API for eHOF
Extended HOF (Huisman-Olff-Fresco) Models

Global functions
HOF Man page
HOF-package Man page
HOF.data.frame Man page
HOF.default Man page Source code
HOF.fun Man page Source code
HOF.model Man page Source code
Para Man page
Para.HOF Man page
Para.HOF.list Man page
Para_deriv Man page Source code
Para_niche Man page
Para_opt Man page Source code
[.HOF.list Man page
acre Man page
acre.env Man page
autolayout Man page Source code
betaresp Man page
betaresponse Man page
coef.HOF Man page
deviance.HOF Man page
eHOF.modelnames Man page
fitted.HOF Man page
logLik.HOF Man page
mtf Man page
mtf.env Man page
onAttach Source code
pick.model Man page Source code
pick.model.HOF Man page Source code
pick.model.HOF.list Man page Source code
plot.HOF Man page Source code
plot.HOF.list Man page Source code
plot.betaresp Man page
predict.HOF Man page
print.HOF Man page
print.HOF.list Man page
print.betaresp Man page
scale01 Man page
svHOF Man page
eHOF documentation built on May 29, 2017, 7 p.m.