text_changer: Funkcja text_changer

Description Usage Arguments Value Examples

View source: R/text_changer.R

Description

Ta funkcja zamienia warto<c5><9b>ci parametr<c3><b3>w w wierszach 16, 18, 22, 23 w plikach o rozszerzeniu RDC.

Usage

1
text_changer(file, t1, t2, t3)

Arguments

file

<c5><9b>cie<c5><bc>ka do pliku RDC

t1

tekst do zast<c4><85>pienia warto<c5><9b>ci w wierszach 16 i 18

t2

tekst do zast<c4><85>pienia warto<c5><9b>ci w wierszu 22

t3

tekst do zast<c4><85>pienia warto<c5><9b>ci w wierszu 23

Value

nowy plik ze zmienionymi warto<c5><9b>ciami. Nowy plik b<c4><99>dzie mia<c5><82> tak<c4><85> sam<c4><85> nazw<c4><99> w folderze new

Examples

1
2
   file <- "raw_data/przyklady_plikow_dla_temperatury_powierzchni_(LST)/p_mod11a2_a2000065_h18v01_005_2007176171013_lst_day_1km.RDC"
   text_changer(file, "7500.0000000", "0.0000000", "Background")

Nowosad/p216 documentation built on May 9, 2017, 2:17 p.m.