innbAldKj2014_18: Norske befolkningsdata om demografi og tilhørighet i...

Description Usage Format

Description

Et datasett med norske befolkningsdata fra og med 2014 til og med 2018 om demografi (alder, kjønn, (bydel), kommune, fylke) og tilhørighet i spesialisthelsetjenesten (helseforetak, regionalt helseforetak). Datasettet angir også antall innbyggere i de ulike demografiske gruppene.

Usage

1

Format

Dataramme med 505 620 observasjoner og 14 variabler

Aar

2014:2018

ErMann

0-kvinne, 1-mann

Alder

alder i hele år

KomNr

Kommunenummer

KomNrTxt

Kommunenavn

Fylke

Fylke

FylkeNr

Fylke, numerisk kode

BoHF

Navn på helseforetaket (HF) personen er bosatt i

BoHFnr

Numerisk kode på HF'et personen er bosatt i

BoRHF

Navn på det regionale helseforetaket (RHF) personen er bosatt i

BoRHFnr

Numerisk kode på RHF'et personen er bosatt i

Bydel

Navn på bydel personen er bosatt i. Bare aktuelt hvis personen er bosatt i Oslo, Trondheim eller Bergen

BydelNr

Numerisk kode på bydel personen er bosatt i. Bare aktuelt hvis personen er bosatt i Oslo, Trondheim eller Bergen

Innbyggere

Antall innbyggere


Rapporteket/rapsodi documentation built on Oct. 30, 2019, 10:53 p.m.