
data/motivational.effect.rda
data/hydroxycortisol.rda
data/discrepancy.scores.rda
data/cinchona.rda
data/leukemia.rda
data/hodgkins.affected.rda
data/ac.rda
data/adaptation.scores.rda
data/goose.rda
data/at.term.rda
data/cloud.seeding.rda
data/spacecraft.rda
data/b.mrl.rda
data/test.rda
data/framingham.rda
data/hypnotic.susceptibility.rda
data/RVP.rda
data/pre.rda
data/liver.scan8.rda
data/oxidant.content.rda
data/blood.levels.rda
data/freestyle.rda
data/forearm.rda
data/wechsler.rda
data/niacin.rda
data/cps71.rda
data/hamilton.rda
data/velocity.rda
data/jung.parekh.rda
data/alcohol.intake.rda
data/pokeweed.rda
data/ammonium.flux.rda
data/settling.velocities.rda
data/florida.pokeweed.rda
data/JASA1995.rda
data/feedback.rda
data/not.prednisone.rda
data/plasma.rda
data/tb.rda
data/plasma.poisoned.rda
data/chromium.rda
data/JASA1994.rda
data/relapse.rda
data/gest.age.rda
data/chemical.toxicity.rda
data/no.feedback.rda
data/platelet.counts.rda
data/swimming.rda
data/NHANES.III.rda
data/pigs.rda
data/cen.rda
data/ruffed.grouse.rda
data/table11.2.rda
data/gun.registration.rda
data/bleeding.time.rda
data/kentucky.pokeweed.rda
data/net.oxygen.consumption.rda
data/mucociliary.rda
data/prednisone.rda
data/annual.salaries.rda
data/mayfly.rda
data/tuna.rda
data/ethanol.rda
data/liver.scan.rda
data/gizzards.rda
data/methyl.rda
data/strength.index.rda
data/mean.drop.rda
data/b.sf.rda
data/ramsay.rda
data/proline.collagen.rda
data/rad.rda
data/plasma.glucose.rda
data/beak.rda
data/days.rda
man/cMaxCorrNor.Rd man/cAnsBrad.Rd man/pUmbrPU.Rd man/tc.Rd man/cBohnWolfe.Rd man/HollBivSym.Rd man/zelen.test.Rd man/e.mc.Rd man/pHoeff.Rd man/cSDCFlig.Rd man/cHollBivSym.Rd man/klefsjo.ifra.mc.Rd man/cWNMT.Rd man/cJCK.Rd man/cKolSmirn.Rd man/pPage.Rd man/owa.Rd man/pHollBivSym.Rd man/pMaxCorrNor.Rd man/pBohnWolfe.Rd man/cFligPoli.Rd man/pPairedWilcoxon.Rd man/ch.ro.Rd man/pUmbrPK.Rd man/pRangeNor.Rd man/pJCK.Rd man/cLepage.Rd man/pLepage.Rd man/epstein.Rd man/klefsjo.ifra.Rd man/kolmogorov.Rd man/pSDCFlig.Rd man/multCh7.Rd man/cHayStonLSA.Rd man/cNDWol.Rd man/multComb.Rd man/pFrd.Rd man/pFligPoli.Rd man/cKW.Rd man/cSkilMack.Rd man/RFPW.Rd man/CorrUpperBound.Rd man/cNWWM.Rd man/pKolSmirn.Rd man/pSkilMack.Rd man/pHayStonLSA.Rd man/mrl.Rd man/cUmbrPU.Rd man/cDurSkiMa.Rd man/rhythmicity.Rd man/svr.df.Rd man/cHaySton.Rd man/pAnsBrad.Rd man/qKolSmirnLSA.Rd man/HoeffD.Rd man/RSS.Rd man/mblm.Rd man/pDurSkiMa.Rd man/pKW.Rd man/newbet.Rd man/theil.Rd man/pNWWM.Rd man/nb.mc.Rd man/multCh7SM.Rd man/print.NSM3Ch5c.Rd man/pNDWol.Rd man/cRangeNor.Rd man/pHaySton.Rd man/kendall.ci.Rd man/cMackSkil.Rd man/MillerJack.Rd man/ferg.df.Rd man/pWNMT.Rd man/sen.adichie.Rd man/cUmbrPK.Rd man/ecdf.ks.CI.Rd man/klefsjo.ifr.Rd man/cPage.Rd man/klefsjo.ifr.mc.Rd man/pMackSkil.Rd man/cFrd.Rd man/dmrl.mc.Rd
NSM3 documentation built on Sept. 8, 2023, 5:52 p.m.