R/dataDscr.R

dataDscr <- list(cfo = list(label = "Cod unic de identificare a familiei", 
  type = "number"), dataf = list(label = "Observator completat la data", 
  type = "date"), data = list(label = "Data completarii FIR", 
  type = "date"), omr1 = list(label = "Nume persoana care a completat FIR", 
  type = "input"), omr2 = list(label = "Prenume persoana care a completat FIR", 
  type = "input"), omr3 = list(label = "Funcția persoanei care a completat FIR", 
  type = "input"), firda = list(label = "FIR este completat", 
  type = "radio", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), firnuobs = list(
  label = "Observatii daca FIR nu este completat", type = "textarea"), 
  adr1 = list(label = "Judet", type = "select"),
  # adrmediu = list(label = "mediu", type = "radio"), 
  adr2 = list(label = "Comuna", type = "select"),
  adr2uat = list(label = "Siruta comuna", type = "select"),
  adr3 = list(label = "Sat", type = "select", na_values = -7), 
  adr3uat = list(label = "Siruta sat", type = "select"),
  sex1 = list(label = "Sex", type = "radio", labels = c(M = 1, 
  F = 2)), sex2 = list(label = "Sex", type = "radio", labels = c(M = 1, 
  F = 2)), sex3 = list(label = "Sex", type = "radio", labels = c(M = 1, 
  F = 2)), sex4 = list(label = "Sex", type = "radio", labels = c(M = 1, 
  F = 2)), sex5 = list(label = "Sex", type = "radio", labels = c(M = 1, 
  F = 2)), sex6 = list(label = "Sex", type = "radio", labels = c(M = 1, 
  F = 2)), sex7 = list(label = "Sex", type = "radio", labels = c(M = 1, 
  F = 2)), sex8 = list(label = "Sex", type = "radio", labels = c(M = 1, 
  F = 2)), sex9 = list(label = "Sex", type = "radio", labels = c(M = 1, 
  F = 2)), sex10 = list(label = "Sex", type = "radio", labels = c(M = 1, 
  F = 2)), sex11 = list(label = "Sex", type = "radio", labels = c(M = 1, 
  F = 2)), sex12 = list(label = "Sex", type = "radio", labels = c(M = 1, 
  F = 2)), sex13 = list(label = "Sex", type = "radio", labels = c(M = 1, 
  F = 2)), sex14 = list(label = "Sex", type = "radio", labels = c(M = 1, 
  F = 2)), sex15 = list(label = "Sex", type = "radio", labels = c(M = 1, 
  F = 2)), sex16 = list(label = "Sex", type = "radio", labels = c(M = 1, 
  F = 2)), sex17 = list(label = "Sex", type = "radio", labels = c(M = 1, 
  F = 2)), sex18 = list(label = "Sex", type = "radio", labels = c(M = 1, 
  F = 2)), sex19 = list(label = "Sex", type = "radio", labels = c(M = 1, 
  F = 2)), sex20 = list(label = "Sex", type = "radio", labels = c(M = 1, 
  F = 2)), dn1 = list(label = "Data nașterii persoanei", type = "date"), 
  dn2 = list(label = "Data nașterii persoanei", type = "date"), 
  dn3 = list(label = "Data nașterii persoanei", type = "date"), 
  dn4 = list(label = "Data nașterii persoanei", type = "date"), 
  dn5 = list(label = "Data nașterii persoanei", type = "date"), 
  dn6 = list(label = "Data nașterii persoanei", type = "date"), 
  dn7 = list(label = "Data nașterii persoanei", type = "date"), 
  dn8 = list(label = "Data nașterii persoanei", type = "date"), 
  dn9 = list(label = "Data nașterii persoanei", type = "date"), 
  dn10 = list(label = "Data nașterii persoanei", type = "date"), 
  dn11 = list(label = "Data nașterii persoanei", type = "date"), 
  dn12 = list(label = "Data nașterii persoanei", type = "date"), 
  dn13 = list(label = "Data nașterii persoanei", type = "date"), 
  dn14 = list(label = "Data nașterii persoanei", type = "date"), 
  dn15 = list(label = "Data nașterii persoanei", type = "date"), 
  dn16 = list(label = "Data nașterii persoanei", type = "date"), 
  dn17 = list(label = "Data nașterii persoanei", type = "date"), 
  dn18 = list(label = "Data nașterii persoanei", type = "date"), 
  dn19 = list(label = "Data nașterii persoanei", type = "date"), 
  dn20 = list(label = "Data nașterii persoanei", type = "date"), 
  age1 = list(label = "Vârsta persoanei în ani împliniți", 
    type = "number"), age2 = list(label = "Vârsta persoanei în ani împliniți", 
    type = "number"), age3 = list(label = "Vârsta persoanei în ani împliniți", 
    type = "number"), age4 = list(label = "Vârsta persoanei în ani împliniți", 
    type = "number"), age5 = list(label = "Vârsta persoanei în ani împliniți", 
    type = "number"), age6 = list(label = "Vârsta persoanei în ani împliniți", 
    type = "number"), age7 = list(label = "Vârsta persoanei în ani împliniți", 
    type = "number"), age8 = list(label = "Vârsta persoanei în ani împliniți", 
    type = "number"), age9 = list(label = "Vârsta persoanei în ani împliniți", 
    type = "number"), age10 = list(label = "Vârsta persoanei în ani împliniți", 
    type = "number"), age11 = list(label = "Vârsta persoanei în ani împliniți", 
    type = "number"), age12 = list(label = "Vârsta persoanei în ani împliniți", 
    type = "number"), age13 = list(label = "Vârsta persoanei în ani împliniți", 
    type = "number"), age14 = list(label = "Vârsta persoanei în ani împliniți", 
    type = "number"), age15 = list(label = "Vârsta persoanei în ani împliniți", 
    type = "number"), age16 = list(label = "Vârsta persoanei în ani împliniți", 
    type = "number"), age17 = list(label = "Vârsta persoanei în ani împliniți", 
    type = "number"), age18 = list(label = "Vârsta persoanei în ani împliniți", 
    type = "number"), age19 = list(label = "Vârsta persoanei în ani împliniți", 
    type = "number"), age20 = list(label = "Vârsta persoanei în ani împliniți", 
    type = "number"), nat1 = list(label = "Etnia persoanei", 
    type = "select", labels = c(română = 1, maghiară = 2, 
    roma = 3, germană = 4, alta = 5, nedeclarată = 0)), 
  nat2 = list(label = "Etnia persoanei", type = "select", labels = c(română = 1, 
  maghiară = 2, roma = 3, germană = 4, alta = 5, nedeclarată = 0
  )), nat3 = list(label = "Etnia persoanei", type = "select", 
    labels = c(română = 1, maghiară = 2, roma = 3, germană = 4, 
    alta = 5, nedeclarată = 0)), nat4 = list(label = "Etnia persoanei", 
    type = "select", labels = c(română = 1, maghiară = 2, 
    roma = 3, germană = 4, alta = 5, nedeclarată = 0)), 
  nat5 = list(label = "Etnia persoanei", type = "select", labels = c(română = 1, 
  maghiară = 2, roma = 3, germană = 4, alta = 5, nedeclarată = 0
  )), nat6 = list(label = "Etnia persoanei", type = "select", 
    labels = c(română = 1, maghiară = 2, roma = 3, germană = 4, 
    alta = 5, nedeclarată = 0)), nat7 = list(label = "Etnia persoanei", 
    type = "select", labels = c(română = 1, maghiară = 2, 
    roma = 3, germană = 4, alta = 5, nedeclarată = 0)), 
  nat8 = list(label = "Etnia persoanei", type = "select", labels = c(română = 1, 
  maghiară = 2, roma = 3, germană = 4, alta = 5, nedeclarată = 0
  )), nat9 = list(label = "Etnia persoanei", type = "select", 
    labels = c(română = 1, maghiară = 2, roma = 3, germană = 4, 
    alta = 5, nedeclarată = 0)), nat10 = list(label = "Etnia persoanei", 
    type = "select", labels = c(română = 1, maghiară = 2, 
    roma = 3, germană = 4, alta = 5, nedeclarată = 0)), 
  nat11 = list(label = "Etnia persoanei", type = "select", 
    labels = c(română = 1, maghiară = 2, roma = 3, germană = 4, 
    alta = 5, nedeclarată = 0)), nat12 = list(label = "Etnia persoanei", 
    type = "select", labels = c(română = 1, maghiară = 2, 
    roma = 3, germană = 4, alta = 5, nedeclarată = 0)), 
  nat13 = list(label = "Etnia persoanei", type = "select", 
    labels = c(română = 1, maghiară = 2, roma = 3, germană = 4, 
    alta = 5, nedeclarată = 0)), nat14 = list(label = "Etnia persoanei", 
    type = "select", labels = c(română = 1, maghiară = 2, 
    roma = 3, germană = 4, alta = 5, nedeclarată = 0)), 
  nat15 = list(label = "Etnia persoanei", type = "select", 
    labels = c(română = 1, maghiară = 2, roma = 3, germană = 4, 
    alta = 5, nedeclarată = 0)), nat16 = list(label = "Etnia persoanei", 
    type = "select", labels = c(română = 1, maghiară = 2, 
    roma = 3, germană = 4, alta = 5, nedeclarată = 0)), 
  nat17 = list(label = "Etnia persoanei", type = "select", 
    labels = c(română = 1, maghiară = 2, roma = 3, germană = 4, 
    alta = 5, nedeclarată = 0)), nat18 = list(label = "Etnia persoanei", 
    type = "select", labels = c(română = 1, maghiară = 2, 
    roma = 3, germană = 4, alta = 5, nedeclarată = 0)), 
  nat19 = list(label = "Etnia persoanei", type = "select", 
    labels = c(română = 1, maghiară = 2, roma = 3, germană = 4, 
    alta = 5, nedeclarată = 0)), nat20 = list(label = "Etnia persoanei", 
    type = "select", labels = c(română = 1, maghiară = 2, 
    roma = 3, germană = 4, alta = 5, nedeclarată = 0)), 
  sciv1 = list(label = "Starea civilă", type = "select", labels = c(`căsătorit(ă)` = 1, 
  `concubin(ă)` = 2, `divorţat(ă)` = 3, `separat(ă)` = 4, 
  `necăsătorit(ă)` = 5, `văduv(ă)` = 6)), sciv2 = list(
    label = "Starea civilă", type = "select", labels = c(`căsătorit(ă)` = 1, 
    `concubin(ă)` = 2, `divorţat(ă)` = 3, `separat(ă)` = 4, 
    `necăsătorit(ă)` = 5, `văduv(ă)` = 6)), sciv3 = list(
    label = "Starea civilă", type = "select", labels = c(`căsătorit(ă)` = 1, 
    `concubin(ă)` = 2, `divorţat(ă)` = 3, `separat(ă)` = 4, 
    `necăsătorit(ă)` = 5, `văduv(ă)` = 6)), sciv4 = list(
    label = "Starea civilă", type = "select", labels = c(`căsătorit(ă)` = 1, 
    `concubin(ă)` = 2, `divorţat(ă)` = 3, `separat(ă)` = 4, 
    `necăsătorit(ă)` = 5, `văduv(ă)` = 6)), sciv5 = list(
    label = "Starea civilă", type = "select", labels = c(`căsătorit(ă)` = 1, 
    `concubin(ă)` = 2, `divorţat(ă)` = 3, `separat(ă)` = 4, 
    `necăsătorit(ă)` = 5, `văduv(ă)` = 6)), sciv6 = list(
    label = "Starea civilă", type = "select", labels = c(`căsătorit(ă)` = 1, 
    `concubin(ă)` = 2, `divorţat(ă)` = 3, `separat(ă)` = 4, 
    `necăsătorit(ă)` = 5, `văduv(ă)` = 6)), sciv7 = list(
    label = "Starea civilă", type = "select", labels = c(`căsătorit(ă)` = 1, 
    `concubin(ă)` = 2, `divorţat(ă)` = 3, `separat(ă)` = 4, 
    `necăsătorit(ă)` = 5, `văduv(ă)` = 6)), sciv8 = list(
    label = "Starea civilă", type = "select", labels = c(`căsătorit(ă)` = 1, 
    `concubin(ă)` = 2, `divorţat(ă)` = 3, `separat(ă)` = 4, 
    `necăsătorit(ă)` = 5, `văduv(ă)` = 6)), sciv9 = list(
    label = "Starea civilă", type = "select", labels = c(`căsătorit(ă)` = 1, 
    `concubin(ă)` = 2, `divorţat(ă)` = 3, `separat(ă)` = 4, 
    `necăsătorit(ă)` = 5, `văduv(ă)` = 6)), sciv10 = list(
    label = "Starea civilă", type = "select", labels = c(`căsătorit(ă)` = 1, 
    `concubin(ă)` = 2, `divorţat(ă)` = 3, `separat(ă)` = 4, 
    `necăsătorit(ă)` = 5, `văduv(ă)` = 6)), sciv11 = list(
    label = "Starea civilă", type = "select", labels = c(`căsătorit(ă)` = 1, 
    `concubin(ă)` = 2, `divorţat(ă)` = 3, `separat(ă)` = 4, 
    `necăsătorit(ă)` = 5, `văduv(ă)` = 6)), sciv12 = list(
    label = "Starea civilă", type = "select", labels = c(`căsătorit(ă)` = 1, 
    `concubin(ă)` = 2, `divorţat(ă)` = 3, `separat(ă)` = 4, 
    `necăsătorit(ă)` = 5, `văduv(ă)` = 6)), sciv13 = list(
    label = "Starea civilă", type = "select", labels = c(`căsătorit(ă)` = 1, 
    `concubin(ă)` = 2, `divorţat(ă)` = 3, `separat(ă)` = 4, 
    `necăsătorit(ă)` = 5, `văduv(ă)` = 6)), sciv14 = list(
    label = "Starea civilă", type = "select", labels = c(`căsătorit(ă)` = 1, 
