Man pages for simmer.plot
Plotting Methods for 'simmer'

get_monMonitoring Statistics
plot.monPlot Methods for 'simmer' Monitoring Statistics
plot.simmerPlot Method for 'simmer' Objects
plot.trajectoryPlot Method for 'trajectory' Objects
simmer.plot-package'simmer.plot': Plotting Methods for 'simmer'
simmer.plot documentation built on April 26, 2020, 1:07 a.m.