Man pages for bczernecki/imgw
imgw meteorological data downloader

clean_metadataFunkcja czyszczaca metadane
metadaneFunkcja metadane
monitor_imgwFunkcja pozwalająca na pobranie danych umieszczonych w...
pobierz_doboweFunkcja pobierająca dane miesięczne
pobierz_miesieczneFunkcja pobierająca dane miesięczne
pobierz_terminoweFunkcja pobierająca dane terminowe
pobierz_terminowe2Funkcja pobierająca dane terminowe ale tylko dla wybranego...
wczytaj_miesieczneFunkcja wczytujaca pobrane dane miesięczne
bczernecki/imgw documentation built on July 29, 2018, 4:47 p.m.