Files in cbiagii/CeTF
Coexpression for Transcription Factors using Regulatory Impact Factors and Partial Correlation and Information Theory analysis

DESCRIPTION
NAMESPACE
NEWS
R/CeTF-class.R R/CeTFdemo-data.R R/CircosTargets.R R/PCIT.R R/RIF.R R/RIFPlot.R R/RIF_input-data.R R/SmearPlot.R R/TFs-data.R R/bivar_awk.R R/clustCoef.R R/clustCoefPercentage.R R/densityPlot.R R/diffusion.R R/enrichPlot.R R/enrichdemo-data.R R/expDiff.R R/getEnrich.R R/getGroupGO.R R/globals.R R/heatPlot.R R/histPlot.R R/netConditionsPlot.R R/netGOTFPlot.R R/normExp.R R/refGenes-data.R R/runAnalysis.R R/simCounts-data.R R/simNorm-data.R R/tolerance.R R/zzz.R README.md
data/CeTFdemo.RData
data/RIF_input.RData
data/TFs.RData
data/enrichdemo.RData
data/refGenes.RData
data/simCounts.RData
data/simNorm.RData
man/CeTF-class.Rd man/CeTFdemo.Rd man/CircosTargets.Rd man/InputData-methods.Rd man/NetworkData-methods.Rd man/OutputData-methods.Rd man/PCIT.Rd man/RIF.Rd man/RIFPlot.Rd man/RIF_input.Rd man/SmearPlot.Rd man/TFs.Rd man/bivar.awk.Rd man/clustCoef.Rd man/clustCoefPercentage.Rd man/densityPlot.Rd man/diffusion.Rd man/enrichPlot.Rd man/enrichdemo.Rd man/expDiff.Rd man/getDE-methods.Rd man/getData-methods.Rd man/getEnrich.Rd man/getGroupGO.Rd man/heatPlot.Rd man/histPlot.Rd man/netConditionsPlot.Rd man/netGOTFPlot.Rd man/normExp.Rd man/refGenes.Rd man/runAnalysis.Rd man/simCounts.Rd man/simNorm.Rd man/tolerance.Rd tests/testthat.R tests/testthat/test_PCIT.R tests/testthat/test_RIF.R tests/testthat/test_RIFPlot.R tests/testthat/test_SmearPlot.R tests/testthat/test_bivar_awk.R tests/testthat/test_clustCoef.R tests/testthat/test_clustCoefPercentage.R tests/testthat/test_densityPlot.R tests/testthat/test_enrichPlot.R tests/testthat/test_expDiff.R tests/testthat/test_getEnrich.R tests/testthat/test_getGroupGO.R tests/testthat/test_heatPlot.R tests/testthat/test_histPlot.R tests/testthat/test_netConditionsPlot.R tests/testthat/test_netGOTFPlot.R tests/testthat/test_normExp.R tests/testthat/test_runAnalysis.R tests/testthat/test_tolerance.R vignettes/CeTF.Rmd
vignettes/fig1.jpg
vignettes/fig2.png
vignettes/library.bib
vignettes/library.bib.bak
vignettes/logo.png
cbiagii/CeTF documentation built on Jan. 25, 2020, 9 a.m.