MartinMSPedersen/folkeafstemninger: Data for folkeafstemninger i Danmark

Denne pakke indeholder data for alle folkeafstemninger foretaget i Danmark. For årene 2009, 2014 og 2015 er der resultater fra alle valgsted. For de resterende afstemninger er der det samlet resultat.

Getting started

Package details

AuthorMartin M. S. Pedersen
MaintainerMartin M. S. Pedersen <[email protected]>
LicenseCC0
Version0.2.1
Package repositoryView on GitHub
Installation Install the latest version of this package by entering the following in R:
install.packages("devtools")
library(devtools)
install_github("MartinMSPedersen/folkeafstemninger")
MartinMSPedersen/folkeafstemninger documentation built on Feb. 14, 2018, 2:20 a.m.