    `concubin(ă)` = 2, `divorţat(ă)` = 3, `separat(ă)` = 4, 
    `necăsătorit(ă)` = 5, `văduv(ă)` = 6)), sciv15 = list(
    label = "Starea civilă", type = "select", labels = c(`căsătorit(ă)` = 1, 
    `concubin(ă)` = 2, `divorţat(ă)` = 3, `separat(ă)` = 4, 
    `necăsătorit(ă)` = 5, `văduv(ă)` = 6)), sciv16 = list(
    label = "Starea civilă", type = "select", labels = c(`căsătorit(ă)` = 1, 
    `concubin(ă)` = 2, `divorţat(ă)` = 3, `separat(ă)` = 4, 
    `necăsătorit(ă)` = 5, `văduv(ă)` = 6)), sciv17 = list(
    label = "Starea civilă", type = "select", labels = c(`căsătorit(ă)` = 1, 
    `concubin(ă)` = 2, `divorţat(ă)` = 3, `separat(ă)` = 4, 
    `necăsătorit(ă)` = 5, `văduv(ă)` = 6)), sciv18 = list(
    label = "Starea civilă", type = "select", labels = c(`căsătorit(ă)` = 1, 
    `concubin(ă)` = 2, `divorţat(ă)` = 3, `separat(ă)` = 4, 
    `necăsătorit(ă)` = 5, `văduv(ă)` = 6)), sciv19 = list(
    label = "Starea civilă", type = "select", labels = c(`căsătorit(ă)` = 1, 
    `concubin(ă)` = 2, `divorţat(ă)` = 3, `separat(ă)` = 4, 
    `necăsătorit(ă)` = 5, `văduv(ă)` = 6)), sciv20 = list(
    label = "Starea civilă", type = "select", labels = c(`căsătorit(ă)` = 1, 
    `concubin(ă)` = 2, `divorţat(ă)` = 3, `separat(ă)` = 4, 
    `necăsătorit(ă)` = 5, `văduv(ă)` = 6)), nive1 = list(
    label = "Ultimul nivel de învățământ de cel mai înalt grad absolvit", 
    type = "select", labels = c(`fără școală absolvită` = 1, 
    `primar (1-4 clase)` = 2, `gimnazial (5-8 clase)` = 3, 
    `profesional, de ucenici sau complementar` = 4, `treapta I de liceu (clasele 9-10)` = 5, 
    `liceu (9-12 clase)` = 6, `postliceal de specialitate sau tehnic de maiștri` = 7, 
    `universitar de scurtă durată/colegiu` = 8, `universitar lungă durată (inclusiv masterat)` = 9, 
    doctorat = 10)), nive2 = list(label = "Ultimul nivel de învățământ de cel mai înalt grad absolvit", 
    type = "select", labels = c(`fără școală absolvită` = 1, 
    `primar (1-4 clase)` = 2, `gimnazial (5-8 clase)` = 3, 
    `profesional, de ucenici sau complementar` = 4, `treapta I de liceu (clasele 9-10)` = 5, 
    `liceu (9-12 clase)` = 6, `postliceal de specialitate sau tehnic de maiștri` = 7, 
    `universitar de scurtă durată/colegiu` = 8, `universitar lungă durată (inclusiv masterat)` = 9, 
    doctorat = 10)), nive3 = list(label = "Ultimul nivel de învățământ de cel mai înalt grad absolvit", 
    type = "select", labels = c(`fără școală absolvită` = 1, 
    `primar (1-4 clase)` = 2, `gimnazial (5-8 clase)` = 3, 
    `profesional, de ucenici sau complementar` = 4, `treapta I de liceu (clasele 9-10)` = 5, 
    `liceu (9-12 clase)` = 6, `postliceal de specialitate sau tehnic de maiștri` = 7, 
    `universitar de scurtă durată/colegiu` = 8, `universitar lungă durată (inclusiv masterat)` = 9, 
    doctorat = 10)), nive4 = list(label = "Ultimul nivel de învățământ de cel mai înalt grad absolvit", 
    type = "select", labels = c(`fără școală absolvită` = 1, 
    `primar (1-4 clase)` = 2, `gimnazial (5-8 clase)` = 3, 
    `profesional, de ucenici sau complementar` = 4, `treapta I de liceu (clasele 9-10)` = 5, 
    `liceu (9-12 clase)` = 6, `postliceal de specialitate sau tehnic de maiștri` = 7, 
    `universitar de scurtă durată/colegiu` = 8, `universitar lungă durată (inclusiv masterat)` = 9, 
    doctorat = 10)), nive5 = list(label = "Ultimul nivel de învățământ de cel mai înalt grad absolvit", 
    type = "select", labels = c(`fără școală absolvită` = 1, 
    `primar (1-4 clase)` = 2, `gimnazial (5-8 clase)` = 3, 
    `profesional, de ucenici sau complementar` = 4, `treapta I de liceu (clasele 9-10)` = 5, 
    `liceu (9-12 clase)` = 6, `postliceal de specialitate sau tehnic de maiștri` = 7, 
    `universitar de scurtă durată/colegiu` = 8, `universitar lungă durată (inclusiv masterat)` = 9, 
    doctorat = 10)), nive6 = list(label = "Ultimul nivel de învățământ de cel mai înalt grad absolvit", 
    type = "select", labels = c(`fără școală absolvită` = 1, 
    `primar (1-4 clase)` = 2, `gimnazial (5-8 clase)` = 3, 
    `profesional, de ucenici sau complementar` = 4, `treapta I de liceu (clasele 9-10)` = 5, 
    `liceu (9-12 clase)` = 6, `postliceal de specialitate sau tehnic de maiștri` = 7, 
    `universitar de scurtă durată/colegiu` = 8, `universitar lungă durată (inclusiv masterat)` = 9, 
    doctorat = 10)), nive7 = list(label = "Ultimul nivel de învățământ de cel mai înalt grad absolvit", 
    type = "select", labels = c(`fără școală absolvită` = 1, 
    `primar (1-4 clase)` = 2, `gimnazial (5-8 clase)` = 3, 
    `profesional, de ucenici sau complementar` = 4, `treapta I de liceu (clasele 9-10)` = 5, 
    `liceu (9-12 clase)` = 6, `postliceal de specialitate sau tehnic de maiștri` = 7, 
    `universitar de scurtă durată/colegiu` = 8, `universitar lungă durată (inclusiv masterat)` = 9, 
    doctorat = 10)), nive8 = list(label = "Ultimul nivel de învățământ de cel mai înalt grad absolvit", 
    type = "select", labels = c(`fără școală absolvită` = 1, 
    `primar (1-4 clase)` = 2, `gimnazial (5-8 clase)` = 3, 
    `profesional, de ucenici sau complementar` = 4, `treapta I de liceu (clasele 9-10)` = 5, 
    `liceu (9-12 clase)` = 6, `postliceal de specialitate sau tehnic de maiștri` = 7, 
    `universitar de scurtă durată/colegiu` = 8, `universitar lungă durată (inclusiv masterat)` = 9, 
    doctorat = 10)), nive9 = list(label = "Ultimul nivel de învățământ de cel mai înalt grad absolvit", 
    type = "select", labels = c(`fără școală absolvită` = 1, 
    `primar (1-4 clase)` = 2, `gimnazial (5-8 clase)` = 3, 
    `profesional, de ucenici sau complementar` = 4, `treapta I de liceu (clasele 9-10)` = 5, 
    `liceu (9-12 clase)` = 6, `postliceal de specialitate sau tehnic de maiștri` = 7, 
    `universitar de scurtă durată/colegiu` = 8, `universitar lungă durată (inclusiv masterat)` = 9, 
    doctorat = 10)), nive10 = list(label = "Ultimul nivel de învățământ de cel mai înalt grad absolvit", 
    type = "select", labels = c(`fără școală absolvită` = 1, 
    `primar (1-4 clase)` = 2, `gimnazial (5-8 clase)` = 3, 
    `profesional, de ucenici sau complementar` = 4, `treapta I de liceu (clasele 9-10)` = 5, 
    `liceu (9-12 clase)` = 6, `postliceal de specialitate sau tehnic de maiștri` = 7, 
    `universitar de scurtă durată/colegiu` = 8, `universitar lungă durată (inclusiv masterat)` = 9, 
    doctorat = 10)), nive11 = list(label = "Ultimul nivel de învățământ de cel mai înalt grad absolvit", 
    type = "select", labels = c(`fără școală absolvită` = 1, 
    `primar (1-4 clase)` = 2, `gimnazial (5-8 clase)` = 3, 
    `profesional, de ucenici sau complementar` = 4, `treapta I de liceu (clasele 9-10)` = 5, 
    `liceu (9-12 clase)` = 6, `postliceal de specialitate sau tehnic de maiștri` = 7, 
    `universitar de scurtă durată/colegiu` = 8, `universitar lungă durată (inclusiv masterat)` = 9, 
    doctorat = 10)), nive12 = list(label = "Ultimul nivel de învățământ de cel mai înalt grad absolvit", 
    type = "select", labels = c(`fără școală absolvită` = 1, 
    `primar (1-4 clase)` = 2, `gimnazial (5-8 clase)` = 3, 
    `profesional, de ucenici sau complementar` = 4, `treapta I de liceu (clasele 9-10)` = 5, 
    `liceu (9-12 clase)` = 6, `postliceal de specialitate sau tehnic de maiștri` = 7, 
    `universitar de scurtă durată/colegiu` = 8, `universitar lungă durată (inclusiv masterat)` = 9, 
    doctorat = 10)), nive13 = list(label = "Ultimul nivel de învățământ de cel mai înalt grad absolvit", 
    type = "select", labels = c(`fără școală absolvită` = 1, 
    `primar (1-4 clase)` = 2, `gimnazial (5-8 clase)` = 3, 
    `profesional, de ucenici sau complementar` = 4, `treapta I de liceu (clasele 9-10)` = 5, 
    `liceu (9-12 clase)` = 6, `postliceal de specialitate sau tehnic de maiștri` = 7, 
    `universitar de scurtă durată/colegiu` = 8, `universitar lungă durată (inclusiv masterat)` = 9, 
    doctorat = 10)), nive14 = list(label = "Ultimul nivel de învățământ de cel mai înalt grad absolvit", 
    type = "select", labels = c(`fără școală absolvită` = 1, 
    `primar (1-4 clase)` = 2, `gimnazial (5-8 clase)` = 3, 
    `profesional, de ucenici sau complementar` = 4, `treapta I de liceu (clasele 9-10)` = 5, 
    `liceu (9-12 clase)` = 6, `postliceal de specialitate sau tehnic de maiștri` = 7, 
    `universitar de scurtă durată/colegiu` = 8, `universitar lungă durată (inclusiv masterat)` = 9, 
    doctorat = 10)), nive15 = list(label = "Ultimul nivel de învățământ de cel mai înalt grad absolvit", 
    type = "select", labels = c(`fără școală absolvită` = 1, 
    `primar (1-4 clase)` = 2, `gimnazial (5-8 clase)` = 3, 
    `profesional, de ucenici sau complementar` = 4, `treapta I de liceu (clasele 9-10)` = 5, 
    `liceu (9-12 clase)` = 6, `postliceal de specialitate sau tehnic de maiștri` = 7, 
    `universitar de scurtă durată/colegiu` = 8, `universitar lungă durată (inclusiv masterat)` = 9, 
    doctorat = 10)), nive16 = list(label = "Ultimul nivel de învățământ de cel mai înalt grad absolvit", 
    type = "select", labels = c(`fără școală absolvită` = 1, 
    `primar (1-4 clase)` = 2, `gimnazial (5-8 clase)` = 3, 
    `profesional, de ucenici sau complementar` = 4, `treapta I de liceu (clasele 9-10)` = 5, 
    `liceu (9-12 clase)` = 6, `postliceal de specialitate sau tehnic de maiștri` = 7, 
    `universitar de scurtă durată/colegiu` = 8, `universitar lungă durată (inclusiv masterat)` = 9, 
    doctorat = 10)), nive17 = list(label = "Ultimul nivel de învățământ de cel mai înalt grad absolvit", 
    type = "select", labels = c(`fără școală absolvită` = 1, 
    `primar (1-4 clase)` = 2, `gimnazial (5-8 clase)` = 3, 
    `profesional, de ucenici sau complementar` = 4, `treapta I de liceu (clasele 9-10)` = 5, 
    `liceu (9-12 clase)` = 6, `postliceal de specialitate sau tehnic de maiștri` = 7, 
    `universitar de scurtă durată/colegiu` = 8, `universitar lungă durată (inclusiv masterat)` = 9, 
    doctorat = 10)), nive18 = list(label = "Ultimul nivel de învățământ de cel mai înalt grad absolvit", 
    type = "select", labels = c(`fără școală absolvită` = 1, 
    `primar (1-4 clase)` = 2, `gimnazial (5-8 clase)` = 3, 
    `profesional, de ucenici sau complementar` = 4, `treapta I de liceu (clasele 9-10)` = 5, 
    `liceu (9-12 clase)` = 6, `postliceal de specialitate sau tehnic de maiștri` = 7, 
    `universitar de scurtă durată/colegiu` = 8, `universitar lungă durată (inclusiv masterat)` = 9, 
    doctorat = 10)), nive19 = list(label = "Ultimul nivel de învățământ de cel mai înalt grad absolvit", 
    type = "select", labels = c(`fără școală absolvită` = 1, 
    `primar (1-4 clase)` = 2, `gimnazial (5-8 clase)` = 3, 
    `profesional, de ucenici sau complementar` = 4, `treapta I de liceu (clasele 9-10)` = 5, 
    `liceu (9-12 clase)` = 6, `postliceal de specialitate sau tehnic de maiștri` = 7, 
    `universitar de scurtă durată/colegiu` = 8, `universitar lungă durată (inclusiv masterat)` = 9, 
    doctorat = 10)), nive20 = list(label = "Ultimul nivel de învățământ de cel mai înalt grad absolvit", 
    type = "select", labels = c(`fără școală absolvită` = 1, 
