Man pages for liger
Lightweight Iterative Geneset Enrichment

bulk.gseaBulk gene set enrichment analysis
gseaGene set enrichment analysis
iterative.bulk.gseaIterative bulk gene set enrichment analysis
ligerliger
org.Hs.GO2Symbol.listHuman Gene Ontology to HUGO Symbol list
liger documentation built on May 2, 2019, 11:42 a.m.