Man pages for Rapporteket/norscir
Provide R resources for NorScir at Rapporteket

NorScirAll R resources neede for NorScir at Rapporteket
NorScirSampleDataSample dataset for NorScir.
NSFigAndelerSøylediagram som viser fordeling av valgt variabel
NSFigAndelStabelSøylediagram som sammenligner fordeling (vha. stablede...
NSFigGjsnGrVarFunksjon som genererer en figur med gjennomsnitt/median
NSPreprosesserPreprosesserer data fra Nordic Scir
NSRegDataSQLProvide global dataframe for NorScir
NSUtvalgStøttefunksjon for NorScir
Rapporteket/norscir documentation built on May 8, 2019, 8:31 a.m.