    `primar (1-4 clase)` = 2, `gimnazial (5-8 clase)` = 3, 
    `profesional, de ucenici sau complementar` = 4, `treapta I de liceu (clasele 9-10)` = 5, 
    `liceu (9-12 clase)` = 6, `postliceal de specialitate sau tehnic de maiștri` = 7, 
    `universitar de scurtă durată/colegiu` = 8, `universitar lungă durată (inclusiv masterat)` = 9, 
    doctorat = 10)), ocup1 = list(label = "Statutul ocupațional principal în ultimele 12 luni", 
    type = "select", labels = c(`salariat, inclusiv femeile în concediu de maternitate` = 1, 
    `alt statut de persoană ocupată (zilier, lucrător la negru etc.)` = 2, 
    `patron cu salariați` = 3, `lucrător pe cont propriu în activități neagricole (PFA, AF, liber profesionist etc.)` = 4, 
    `lucrător pe cont propriu in agricultură` = 5, `ajutor familial` = 6, 
    `șomer înregistrat` = 7, `șomer neînregistrat (nu mai primește ajutor de șomaj/alocație de sprijin și caută de lucru)` = 8, 
    `pensionar(ă) la limită de vârstă` = 9, `alt tip de pensionar(ă)` = 10, 
    `elev, student (Atenție! Se includ copiii care merg la grădiniță)` = 11, 
    casnică = 12, `persoană în incapacitate de muncă` = 13, 
    `alt statut de persoană inactivă (preșcolar care nu merge la grădiniță, persoană întreținută)` = 14
    )), ocup2 = list(label = "Statutul ocupațional principal în ultimele 12 luni", 
    type = "select", labels = c(`salariat, inclusiv femeile în concediu de maternitate` = 1, 
    `alt statut de persoană ocupată (zilier, lucrător la negru etc.)` = 2, 
    `patron cu salariați` = 3, `lucrător pe cont propriu în activități neagricole (PFA, AF, liber profesionist etc.)` = 4, 
    `lucrător pe cont propriu in agricultură` = 5, `ajutor familial` = 6, 
    `șomer înregistrat` = 7, `șomer neînregistrat (nu mai primește ajutor de șomaj/alocație de sprijin și caută de lucru)` = 8, 
    `pensionar(ă) la limită de vârstă` = 9, `alt tip de pensionar(ă)` = 10, 
    `elev, student (Atenție! Se includ copiii care merg la grădiniță)` = 11, 
    casnică = 12, `persoană în incapacitate de muncă` = 13, 
    `alt statut de persoană inactivă (preșcolar care nu merge la grădiniță, persoană întreținută)` = 14
    )), ocup3 = list(label = "Statutul ocupațional principal în ultimele 12 luni", 
    type = "select", labels = c(`salariat, inclusiv femeile în concediu de maternitate` = 1, 
    `alt statut de persoană ocupată (zilier, lucrător la negru etc.)` = 2, 
    `patron cu salariați` = 3, `lucrător pe cont propriu în activități neagricole (PFA, AF, liber profesionist etc.)` = 4, 
    `lucrător pe cont propriu in agricultură` = 5, `ajutor familial` = 6, 
    `șomer înregistrat` = 7, `șomer neînregistrat (nu mai primește ajutor de șomaj/alocație de sprijin și caută de lucru)` = 8, 
    `pensionar(ă) la limită de vârstă` = 9, `alt tip de pensionar(ă)` = 10, 
    `elev, student (Atenție! Se includ copiii care merg la grădiniță)` = 11, 
    casnică = 12, `persoană în incapacitate de muncă` = 13, 
    `alt statut de persoană inactivă (preșcolar care nu merge la grădiniță, persoană întreținută)` = 14
    )), ocup4 = list(label = "Statutul ocupațional principal în ultimele 12 luni", 
    type = "select", labels = c(`salariat, inclusiv femeile în concediu de maternitate` = 1, 
    `alt statut de persoană ocupată (zilier, lucrător la negru etc.)` = 2, 
    `patron cu salariați` = 3, `lucrător pe cont propriu în activități neagricole (PFA, AF, liber profesionist etc.)` = 4, 
    `lucrător pe cont propriu in agricultură` = 5, `ajutor familial` = 6, 
    `șomer înregistrat` = 7, `șomer neînregistrat (nu mai primește ajutor de șomaj/alocație de sprijin și caută de lucru)` = 8, 
    `pensionar(ă) la limită de vârstă` = 9, `alt tip de pensionar(ă)` = 10, 
    `elev, student (Atenție! Se includ copiii care merg la grădiniță)` = 11, 
    casnică = 12, `persoană în incapacitate de muncă` = 13, 
    `alt statut de persoană inactivă (preșcolar care nu merge la grădiniță, persoană întreținută)` = 14
    )), ocup5 = list(label = "Statutul ocupațional principal în ultimele 12 luni", 
    type = "select", labels = c(`salariat, inclusiv femeile în concediu de maternitate` = 1, 
    `alt statut de persoană ocupată (zilier, lucrător la negru etc.)` = 2, 
    `patron cu salariați` = 3, `lucrător pe cont propriu în activități neagricole (PFA, AF, liber profesionist etc.)` = 4, 
    `lucrător pe cont propriu in agricultură` = 5, `ajutor familial` = 6, 
    `șomer înregistrat` = 7, `șomer neînregistrat (nu mai primește ajutor de șomaj/alocație de sprijin și caută de lucru)` = 8, 
    `pensionar(ă) la limită de vârstă` = 9, `alt tip de pensionar(ă)` = 10, 
    `elev, student (Atenție! Se includ copiii care merg la grădiniță)` = 11, 
    casnică = 12, `persoană în incapacitate de muncă` = 13, 
    `alt statut de persoană inactivă (preșcolar care nu merge la grădiniță, persoană întreținută)` = 14
    )), ocup6 = list(label = "Statutul ocupațional principal în ultimele 12 luni", 
    type = "select", labels = c(`salariat, inclusiv femeile în concediu de maternitate` = 1, 
    `alt statut de persoană ocupată (zilier, lucrător la negru etc.)` = 2, 
    `patron cu salariați` = 3, `lucrător pe cont propriu în activități neagricole (PFA, AF, liber profesionist etc.)` = 4, 
    `lucrător pe cont propriu in agricultură` = 5, `ajutor familial` = 6, 
    `șomer înregistrat` = 7, `șomer neînregistrat (nu mai primește ajutor de șomaj/alocație de sprijin și caută de lucru)` = 8, 
    `pensionar(ă) la limită de vârstă` = 9, `alt tip de pensionar(ă)` = 10, 
    `elev, student (Atenție! Se includ copiii care merg la grădiniță)` = 11, 
    casnică = 12, `persoană în incapacitate de muncă` = 13, 
    `alt statut de persoană inactivă (preșcolar care nu merge la grădiniță, persoană întreținută)` = 14
    )), ocup7 = list(label = "Statutul ocupațional principal în ultimele 12 luni", 
    type = "select", labels = c(`salariat, inclusiv femeile în concediu de maternitate` = 1, 
    `alt statut de persoană ocupată (zilier, lucrător la negru etc.)` = 2, 
    `patron cu salariați` = 3, `lucrător pe cont propriu în activități neagricole (PFA, AF, liber profesionist etc.)` = 4, 
    `lucrător pe cont propriu in agricultură` = 5, `ajutor familial` = 6, 
    `șomer înregistrat` = 7, `șomer neînregistrat (nu mai primește ajutor de șomaj/alocație de sprijin și caută de lucru)` = 8, 
    `pensionar(ă) la limită de vârstă` = 9, `alt tip de pensionar(ă)` = 10, 
    `elev, student (Atenție! Se includ copiii care merg la grădiniță)` = 11, 
    casnică = 12, `persoană în incapacitate de muncă` = 13, 
    `alt statut de persoană inactivă (preșcolar care nu merge la grădiniță, persoană întreținută)` = 14
    )), ocup8 = list(label = "Statutul ocupațional principal în ultimele 12 luni", 
    type = "select", labels = c(`salariat, inclusiv femeile în concediu de maternitate` = 1, 
    `alt statut de persoană ocupată (zilier, lucrător la negru etc.)` = 2, 
    `patron cu salariați` = 3, `lucrător pe cont propriu în activități neagricole (PFA, AF, liber profesionist etc.)` = 4, 
    `lucrător pe cont propriu in agricultură` = 5, `ajutor familial` = 6, 
    `șomer înregistrat` = 7, `șomer neînregistrat (nu mai primește ajutor de șomaj/alocație de sprijin și caută de lucru)` = 8, 
    `pensionar(ă) la limită de vârstă` = 9, `alt tip de pensionar(ă)` = 10, 
    `elev, student (Atenție! Se includ copiii care merg la grădiniță)` = 11, 
    casnică = 12, `persoană în incapacitate de muncă` = 13, 
    `alt statut de persoană inactivă (preșcolar care nu merge la grădiniță, persoană întreținută)` = 14
    )), ocup9 = list(label = "Statutul ocupațional principal în ultimele 12 luni", 
    type = "select", labels = c(`salariat, inclusiv femeile în concediu de maternitate` = 1, 
    `alt statut de persoană ocupată (zilier, lucrător la negru etc.)` = 2, 
    `patron cu salariați` = 3, `lucrător pe cont propriu în activități neagricole (PFA, AF, liber profesionist etc.)` = 4, 
    `lucrător pe cont propriu in agricultură` = 5, `ajutor familial` = 6, 
    `șomer înregistrat` = 7, `șomer neînregistrat (nu mai primește ajutor de șomaj/alocație de sprijin și caută de lucru)` = 8, 
    `pensionar(ă) la limită de vârstă` = 9, `alt tip de pensionar(ă)` = 10, 
    `elev, student (Atenție! Se includ copiii care merg la grădiniță)` = 11, 
    casnică = 12, `persoană în incapacitate de muncă` = 13, 
    `alt statut de persoană inactivă (preșcolar care nu merge la grădiniță, persoană întreținută)` = 14
    )), ocup10 = list(label = "Statutul ocupațional principal în ultimele 12 luni", 
    type = "select", labels = c(`salariat, inclusiv femeile în concediu de maternitate` = 1, 
    `alt statut de persoană ocupată (zilier, lucrător la negru etc.)` = 2, 
    `patron cu salariați` = 3, `lucrător pe cont propriu în activități neagricole (PFA, AF, liber profesionist etc.)` = 4, 
    `lucrător pe cont propriu in agricultură` = 5, `ajutor familial` = 6, 
    `șomer înregistrat` = 7, `șomer neînregistrat (nu mai primește ajutor de șomaj/alocație de sprijin și caută de lucru)` = 8, 
    `pensionar(ă) la limită de vârstă` = 9, `alt tip de pensionar(ă)` = 10, 
    `elev, student (Atenție! Se includ copiii care merg la grădiniță)` = 11, 
    casnică = 12, `persoană în incapacitate de muncă` = 13, 
    `alt statut de persoană inactivă (preșcolar care nu merge la grădiniță, persoană întreținută)` = 14
    )), ocup11 = list(label = "Statutul ocupațional principal în ultimele 12 luni", 
    type = "select", labels = c(`salariat, inclusiv femeile în concediu de maternitate` = 1, 
    `alt statut de persoană ocupată (zilier, lucrător la negru etc.)` = 2, 
    `patron cu salariați` = 3, `lucrător pe cont propriu în activități neagricole (PFA, AF, liber profesionist etc.)` = 4, 
    `lucrător pe cont propriu in agricultură` = 5, `ajutor familial` = 6, 
    `șomer înregistrat` = 7, `șomer neînregistrat (nu mai primește ajutor de șomaj/alocație de sprijin și caută de lucru)` = 8, 
    `pensionar(ă) la limită de vârstă` = 9, `alt tip de pensionar(ă)` = 10, 
    `elev, student (Atenție! Se includ copiii care merg la grădiniță)` = 11, 
    casnică = 12, `persoană în incapacitate de muncă` = 13, 
    `alt statut de persoană inactivă (preșcolar care nu merge la grădiniță, persoană întreținută)` = 14
    )), ocup12 = list(label = "Statutul ocupațional principal în ultimele 12 luni", 
    type = "select", labels = c(`salariat, inclusiv femeile în concediu de maternitate` = 1, 
    `alt statut de persoană ocupată (zilier, lucrător la negru etc.)` = 2, 
    `patron cu salariați` = 3, `lucrător pe cont propriu în activități neagricole (PFA, AF, liber profesionist etc.)` = 4, 
    `lucrător pe cont propriu in agricultură` = 5, `ajutor familial` = 6, 
    `șomer înregistrat` = 7, `șomer neînregistrat (nu mai primește ajutor de șomaj/alocație de sprijin și caută de lucru)` = 8, 
    `pensionar(ă) la limită de vârstă` = 9, `alt tip de pensionar(ă)` = 10, 
    `elev, student (Atenție! Se includ copiii care merg la grădiniță)` = 11, 
    casnică = 12, `persoană în incapacitate de muncă` = 13, 
    `alt statut de persoană inactivă (preșcolar care nu merge la grădiniță, persoană întreținută)` = 14
