Man pages for cnr-ibba/r-smarter-api
Fetch SMARTER data through REST API

get_smarter_breedsGet SMARTER Breeds
get_smarter_datasetsGet SMARTER Datasets
get_smarter_samplesGet SMARTER Samples
get_smarter_tokenGet a SMARTER authentication token
cnr-ibba/r-smarter-api documentation built on Jan. 14, 2022, 9:42 p.m.