Man pages for Noobivsho/ssClust
GMM for semi-supervised case a-la Mclust

getClassGivenCentersgetClassGivenCenters
kppInitkppInit
makeSBMmakeSBM
ssClustssClust
ssClust-packageGMM for semi-supervised case a-la Mclust
ssKmeansppssKmeanspp
ssVNSemi-superved Vertex Nomination
svd.extractsvd.extract
VNviaCANsampleSemi-supervised Vertex Nomination using Canonical Sampling
Noobivsho/ssClust documentation built on Aug. 10, 2019, 5:47 a.m.