    )), ocup13 = list(label = "Statutul ocupațional principal în ultimele 12 luni", 
    type = "select", labels = c(`salariat, inclusiv femeile în concediu de maternitate` = 1, 
    `alt statut de persoană ocupată (zilier, lucrător la negru etc.)` = 2, 
    `patron cu salariați` = 3, `lucrător pe cont propriu în activități neagricole (PFA, AF, liber profesionist etc.)` = 4, 
    `lucrător pe cont propriu in agricultură` = 5, `ajutor familial` = 6, 
    `șomer înregistrat` = 7, `șomer neînregistrat (nu mai primește ajutor de șomaj/alocație de sprijin și caută de lucru)` = 8, 
    `pensionar(ă) la limită de vârstă` = 9, `alt tip de pensionar(ă)` = 10, 
    `elev, student (Atenție! Se includ copiii care merg la grădiniță)` = 11, 
    casnică = 12, `persoană în incapacitate de muncă` = 13, 
    `alt statut de persoană inactivă (preșcolar care nu merge la grădiniță, persoană întreținută)` = 14
    )), ocup14 = list(label = "Statutul ocupațional principal în ultimele 12 luni", 
    type = "select", labels = c(`salariat, inclusiv femeile în concediu de maternitate` = 1, 
    `alt statut de persoană ocupată (zilier, lucrător la negru etc.)` = 2, 
    `patron cu salariați` = 3, `lucrător pe cont propriu în activități neagricole (PFA, AF, liber profesionist etc.)` = 4, 
    `lucrător pe cont propriu in agricultură` = 5, `ajutor familial` = 6, 
    `șomer înregistrat` = 7, `șomer neînregistrat (nu mai primește ajutor de șomaj/alocație de sprijin și caută de lucru)` = 8, 
    `pensionar(ă) la limită de vârstă` = 9, `alt tip de pensionar(ă)` = 10, 
    `elev, student (Atenție! Se includ copiii care merg la grădiniță)` = 11, 
    casnică = 12, `persoană în incapacitate de muncă` = 13, 
    `alt statut de persoană inactivă (preșcolar care nu merge la grădiniță, persoană întreținută)` = 14
    )), ocup15 = list(label = "Statutul ocupațional principal în ultimele 12 luni", 
    type = "select", labels = c(`salariat, inclusiv femeile în concediu de maternitate` = 1, 
    `alt statut de persoană ocupată (zilier, lucrător la negru etc.)` = 2, 
    `patron cu salariați` = 3, `lucrător pe cont propriu în activități neagricole (PFA, AF, liber profesionist etc.)` = 4, 
    `lucrător pe cont propriu in agricultură` = 5, `ajutor familial` = 6, 
    `șomer înregistrat` = 7, `șomer neînregistrat (nu mai primește ajutor de șomaj/alocație de sprijin și caută de lucru)` = 8, 
    `pensionar(ă) la limită de vârstă` = 9, `alt tip de pensionar(ă)` = 10, 
    `elev, student (Atenție! Se includ copiii care merg la grădiniță)` = 11, 
    casnică = 12, `persoană în incapacitate de muncă` = 13, 
    `alt statut de persoană inactivă (preșcolar care nu merge la grădiniță, persoană întreținută)` = 14
    )), ocup16 = list(label = "Statutul ocupațional principal în ultimele 12 luni", 
    type = "select", labels = c(`salariat, inclusiv femeile în concediu de maternitate` = 1, 
    `alt statut de persoană ocupată (zilier, lucrător la negru etc.)` = 2, 
    `patron cu salariați` = 3, `lucrător pe cont propriu în activități neagricole (PFA, AF, liber profesionist etc.)` = 4, 
    `lucrător pe cont propriu in agricultură` = 5, `ajutor familial` = 6, 
    `șomer înregistrat` = 7, `șomer neînregistrat (nu mai primește ajutor de șomaj/alocație de sprijin și caută de lucru)` = 8, 
    `pensionar(ă) la limită de vârstă` = 9, `alt tip de pensionar(ă)` = 10, 
    `elev, student (Atenție! Se includ copiii care merg la grădiniță)` = 11, 
    casnică = 12, `persoană în incapacitate de muncă` = 13, 
    `alt statut de persoană inactivă (preșcolar care nu merge la grădiniță, persoană întreținută)` = 14
    )), ocup17 = list(label = "Statutul ocupațional principal în ultimele 12 luni", 
    type = "select", labels = c(`salariat, inclusiv femeile în concediu de maternitate` = 1, 
    `alt statut de persoană ocupată (zilier, lucrător la negru etc.)` = 2, 
    `patron cu salariați` = 3, `lucrător pe cont propriu în activități neagricole (PFA, AF, liber profesionist etc.)` = 4, 
    `lucrător pe cont propriu in agricultură` = 5, `ajutor familial` = 6, 
    `șomer înregistrat` = 7, `șomer neînregistrat (nu mai primește ajutor de șomaj/alocație de sprijin și caută de lucru)` = 8, 
    `pensionar(ă) la limită de vârstă` = 9, `alt tip de pensionar(ă)` = 10, 
    `elev, student (Atenție! Se includ copiii care merg la grădiniță)` = 11, 
    casnică = 12, `persoană în incapacitate de muncă` = 13, 
    `alt statut de persoană inactivă (preșcolar care nu merge la grădiniță, persoană întreținută)` = 14
    )), ocup18 = list(label = "Statutul ocupațional principal în ultimele 12 luni", 
    type = "select", labels = c(`salariat, inclusiv femeile în concediu de maternitate` = 1, 
    `alt statut de persoană ocupată (zilier, lucrător la negru etc.)` = 2, 
    `patron cu salariați` = 3, `lucrător pe cont propriu în activități neagricole (PFA, AF, liber profesionist etc.)` = 4, 
    `lucrător pe cont propriu in agricultură` = 5, `ajutor familial` = 6, 
    `șomer înregistrat` = 7, `șomer neînregistrat (nu mai primește ajutor de șomaj/alocație de sprijin și caută de lucru)` = 8, 
    `pensionar(ă) la limită de vârstă` = 9, `alt tip de pensionar(ă)` = 10, 
    `elev, student (Atenție! Se includ copiii care merg la grădiniță)` = 11, 
    casnică = 12, `persoană în incapacitate de muncă` = 13, 
    `alt statut de persoană inactivă (preșcolar care nu merge la grădiniță, persoană întreținută)` = 14
    )), ocup19 = list(label = "Statutul ocupațional principal în ultimele 12 luni", 
    type = "select", labels = c(`salariat, inclusiv femeile în concediu de maternitate` = 1, 
    `alt statut de persoană ocupată (zilier, lucrător la negru etc.)` = 2, 
    `patron cu salariați` = 3, `lucrător pe cont propriu în activități neagricole (PFA, AF, liber profesionist etc.)` = 4, 
    `lucrător pe cont propriu in agricultură` = 5, `ajutor familial` = 6, 
    `șomer înregistrat` = 7, `șomer neînregistrat (nu mai primește ajutor de șomaj/alocație de sprijin și caută de lucru)` = 8, 
    `pensionar(ă) la limită de vârstă` = 9, `alt tip de pensionar(ă)` = 10, 
    `elev, student (Atenție! Se includ copiii care merg la grădiniță)` = 11, 
    casnică = 12, `persoană în incapacitate de muncă` = 13, 
    `alt statut de persoană inactivă (preșcolar care nu merge la grădiniță, persoană întreținută)` = 14
    )), ocup20 = list(label = "Statutul ocupațional principal în ultimele 12 luni", 
    type = "select", labels = c(`salariat, inclusiv femeile în concediu de maternitate` = 1, 
    `alt statut de persoană ocupată (zilier, lucrător la negru etc.)` = 2, 
    `patron cu salariați` = 3, `lucrător pe cont propriu în activități neagricole (PFA, AF, liber profesionist etc.)` = 4, 
    `lucrător pe cont propriu in agricultură` = 5, `ajutor familial` = 6, 
    `șomer înregistrat` = 7, `șomer neînregistrat (nu mai primește ajutor de șomaj/alocație de sprijin și caută de lucru)` = 8, 
    `pensionar(ă) la limită de vârstă` = 9, `alt tip de pensionar(ă)` = 10, 
    `elev, student (Atenție! Se includ copiii care merg la grădiniță)` = 11, 
    casnică = 12, `persoană în incapacitate de muncă` = 13, 
    `alt statut de persoană inactivă (preșcolar care nu merge la grădiniță, persoană întreținută)` = 14
    )), kids1 = list(label = "Copil din gospodărie", type = "checkbox", 
    labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), kids2 = list(
    label = "Copil din gospodărie", type = "checkbox", labels = c(Da = 1, 
    Nu = 0), na_values = -7), kids3 = list(label = "Copil din gospodărie", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  kids4 = list(label = "Copil din gospodărie", type = "checkbox", 
    labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), kids5 = list(
    label = "Copil din gospodărie", type = "checkbox", labels = c(Da = 1, 
    Nu = 0), na_values = -7), kids6 = list(label = "Copil din gospodărie", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  kids7 = list(label = "Copil din gospodărie", type = "checkbox", 
    labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), kids8 = list(
    label = "Copil din gospodărie", type = "checkbox", labels = c(Da = 1, 
    Nu = 0), na_values = -7), kids9 = list(label = "Copil din gospodărie", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  kids10 = list(label = "Copil din gospodărie", type = "checkbox", 
    labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), kids11 = list(
    label = "Copil din gospodărie", type = "checkbox", labels = c(Da = 1, 
    Nu = 0), na_values = -7), kids12 = list(label = "Copil din gospodărie", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  kids13 = list(label = "Copil din gospodărie", type = "checkbox", 
    labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), kids14 = list(
    label = "Copil din gospodărie", type = "checkbox", labels = c(Da = 1, 
    Nu = 0), na_values = -7), kids15 = list(label = "Copil din gospodărie", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  kids16 = list(label = "Copil din gospodărie", type = "checkbox", 
    labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), kids17 = list(
    label = "Copil din gospodărie", type = "checkbox", labels = c(Da = 1, 
    Nu = 0), na_values = -7), kids18 = list(label = "Copil din gospodărie", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  kids19 = list(label = "Copil din gospodărie", type = "checkbox", 
    labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), kids20 = list(
    label = "Copil din gospodărie", type = "checkbox", labels = c(Da = 1, 
    Nu = 0), na_values = -7), momp1 = list(label = "Copil din gospodărie cu mama acasă/prezentă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  momp2 = list(label = "Copil din gospodărie cu mama acasă/prezentă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  momp3 = list(label = "Copil din gospodărie cu mama acasă/prezentă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  momp4 = list(label = "Copil din gospodărie cu mama acasă/prezentă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  momp5 = list(label = "Copil din gospodărie cu mama acasă/prezentă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  momp6 = list(label = "Copil din gospodărie cu mama acasă/prezentă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  momp7 = list(label = "Copil din gospodărie cu mama acasă/prezentă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  momp8 = list(label = "Copil din gospodărie cu mama acasă/prezentă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  momp9 = list(label = "Copil din gospodărie cu mama acasă/prezentă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  momp10 = list(label = "Copil din gospodărie cu mama acasă/prezentă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  momp11 = list(label = "Copil din gospodărie cu mama acasă/prezentă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  momp12 = list(label = "Copil din gospodărie cu mama acasă/prezentă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  momp13 = list(label = "Copil din gospodărie cu mama acasă/prezentă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  momp14 = list(label = "Copil din gospodărie cu mama acasă/prezentă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  momp15 = list(label = "Copil din gospodărie cu mama acasă/prezentă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  momp16 = list(label = "Copil din gospodărie cu mama acasă/prezentă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  momp17 = list(label = "Copil din gospodărie cu mama acasă/prezentă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  momp18 = list(label = "Copil din gospodărie cu mama acasă/prezentă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  momp19 = list(label = "Copil din gospodărie cu mama acasă/prezentă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  momp20 = list(label = "Copil din gospodărie cu mama acasă/prezentă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  codm1 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care este mama copilului.", 
