R/kernelFunctions.R

Defines functions kernelExponential kernelHyperbolic kernelToDegreeS kernelExpHyperbolic

##--------------------------------------------------------------------##
##                                  ##
##             Kernel Operators              ##
##                                  ##
##--------------------------------------------------------------------##

##
## Kernel function operators ----
##

kernelExponential <- function(z, r = 2, s = 3) {
 p <- exp(-s * (z ^ r))
 return(p)
}

kernelHyperbolic <- function(z, r = 2, s = 3) {
 p <- 1 / (z ^ s)
 return(p)
}

kernelToDegreeS <- function(z, r = 2, s = 3) {
 p <- (1 - (z ^ r)) ^ s
 return(p)
}

kernelExpHyperbolic <- function(z, r = 2, s = 3) {
 p <- 1 / (s * (z ^ r) + 1)
 return(p)
 }
Nik12321/Ruban documentation built on Nov. 11, 2019, 4:55 p.m.