sinteze_lipsuri: Citeste tabelele din sinteze climatice si alege perioada...

Description Usage Arguments Details Value Author(s) Examples

Description

Citeste tabelele din sinteze climatice si alege perioada (procentele) cu date lipsa

Usage

1

Arguments

path

caracter reprezentand calea catre tabelul *.csv descarcat din sinteze climatologice

missing

numar intreg reprezentand cat la suta din date lipsa sa fie luate in calcul

Details

Tabelele sunt descarcate din baza de date Sinteze Climatologice Lunare

Value

data.frame cu tabelul continand cele 12 luni de la statiile care au mai putin de nr lipsuri definit in missing

Author(s)

Alexandru Dumitrescu

Examples

1
2
3
# Citeste normalele de temperatura cu 5% lipsuri
temp5 <- sinteze_lipsuri(system.file("extdata/tt_1981_2010.csv",
package = "climatetools"),5)

alexdum/climatetools documentation built on May 11, 2019, 11:31 p.m.