    type = "number", na_values = -7), codm2 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care este mama copilului.", 
    type = "number", na_values = -7), codm3 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care este mama copilului.", 
    type = "number", na_values = -7), codm4 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care este mama copilului.", 
    type = "number", na_values = -7), codm5 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care este mama copilului.", 
    type = "number", na_values = -7), codm6 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care este mama copilului.", 
    type = "number", na_values = -7), codm7 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care este mama copilului.", 
    type = "number", na_values = -7), codm8 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care este mama copilului.", 
    type = "number", na_values = -7), codm9 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care este mama copilului.", 
    type = "number", na_values = -7), codm10 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care este mama copilului.", 
    type = "number", na_values = -7), codm11 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care este mama copilului.", 
    type = "number", na_values = -7), codm12 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care este mama copilului.", 
    type = "number", na_values = -7), codm13 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care este mama copilului.", 
    type = "number", na_values = -7), codm14 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care este mama copilului.", 
    type = "number", na_values = -7), codm15 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care este mama copilului.", 
    type = "number", na_values = -7), codm16 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care este mama copilului.", 
    type = "number", na_values = -7), codm17 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care este mama copilului.", 
    type = "number", na_values = -7), codm18 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care este mama copilului.", 
    type = "number", na_values = -7), codm19 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care este mama copilului.", 
    type = "number", na_values = -7), codm20 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care este mama copilului.", 
    type = "number", na_values = -7), momnp1 = list(label = "Copil din gospodărie cu mama care NU este prezentă acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  momnp2 = list(label = "Copil din gospodărie cu mama care NU este prezentă acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  momnp3 = list(label = "Copil din gospodărie cu mama care NU este prezentă acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  momnp4 = list(label = "Copil din gospodărie cu mama care NU este prezentă acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  momnp5 = list(label = "Copil din gospodărie cu mama care NU este prezentă acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  momnp6 = list(label = "Copil din gospodărie cu mama care NU este prezentă acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  momnp7 = list(label = "Copil din gospodărie cu mama care NU este prezentă acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  momnp8 = list(label = "Copil din gospodărie cu mama care NU este prezentă acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  momnp9 = list(label = "Copil din gospodărie cu mama care NU este prezentă acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  momnp10 = list(label = "Copil din gospodărie cu mama care NU este prezentă acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  momnp11 = list(label = "Copil din gospodărie cu mama care NU este prezentă acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  momnp12 = list(label = "Copil din gospodărie cu mama care NU este prezentă acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  momnp13 = list(label = "Copil din gospodărie cu mama care NU este prezentă acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  momnp14 = list(label = "Copil din gospodărie cu mama care NU este prezentă acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  momnp15 = list(label = "Copil din gospodărie cu mama care NU este prezentă acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  momnp16 = list(label = "Copil din gospodărie cu mama care NU este prezentă acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  momnp17 = list(label = "Copil din gospodărie cu mama care NU este prezentă acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  momnp18 = list(label = "Copil din gospodărie cu mama care NU este prezentă acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  momnp19 = list(label = "Copil din gospodărie cu mama care NU este prezentă acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  momnp20 = list(label = "Copil din gospodărie cu mama care NU este prezentă acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  momprez1 = list(label = "Situația în care se află mama, dacă copilul NU are mama prezentă în gospodărie", 
    type = "select", labels = c(`persoană plecată la muncă în străinătate` = 1, 
    `persoană plecată la studii sau muncă în țară` = 2, 
    `persoană decedată` = 3, `persoană dispărută sau declarată judecătorește decedată` = 4, 
    `persoană necunoscută` = 5, `persoană decăzută din drepturile părintești` = 6, 
    `persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești` = 7, 
    `persoană pusă sub interdicție judecătorească` = 8, 
    `persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)` = 9, 
    `persoană în spital/ centru de îngrijire etc. pe termen lung` = 10, 
    `persoană aflată în închisoare` = 11, `persoană divorțată/ separată și mutată` = 12, 
    `altă situație` = 100), na_values = -7), momprez2 = list(
    label = "Situația în care se află mama, dacă copilul NU are mama prezentă în gospodărie", 
    type = "select", labels = c(`persoană plecată la muncă în străinătate` = 1, 
    `persoană plecată la studii sau muncă în țară` = 2, 
    `persoană decedată` = 3, `persoană dispărută sau declarată judecătorește decedată` = 4, 
    `persoană necunoscută` = 5, `persoană decăzută din drepturile părintești` = 6, 
    `persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești` = 7, 
    `persoană pusă sub interdicție judecătorească` = 8, 
    `persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)` = 9, 
    `persoană în spital/ centru de îngrijire etc. pe termen lung` = 10, 
    `persoană aflată în închisoare` = 11, `persoană divorțată/ separată și mutată` = 12, 
    `altă situație` = 100), na_values = -7), momprez3 = list(
    label = "Situația în care se află mama, dacă copilul NU are mama prezentă în gospodărie", 
    type = "select", labels = c(`persoană plecată la muncă în străinătate` = 1, 
    `persoană plecată la studii sau muncă în țară` = 2, 
    `persoană decedată` = 3, `persoană dispărută sau declarată judecătorește decedată` = 4, 
    `persoană necunoscută` = 5, `persoană decăzută din drepturile părintești` = 6, 
    `persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești` = 7, 
    `persoană pusă sub interdicție judecătorească` = 8, 
    `persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)` = 9, 
    `persoană în spital/ centru de îngrijire etc. pe termen lung` = 10, 
    `persoană aflată în închisoare` = 11, `persoană divorțată/ separată și mutată` = 12, 
    `altă situație` = 100), na_values = -7), momprez4 = list(
    label = "Situația în care se află mama, dacă copilul NU are mama prezentă în gospodărie", 
    type = "select", labels = c(`persoană plecată la muncă în străinătate` = 1, 
    `persoană plecată la studii sau muncă în țară` = 2, 
    `persoană decedată` = 3, `persoană dispărută sau declarată judecătorește decedată` = 4, 
    `persoană necunoscută` = 5, `persoană decăzută din drepturile părintești` = 6, 
    `persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești` = 7, 
    `persoană pusă sub interdicție judecătorească` = 8, 
    `persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)` = 9, 
    `persoană în spital/ centru de îngrijire etc. pe termen lung` = 10, 
    `persoană aflată în închisoare` = 11, `persoană divorțată/ separată și mutată` = 12, 
    `altă situație` = 100), na_values = -7), momprez5 = list(
    label = "Situația în care se află mama, dacă copilul NU are mama prezentă în gospodărie", 
    type = "select", labels = c(`persoană plecată la muncă în străinătate` = 1, 
    `persoană plecată la studii sau muncă în țară` = 2, 
    `persoană decedată` = 3, `persoană dispărută sau declarată judecătorește decedată` = 4, 
    `persoană necunoscută` = 5, `persoană decăzută din drepturile părintești` = 6, 
    `persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești` = 7, 
    `persoană pusă sub interdicție judecătorească` = 8, 
    `persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)` = 9, 
    `persoană în spital/ centru de îngrijire etc. pe termen lung` = 10, 
    `persoană aflată în închisoare` = 11, `persoană divorțată/ separată și mutată` = 12, 
    `altă situație` = 100), na_values = -7), momprez6 = list(
    label = "Situația în care se află mama, dacă copilul NU are mama prezentă în gospodărie", 
    type = "select", labels = c(`persoană plecată la muncă în străinătate` = 1, 
    `persoană plecată la studii sau muncă în țară` = 2, 
    `persoană decedată` = 3, `persoană dispărută sau declarată judecătorește decedată` = 4, 
    `persoană necunoscută` = 5, `persoană decăzută din drepturile părintești` = 6, 
    `persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești` = 7, 
    `persoană pusă sub interdicție judecătorească` = 8, 
    `persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)` = 9, 
    `persoană în spital/ centru de îngrijire etc. pe termen lung` = 10, 
    `persoană aflată în închisoare` = 11, `persoană divorțată/ separată și mutată` = 12, 
    `altă situație` = 100), na_values = -7), momprez7 = list(
    label = "Situația în care se află mama, dacă copilul NU are mama prezentă în gospodărie", 
    type = "select", labels = c(`persoană plecată la muncă în străinătate` = 1, 
