praktikum: Kvantitatiivsete meetodite praktikumi asjad / Functions used in the course "Quantitative methods in behavioural sciences" (SHPH.00.004), University of Tartu

Share:

Kasulikud funktsioonid kvantitatiivsete mudelite kursuse (SHPH.00.004) jaoks

Author
Kenn Konstabel
Date of publication
2014-02-17 07:17:14
Maintainer
Kenn Konstabel <nek@psych.ut.ee>
License
GPL (>= 2)
Version
0.1

View on CRAN

Man pages

c_
Split a string into a character vector
kirjelda
Leia kirjeldavad statistikud terve andmetabeli kohta / Table...
kor.tabel
Korrelatsioonimaatriks koos p-väärtuste jm jamaga /...
praktikum-package
Lisamoodul 'praktikum'
TT.test
T-testide tabel koos keskmiste ja standardhälvetega / Table...

Files in this package

praktikum
praktikum/NAMESPACE
praktikum/R
praktikum/R/praktikum.R
praktikum/MD5
praktikum/DESCRIPTION
praktikum/man
praktikum/man/praktikum-package.Rd
praktikum/man/TT.test.Rd
praktikum/man/kor.tabel.Rd
praktikum/man/c_.Rd
praktikum/man/kirjelda.Rd