Classroom: Classroom network

ClassroomR Documentation

Classroom network

Description

A directed network of ties "with whom do you like to play with?" collected in a school class of 9-year olds. The data comes from a study undertook by Educational Research Institute (Dolata 2014).

Usage

Classroom

Format

Object of class "igraph" with a directed network of size 26. Vertex attributes:

  • gender – with values "Boy" or "Girl".

References

Dolata, Roman (ed). (2014). Czy szkoła ma znaczenie? Zróżnicowanie wyników nauczania po pierwszym etapie edukacyjnym oraz jego pozaszkolne i szkolne uwarunkowania. Vol. 1. Warsaw: Instytut Badań Edukacyjnych.


netseg documentation built on July 9, 2023, 6:33 p.m.