Man pages for IRBLleida/UdBRpackage
Miscellaneous R Functions

addvarlogisticFunció per fer LRT d'amplició de models logístics
calrocFunció que avalua la calibració i la dicriminació d'un model...
comma2Comma formatter
cor2.probExtensió de la funció cor stats La justificació d'haver fet...
cor.test2Extensió de la funció cor.test {stats}
has.interactionFunction has.interaction checks whether x is part of a term...
hosmerlemFunció que calcula l'estadístic de calibració de...
lm.var.selectVariable selection for linear models by backward selection....
rmvarlogisticFunció per fer LRT de reducció de models logístics
roundpFunció per arrodonir valors p
selectFromCompareGroupsSelect differential variables between groups by significance...
summaryHR.FGRFunció que donat un model Fine and Gray de riscos competitius...
summaryORFunció que donat un model logístic retorna una taula amb: les...
IRBLleida/UdBRpackage documentation built on Dec. 24, 2019, 9:10 p.m.