    `persoană plecată la studii sau muncă în țară` = 2, 
    `persoană decedată` = 3, `persoană dispărută sau declarată judecătorește decedată` = 4, 
    `persoană necunoscută` = 5, `persoană decăzută din drepturile părintești` = 6, 
    `persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești` = 7, 
    `persoană pusă sub interdicție judecătorească` = 8, 
    `persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)` = 9, 
    `persoană în spital/ centru de îngrijire etc. pe termen lung` = 10, 
    `persoană aflată în închisoare` = 11, `persoană divorțată/ separată și mutată` = 12, 
    `altă situație` = 100), na_values = -7), momprez8 = list(
    label = "Situația în care se află mama, dacă copilul NU are mama prezentă în gospodărie", 
    type = "select", labels = c(`persoană plecată la muncă în străinătate` = 1, 
    `persoană plecată la studii sau muncă în țară` = 2, 
    `persoană decedată` = 3, `persoană dispărută sau declarată judecătorește decedată` = 4, 
    `persoană necunoscută` = 5, `persoană decăzută din drepturile părintești` = 6, 
    `persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești` = 7, 
    `persoană pusă sub interdicție judecătorească` = 8, 
    `persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)` = 9, 
    `persoană în spital/ centru de îngrijire etc. pe termen lung` = 10, 
    `persoană aflată în închisoare` = 11, `persoană divorțată/ separată și mutată` = 12, 
    `altă situație` = 100), na_values = -7), momprez9 = list(
    label = "Situația în care se află mama, dacă copilul NU are mama prezentă în gospodărie", 
    type = "select", labels = c(`persoană plecată la muncă în străinătate` = 1, 
    `persoană plecată la studii sau muncă în țară` = 2, 
    `persoană decedată` = 3, `persoană dispărută sau declarată judecătorește decedată` = 4, 
    `persoană necunoscută` = 5, `persoană decăzută din drepturile părintești` = 6, 
    `persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești` = 7, 
    `persoană pusă sub interdicție judecătorească` = 8, 
    `persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)` = 9, 
    `persoană în spital/ centru de îngrijire etc. pe termen lung` = 10, 
    `persoană aflată în închisoare` = 11, `persoană divorțată/ separată și mutată` = 12, 
    `altă situație` = 100), na_values = -7), momprez10 = list(
    label = "Situația în care se află mama, dacă copilul NU are mama prezentă în gospodărie", 
    type = "select", labels = c(`persoană plecată la muncă în străinătate` = 1, 
    `persoană plecată la studii sau muncă în țară` = 2, 
    `persoană decedată` = 3, `persoană dispărută sau declarată judecătorește decedată` = 4, 
    `persoană necunoscută` = 5, `persoană decăzută din drepturile părintești` = 6, 
    `persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești` = 7, 
    `persoană pusă sub interdicție judecătorească` = 8, 
    `persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)` = 9, 
    `persoană în spital/ centru de îngrijire etc. pe termen lung` = 10, 
    `persoană aflată în închisoare` = 11, `persoană divorțată/ separată și mutată` = 12, 
    `altă situație` = 100), na_values = -7), momprez11 = list(
    label = "Situația în care se află mama, dacă copilul NU are mama prezentă în gospodărie", 
    type = "select", labels = c(`persoană plecată la muncă în străinătate` = 1, 
    `persoană plecată la studii sau muncă în țară` = 2, 
    `persoană decedată` = 3, `persoană dispărută sau declarată judecătorește decedată` = 4, 
    `persoană necunoscută` = 5, `persoană decăzută din drepturile părintești` = 6, 
    `persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești` = 7, 
    `persoană pusă sub interdicție judecătorească` = 8, 
    `persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)` = 9, 
    `persoană în spital/ centru de îngrijire etc. pe termen lung` = 10, 
    `persoană aflată în închisoare` = 11, `persoană divorțată/ separată și mutată` = 12, 
    `altă situație` = 100), na_values = -7), momprez12 = list(
    label = "Situația în care se află mama, dacă copilul NU are mama prezentă în gospodărie", 
    type = "select", labels = c(`persoană plecată la muncă în străinătate` = 1, 
    `persoană plecată la studii sau muncă în țară` = 2, 
    `persoană decedată` = 3, `persoană dispărută sau declarată judecătorește decedată` = 4, 
    `persoană necunoscută` = 5, `persoană decăzută din drepturile părintești` = 6, 
    `persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești` = 7, 
    `persoană pusă sub interdicție judecătorească` = 8, 
    `persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)` = 9, 
    `persoană în spital/ centru de îngrijire etc. pe termen lung` = 10, 
    `persoană aflată în închisoare` = 11, `persoană divorțată/ separată și mutată` = 12, 
    `altă situație` = 100), na_values = -7), momprez13 = list(
    label = "Situația în care se află mama, dacă copilul NU are mama prezentă în gospodărie", 
    type = "select", labels = c(`persoană plecată la muncă în străinătate` = 1, 
    `persoană plecată la studii sau muncă în țară` = 2, 
    `persoană decedată` = 3, `persoană dispărută sau declarată judecătorește decedată` = 4, 
    `persoană necunoscută` = 5, `persoană decăzută din drepturile părintești` = 6, 
    `persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești` = 7, 
    `persoană pusă sub interdicție judecătorească` = 8, 
    `persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)` = 9, 
    `persoană în spital/ centru de îngrijire etc. pe termen lung` = 10, 
    `persoană aflată în închisoare` = 11, `persoană divorțată/ separată și mutată` = 12, 
    `altă situație` = 100), na_values = -7), momprez14 = list(
    label = "Situația în care se află mama, dacă copilul NU are mama prezentă în gospodărie", 
    type = "select", labels = c(`persoană plecată la muncă în străinătate` = 1, 
    `persoană plecată la studii sau muncă în țară` = 2, 
    `persoană decedată` = 3, `persoană dispărută sau declarată judecătorește decedată` = 4, 
    `persoană necunoscută` = 5, `persoană decăzută din drepturile părintești` = 6, 
    `persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești` = 7, 
    `persoană pusă sub interdicție judecătorească` = 8, 
    `persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)` = 9, 
    `persoană în spital/ centru de îngrijire etc. pe termen lung` = 10, 
    `persoană aflată în închisoare` = 11, `persoană divorțată/ separată și mutată` = 12, 
    `altă situație` = 100), na_values = -7), momprez15 = list(
    label = "Situația în care se află mama, dacă copilul NU are mama prezentă în gospodărie", 
    type = "select", labels = c(`persoană plecată la muncă în străinătate` = 1, 
    `persoană plecată la studii sau muncă în țară` = 2, 
    `persoană decedată` = 3, `persoană dispărută sau declarată judecătorește decedată` = 4, 
    `persoană necunoscută` = 5, `persoană decăzută din drepturile părintești` = 6, 
    `persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești` = 7, 
    `persoană pusă sub interdicție judecătorească` = 8, 
    `persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)` = 9, 
    `persoană în spital/ centru de îngrijire etc. pe termen lung` = 10, 
    `persoană aflată în închisoare` = 11, `persoană divorțată/ separată și mutată` = 12, 
    `altă situație` = 100), na_values = -7), momprez16 = list(
    label = "Situația în care se află mama, dacă copilul NU are mama prezentă în gospodărie", 
    type = "select", labels = c(`persoană plecată la muncă în străinătate` = 1, 
    `persoană plecată la studii sau muncă în țară` = 2, 
    `persoană decedată` = 3, `persoană dispărută sau declarată judecătorește decedată` = 4, 
    `persoană necunoscută` = 5, `persoană decăzută din drepturile părintești` = 6, 
    `persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești` = 7, 
    `persoană pusă sub interdicție judecătorească` = 8, 
    `persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)` = 9, 
    `persoană în spital/ centru de îngrijire etc. pe termen lung` = 10, 
    `persoană aflată în închisoare` = 11, `persoană divorțată/ separată și mutată` = 12, 
    `altă situație` = 100), na_values = -7), momprez17 = list(
    label = "Situația în care se află mama, dacă copilul NU are mama prezentă în gospodărie", 
    type = "select", labels = c(`persoană plecată la muncă în străinătate` = 1, 
    `persoană plecată la studii sau muncă în țară` = 2, 
    `persoană decedată` = 3, `persoană dispărută sau declarată judecătorește decedată` = 4, 
    `persoană necunoscută` = 5, `persoană decăzută din drepturile părintești` = 6, 
    `persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești` = 7, 
    `persoană pusă sub interdicție judecătorească` = 8, 
    `persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)` = 9, 
    `persoană în spital/ centru de îngrijire etc. pe termen lung` = 10, 
    `persoană aflată în închisoare` = 11, `persoană divorțată/ separată și mutată` = 12, 
    `altă situație` = 100), na_values = -7), momprez18 = list(
    label = "Situația în care se află mama, dacă copilul NU are mama prezentă în gospodărie", 
    type = "select", labels = c(`persoană plecată la muncă în străinătate` = 1, 
    `persoană plecată la studii sau muncă în țară` = 2, 
    `persoană decedată` = 3, `persoană dispărută sau declarată judecătorește decedată` = 4, 
    `persoană necunoscută` = 5, `persoană decăzută din drepturile părintești` = 6, 
    `persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești` = 7, 
    `persoană pusă sub interdicție judecătorească` = 8, 
    `persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)` = 9, 
    `persoană în spital/ centru de îngrijire etc. pe termen lung` = 10, 
    `persoană aflată în închisoare` = 11, `persoană divorțată/ separată și mutată` = 12, 
    `altă situație` = 100), na_values = -7), momprez19 = list(
    label = "Situația în care se află mama, dacă copilul NU are mama prezentă în gospodărie", 
    type = "select", labels = c(`persoană plecată la muncă în străinătate` = 1, 
    `persoană plecată la studii sau muncă în țară` = 2, 
    `persoană decedată` = 3, `persoană dispărută sau declarată judecătorește decedată` = 4, 
    `persoană necunoscută` = 5, `persoană decăzută din drepturile părintești` = 6, 
    `persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești` = 7, 
    `persoană pusă sub interdicție judecătorească` = 8, 
    `persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)` = 9, 
    `persoană în spital/ centru de îngrijire etc. pe termen lung` = 10, 
    `persoană aflată în închisoare` = 11, `persoană divorțată/ separată și mutată` = 12, 
    `altă situație` = 100), na_values = -7), momprez20 = list(
    label = "Situația în care se află mama, dacă copilul NU are mama prezentă în gospodărie", 
    type = "select", labels = c(`persoană plecată la muncă în străinătate` = 1, 
    `persoană plecată la studii sau muncă în țară` = 2, 
    `persoană decedată` = 3, `persoană dispărută sau declarată judecătorește decedată` = 4, 
    `persoană necunoscută` = 5, `persoană decăzută din drepturile părintești` = 6, 
    `persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești` = 7, 
