deprecated: Deprecated functions

deprecatedR Documentation

Deprecated functions

Description

[Deprecated]

Use dmcd() instead of mvdcd().

Use rmcd() instead of mvrcd().

Use plotmcd() instead of plotmvcd(). Use contourmcd() instead of contourmvcd().

Use contourmcd() instead of contourmvcd().

Usage

mvdcd(x, mu, Sigma, tol = 1e-06)

mvrcd(n, mu, Sigma, tol = 1e-06)

plotmvcd(
 mu,
 Sigma,
 xlim = c(mu[1] + c(-10, 10) * Sigma[1, 1]),
 ylim = c(mu[2] + c(-10, 10) * Sigma[2, 2]),
 n = 101,
 xvals = NULL,
 yvals = NULL,
 xlab = "x",
 ylab = "y",
 zlab = "f(x,y)",
 col = "gray",
 tol = 1e-06,
 ...
)

contourmvcd(
 mu,
 Sigma,
 beta,
 xlim = c(mu[1] + c(-10, 10) * Sigma[1, 1]),
 ylim = c(mu[2] + c(-10, 10) * Sigma[2, 2]),
 zlim = NULL,
 npt = 30,
 nx = npt,
 ny = npt,
 main = "Multivariate generalised Gaussian density",
 sub = NULL,
 nlevels = 10,
 levels = pretty(zlim, nlevels),
 tol = 1e-06,
 ...
)

mcauchyd documentation built on May 29, 2024, 2:21 a.m.