Man pages for Rapporteket/norscir
Provide R resources for NorScir at Rapporteket

NorScirAll R resources neede for NorScir at Rapporteket
NorScirSampleDataSample dataset for NorScir.
NSFigAndelerS<c3><b8>ylediagram som viser fordeling av valgt variabel
NSFigAndelStabelS<c3><b8>ylediagram som sammenligner fordeling (vha. stablede...
NSFigGjsnGrVarFunksjon som genererer en figur med gjennomsnitt/median
NSPreprosesserPreprosesserer data fra Nordic Scir
NSRegDataSQLProvide global dataframe for NorScir
NSUtvalgSt<c3><b8>ttefunksjon for NorScir
Rapporteket/norscir documentation built on May 9, 2017, 11:13 p.m.