    `persoană pusă sub interdicție judecătorească` = 8, 
    `persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)` = 9, 
    `persoană în spital/ centru de îngrijire etc. pe termen lung` = 10, 
    `persoană aflată în închisoare` = 11, `persoană divorțată/ separată și mutată` = 12, 
    `altă situație` = 100), na_values = -7), dadp1 = list(
    label = "Copil din gospodărie cu tatăl acasă/prezent", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  dadp2 = list(label = "Copil din gospodărie cu tatăl acasă/prezent", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  dadp3 = list(label = "Copil din gospodărie cu tatăl acasă/prezent", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  dadp4 = list(label = "Copil din gospodărie cu tatăl acasă/prezent", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  dadp5 = list(label = "Copil din gospodărie cu tatăl acasă/prezent", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  dadp6 = list(label = "Copil din gospodărie cu tatăl acasă/prezent", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  dadp7 = list(label = "Copil din gospodărie cu tatăl acasă/prezent", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  dadp8 = list(label = "Copil din gospodărie cu tatăl acasă/prezent", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  dadp9 = list(label = "Copil din gospodărie cu tatăl acasă/prezent", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  dadp10 = list(label = "Copil din gospodărie cu tatăl acasă/prezent", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  dadp11 = list(label = "Copil din gospodărie cu tatăl acasă/prezent", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  dadp12 = list(label = "Copil din gospodărie cu tatăl acasă/prezent", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  dadp13 = list(label = "Copil din gospodărie cu tatăl acasă/prezent", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  dadp14 = list(label = "Copil din gospodărie cu tatăl acasă/prezent", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  dadp15 = list(label = "Copil din gospodărie cu tatăl acasă/prezent", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  dadp16 = list(label = "Copil din gospodărie cu tatăl acasă/prezent", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  dadp17 = list(label = "Copil din gospodărie cu tatăl acasă/prezent", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  dadp18 = list(label = "Copil din gospodărie cu tatăl acasă/prezent", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  dadp19 = list(label = "Copil din gospodărie cu tatăl acasă/prezent", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  dadp20 = list(label = "Copil din gospodărie cu tatăl acasă/prezent", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  codd1 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care este tatăl copilului.", 
    type = "number", na_values = -7), codd2 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care este tatăl copilului.", 
    type = "number", na_values = -7), codd3 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care este tatăl copilului.", 
    type = "number", na_values = -7), codd4 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care este tatăl copilului.", 
    type = "number", na_values = -7), codd5 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care este tatăl copilului.", 
    type = "number", na_values = -7), codd6 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care este tatăl copilului.", 
    type = "number", na_values = -7), codd7 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care este tatăl copilului.", 
    type = "number", na_values = -7), codd8 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care este tatăl copilului.", 
    type = "number", na_values = -7), codd9 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care este tatăl copilului.", 
    type = "number", na_values = -7), codd10 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care este tatăl copilului.", 
    type = "number", na_values = -7), codd11 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care este tatăl copilului.", 
    type = "number", na_values = -7), codd12 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care este tatăl copilului.", 
    type = "number", na_values = -7), codd13 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care este tatăl copilului.", 
    type = "number", na_values = -7), codd14 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care este tatăl copilului.", 
    type = "number", na_values = -7), codd15 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care este tatăl copilului.", 
    type = "number", na_values = -7), codd16 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care este tatăl copilului.", 
    type = "number", na_values = -7), codd17 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care este tatăl copilului.", 
    type = "number", na_values = -7), codd18 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care este tatăl copilului.", 
    type = "number", na_values = -7), codd19 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care este tatăl copilului.", 
    type = "number", na_values = -7), codd20 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care este tatăl copilului.", 
    type = "number", na_values = -7), dadnp1 = list(label = "Copil din gospodărie cu tatăl care NU este prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  dadnp2 = list(label = "Copil din gospodărie cu tatăl care NU este prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  dadnp3 = list(label = "Copil din gospodărie cu tatăl care NU este prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  dadnp4 = list(label = "Copil din gospodărie cu tatăl care NU este prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  dadnp5 = list(label = "Copil din gospodărie cu tatăl care NU este prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  dadnp6 = list(label = "Copil din gospodărie cu tatăl care NU este prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  dadnp7 = list(label = "Copil din gospodărie cu tatăl care NU este prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  dadnp8 = list(label = "Copil din gospodărie cu tatăl care NU este prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  dadnp9 = list(label = "Copil din gospodărie cu tatăl care NU este prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  dadnp10 = list(label = "Copil din gospodărie cu tatăl care NU este prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  dadnp11 = list(label = "Copil din gospodărie cu tatăl care NU este prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  dadnp12 = list(label = "Copil din gospodărie cu tatăl care NU este prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  dadnp13 = list(label = "Copil din gospodărie cu tatăl care NU este prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  dadnp14 = list(label = "Copil din gospodărie cu tatăl care NU este prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  dadnp15 = list(label = "Copil din gospodărie cu tatăl care NU este prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  dadnp16 = list(label = "Copil din gospodărie cu tatăl care NU este prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  dadnp17 = list(label = "Copil din gospodărie cu tatăl care NU este prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  dadnp18 = list(label = "Copil din gospodărie cu tatăl care NU este prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  dadnp19 = list(label = "Copil din gospodărie cu tatăl care NU este prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  dadnp20 = list(label = "Copil din gospodărie cu tatăl care NU este prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  dadprez1 = list(label = "Situația în care se află mama, dacă copilul NU are tatăl prezent în gospodărie", 
    type = "select", labels = c(`persoană plecată la muncă în străinătate` = 1, 
    `persoană plecată la studii sau muncă în țară` = 2, 
    `persoană decedată` = 3, `persoană dispărută sau declarată judecătorește decedată` = 4, 
    `persoană necunoscută` = 5, `persoană decăzută din drepturile părintești` = 6, 
    `persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești` = 7, 
    `persoană pusă sub interdicție judecătorească` = 8, 
    `persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)` = 9, 
    `persoană în spital/ centru de îngrijire etc. pe termen lung` = 10, 
    `persoană aflată în închisoare` = 11, `persoană divorțată/ separată și mutată` = 12, 
    `altă situație` = 100), na_values = -7), dadprez2 = list(
    label = "Situația în care se află mama, dacă copilul NU are tatăl prezent în gospodărie", 
    type = "select", labels = c(`persoană plecată la muncă în străinătate` = 1, 
    `persoană plecată la studii sau muncă în țară` = 2, 
    `persoană decedată` = 3, `persoană dispărută sau declarată judecătorește decedată` = 4, 
    `persoană necunoscută` = 5, `persoană decăzută din drepturile părintești` = 6, 
    `persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești` = 7, 
    `persoană pusă sub interdicție judecătorească` = 8, 
    `persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)` = 9, 
    `persoană în spital/ centru de îngrijire etc. pe termen lung` = 10, 
    `persoană aflată în închisoare` = 11, `persoană divorțată/ separată și mutată` = 12, 
    `altă situație` = 100), na_values = -7), dadprez3 = list(
    label = "Situația în care se află mama, dacă copilul NU are tatăl prezent în gospodărie", 
    type = "select", labels = c(`persoană plecată la muncă în străinătate` = 1, 
    `persoană plecată la studii sau muncă în țară` = 2, 
    `persoană decedată` = 3, `persoană dispărută sau declarată judecătorește decedată` = 4, 
    `persoană necunoscută` = 5, `persoană decăzută din drepturile părintești` = 6, 
    `persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești` = 7, 
    `persoană pusă sub interdicție judecătorească` = 8, 
    `persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)` = 9, 
    `persoană în spital/ centru de îngrijire etc. pe termen lung` = 10, 
    `persoană aflată în închisoare` = 11, `persoană divorțată/ separată și mutată` = 12, 
    `altă situație` = 100), na_values = -7), dadprez4 = list(
    label = "Situația în care se află mama, dacă copilul NU are tatăl prezent în gospodărie", 
    type = "select", labels = c(`persoană plecată la muncă în străinătate` = 1, 
    `persoană plecată la studii sau muncă în țară` = 2, 
    `persoană decedată` = 3, `persoană dispărută sau declarată judecătorește decedată` = 4, 
    `persoană necunoscută` = 5, `persoană decăzută din drepturile părintești` = 6, 
    `persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești` = 7, 
    `persoană pusă sub interdicție judecătorească` = 8, 
    `persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)` = 9, 
    `persoană în spital/ centru de îngrijire etc. pe termen lung` = 10, 
    `persoană aflată în închisoare` = 11, `persoană divorțată/ separată și mutată` = 12, 
    `altă situație` = 100), na_values = -7), dadprez5 = list(
