Classroom: Classroom network

Description Usage Format References

Description

A directed network of ties "with whom do you like to play with?" collected in a school class of 9-year olds. The data comes from a study undertook by Educational Research Institute (Dolata 2014).

Usage

1

Format

Object of class "igraph" with a directed network of size 26. Vertex attributes:

References

Dolata, Roman (ed). (2014). Czy szkoła ma znaczenie? Zróżnicowanie wyników nauczania po pierwszym etapie edukacyjnym oraz jego pozaszkolne i szkolne uwarunkowania. Vol. 1. Warsaw: Instytut Badań Edukacyjnych.


netseg documentation built on Feb. 17, 2021, 9:06 a.m.