Man pages for kolmim
An Improved Evaluation of Kolmogorov's Distribution

ks.test.impKolmogorov-Smirnov Tests
pkolmKolmogorov Dn Distribution
pkolmimKolmogorov Dn Distribution
kolmim documentation built on May 2, 2019, 2:26 p.m.