Man pages for kolmim
An Improved Evaluation of Kolmogorov's Distribution

ks.test.impKolmogorov-Smirnov Tests
pkolmKolmogorov Dn Distribution
pkolmimKolmogorov Dn Distribution
kolmim documentation built on May 30, 2017, 5:32 a.m.