API for MKaptein/ofmlr
Fit online finite mixtures of logistic regression models

Global functions
ANY-method Man page Man page Man page Man page
add_model, Man page
add_model,multi_online_log_mixture-method Man page
add_observation Man page
add_observation, Man page
add_observation,multi_online_log_mixture-method Man page
add_observation,online_log_mixture-method Man page
generate_mixture Man page Source code
generate_probability_vector Man page Source code
inv_logit Man page Source code
ll_compute Man page Source code
multi_online_log_mixture Man page Source code
ofmlr Man page
ofmlr-package Man page
online_log_mixture Man page Source code
plot, Man page
plot,multi_online_log_mixture,missing-method Man page
plot,online_log_mixture,missing-method Man page
summary, Man page
summary,multi_online_log_mixture-method Man page
summary,online_log_mixture-method Man page
MKaptein/ofmlr documentation built on April 7, 2018, 7:13 p.m.