Man pages for bczernecki/imgw
imgw meteorological data downloader

clean_metadataFunkcja czyszczaca metadane
metadaneFunkcja metadane
monitor_imgwFunkcja pozwalająca na pobranie danych umieszczonych w...
pobierz_doboweFunkcja pobierająca dane miesięczne
pobierz_miesieczneFunkcja pobierająca dane miesięczne
wczytaj_miesieczneFunkcja wczytujaca pobrane dane miesięczne
bczernecki/imgw documentation built on June 8, 2018, 3:09 a.m.