    label = "Situația în care se află mama, dacă copilul NU are tatăl prezent în gospodărie", 
    type = "select", labels = c(`persoană plecată la muncă în străinătate` = 1, 
    `persoană plecată la studii sau muncă în țară` = 2, 
    `persoană decedată` = 3, `persoană dispărută sau declarată judecătorește decedată` = 4, 
    `persoană necunoscută` = 5, `persoană decăzută din drepturile părintești` = 6, 
    `persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești` = 7, 
    `persoană pusă sub interdicție judecătorească` = 8, 
    `persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)` = 9, 
    `persoană în spital/ centru de îngrijire etc. pe termen lung` = 10, 
    `persoană aflată în închisoare` = 11, `persoană divorțată/ separată și mutată` = 12, 
    `altă situație` = 100), na_values = -7), dadprez6 = list(
    label = "Situația în care se află mama, dacă copilul NU are tatăl prezent în gospodărie", 
    type = "select", labels = c(`persoană plecată la muncă în străinătate` = 1, 
    `persoană plecată la studii sau muncă în țară` = 2, 
    `persoană decedată` = 3, `persoană dispărută sau declarată judecătorește decedată` = 4, 
    `persoană necunoscută` = 5, `persoană decăzută din drepturile părintești` = 6, 
    `persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești` = 7, 
    `persoană pusă sub interdicție judecătorească` = 8, 
    `persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)` = 9, 
    `persoană în spital/ centru de îngrijire etc. pe termen lung` = 10, 
    `persoană aflată în închisoare` = 11, `persoană divorțată/ separată și mutată` = 12, 
    `altă situație` = 100), na_values = -7), dadprez7 = list(
    label = "Situația în care se află mama, dacă copilul NU are tatăl prezent în gospodărie", 
    type = "select", labels = c(`persoană plecată la muncă în străinătate` = 1, 
    `persoană plecată la studii sau muncă în țară` = 2, 
    `persoană decedată` = 3, `persoană dispărută sau declarată judecătorește decedată` = 4, 
    `persoană necunoscută` = 5, `persoană decăzută din drepturile părintești` = 6, 
    `persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești` = 7, 
    `persoană pusă sub interdicție judecătorească` = 8, 
    `persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)` = 9, 
    `persoană în spital/ centru de îngrijire etc. pe termen lung` = 10, 
    `persoană aflată în închisoare` = 11, `persoană divorțată/ separată și mutată` = 12, 
    `altă situație` = 100), na_values = -7), dadprez8 = list(
    label = "Situația în care se află mama, dacă copilul NU are tatăl prezent în gospodărie", 
    type = "select", labels = c(`persoană plecată la muncă în străinătate` = 1, 
    `persoană plecată la studii sau muncă în țară` = 2, 
    `persoană decedată` = 3, `persoană dispărută sau declarată judecătorește decedată` = 4, 
    `persoană necunoscută` = 5, `persoană decăzută din drepturile părintești` = 6, 
    `persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești` = 7, 
    `persoană pusă sub interdicție judecătorească` = 8, 
    `persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)` = 9, 
    `persoană în spital/ centru de îngrijire etc. pe termen lung` = 10, 
    `persoană aflată în închisoare` = 11, `persoană divorțată/ separată și mutată` = 12, 
    `altă situație` = 100), na_values = -7), dadprez9 = list(
    label = "Situația în care se află mama, dacă copilul NU are tatăl prezent în gospodărie", 
    type = "select", labels = c(`persoană plecată la muncă în străinătate` = 1, 
    `persoană plecată la studii sau muncă în țară` = 2, 
    `persoană decedată` = 3, `persoană dispărută sau declarată judecătorește decedată` = 4, 
    `persoană necunoscută` = 5, `persoană decăzută din drepturile părintești` = 6, 
    `persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești` = 7, 
    `persoană pusă sub interdicție judecătorească` = 8, 
    `persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)` = 9, 
    `persoană în spital/ centru de îngrijire etc. pe termen lung` = 10, 
    `persoană aflată în închisoare` = 11, `persoană divorțată/ separată și mutată` = 12, 
    `altă situație` = 100), na_values = -7), dadprez10 = list(
    label = "Situația în care se află mama, dacă copilul NU are tatăl prezent în gospodărie", 
    type = "select", labels = c(`persoană plecată la muncă în străinătate` = 1, 
    `persoană plecată la studii sau muncă în țară` = 2, 
    `persoană decedată` = 3, `persoană dispărută sau declarată judecătorește decedată` = 4, 
    `persoană necunoscută` = 5, `persoană decăzută din drepturile părintești` = 6, 
    `persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești` = 7, 
    `persoană pusă sub interdicție judecătorească` = 8, 
    `persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)` = 9, 
    `persoană în spital/ centru de îngrijire etc. pe termen lung` = 10, 
    `persoană aflată în închisoare` = 11, `persoană divorțată/ separată și mutată` = 12, 
    `altă situație` = 100), na_values = -7), dadprez11 = list(
    label = "Situația în care se află mama, dacă copilul NU are tatăl prezent în gospodărie", 
    type = "select", labels = c(`persoană plecată la muncă în străinătate` = 1, 
    `persoană plecată la studii sau muncă în țară` = 2, 
    `persoană decedată` = 3, `persoană dispărută sau declarată judecătorește decedată` = 4, 
    `persoană necunoscută` = 5, `persoană decăzută din drepturile părintești` = 6, 
    `persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești` = 7, 
    `persoană pusă sub interdicție judecătorească` = 8, 
    `persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)` = 9, 
    `persoană în spital/ centru de îngrijire etc. pe termen lung` = 10, 
    `persoană aflată în închisoare` = 11, `persoană divorțată/ separată și mutată` = 12, 
    `altă situație` = 100), na_values = -7), dadprez12 = list(
    label = "Situația în care se află mama, dacă copilul NU are tatăl prezent în gospodărie", 
    type = "select", labels = c(`persoană plecată la muncă în străinătate` = 1, 
    `persoană plecată la studii sau muncă în țară` = 2, 
    `persoană decedată` = 3, `persoană dispărută sau declarată judecătorește decedată` = 4, 
    `persoană necunoscută` = 5, `persoană decăzută din drepturile părintești` = 6, 
    `persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești` = 7, 
    `persoană pusă sub interdicție judecătorească` = 8, 
    `persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)` = 9, 
    `persoană în spital/ centru de îngrijire etc. pe termen lung` = 10, 
    `persoană aflată în închisoare` = 11, `persoană divorțată/ separată și mutată` = 12, 
    `altă situație` = 100), na_values = -7), dadprez13 = list(
    label = "Situația în care se află mama, dacă copilul NU are tatăl prezent în gospodărie", 
    type = "select", labels = c(`persoană plecată la muncă în străinătate` = 1, 
    `persoană plecată la studii sau muncă în țară` = 2, 
    `persoană decedată` = 3, `persoană dispărută sau declarată judecătorește decedată` = 4, 
    `persoană necunoscută` = 5, `persoană decăzută din drepturile părintești` = 6, 
    `persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești` = 7, 
    `persoană pusă sub interdicție judecătorească` = 8, 
    `persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)` = 9, 
    `persoană în spital/ centru de îngrijire etc. pe termen lung` = 10, 
    `persoană aflată în închisoare` = 11, `persoană divorțată/ separată și mutată` = 12, 
    `altă situație` = 100), na_values = -7), dadprez14 = list(
    label = "Situația în care se află mama, dacă copilul NU are tatăl prezent în gospodărie", 
    type = "select", labels = c(`persoană plecată la muncă în străinătate` = 1, 
    `persoană plecată la studii sau muncă în țară` = 2, 
    `persoană decedată` = 3, `persoană dispărută sau declarată judecătorește decedată` = 4, 
    `persoană necunoscută` = 5, `persoană decăzută din drepturile părintești` = 6, 
    `persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești` = 7, 
    `persoană pusă sub interdicție judecătorească` = 8, 
    `persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)` = 9, 
    `persoană în spital/ centru de îngrijire etc. pe termen lung` = 10, 
    `persoană aflată în închisoare` = 11, `persoană divorțată/ separată și mutată` = 12, 
    `altă situație` = 100), na_values = -7), dadprez15 = list(
    label = "Situația în care se află mama, dacă copilul NU are tatăl prezent în gospodărie", 
    type = "select", labels = c(`persoană plecată la muncă în străinătate` = 1, 
    `persoană plecată la studii sau muncă în țară` = 2, 
    `persoană decedată` = 3, `persoană dispărută sau declarată judecătorește decedată` = 4, 
    `persoană necunoscută` = 5, `persoană decăzută din drepturile părintești` = 6, 
    `persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești` = 7, 
    `persoană pusă sub interdicție judecătorească` = 8, 
    `persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)` = 9, 
    `persoană în spital/ centru de îngrijire etc. pe termen lung` = 10, 
    `persoană aflată în închisoare` = 11, `persoană divorțată/ separată și mutată` = 12, 
    `altă situație` = 100), na_values = -7), dadprez16 = list(
    label = "Situația în care se află mama, dacă copilul NU are tatăl prezent în gospodărie", 
    type = "select", labels = c(`persoană plecată la muncă în străinătate` = 1, 
    `persoană plecată la studii sau muncă în țară` = 2, 
    `persoană decedată` = 3, `persoană dispărută sau declarată judecătorește decedată` = 4, 
    `persoană necunoscută` = 5, `persoană decăzută din drepturile părintești` = 6, 
    `persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești` = 7, 
    `persoană pusă sub interdicție judecătorească` = 8, 
    `persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)` = 9, 
    `persoană în spital/ centru de îngrijire etc. pe termen lung` = 10, 
    `persoană aflată în închisoare` = 11, `persoană divorțată/ separată și mutată` = 12, 
    `altă situație` = 100), na_values = -7), dadprez17 = list(
    label = "Situația în care se află mama, dacă copilul NU are tatăl prezent în gospodărie", 
    type = "select", labels = c(`persoană plecată la muncă în străinătate` = 1, 
    `persoană plecată la studii sau muncă în țară` = 2, 
    `persoană decedată` = 3, `persoană dispărută sau declarată judecătorește decedată` = 4, 
    `persoană necunoscută` = 5, `persoană decăzută din drepturile părintești` = 6, 
    `persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești` = 7, 
    `persoană pusă sub interdicție judecătorească` = 8, 
    `persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)` = 9, 
    `persoană în spital/ centru de îngrijire etc. pe termen lung` = 10, 
    `persoană aflată în închisoare` = 11, `persoană divorțată/ separată și mutată` = 12, 
    `altă situație` = 100), na_values = -7), dadprez18 = list(
    label = "Situația în care se află mama, dacă copilul NU are tatăl prezent în gospodărie", 
    type = "select", labels = c(`persoană plecată la muncă în străinătate` = 1, 
    `persoană plecată la studii sau muncă în țară` = 2, 
    `persoană decedată` = 3, `persoană dispărută sau declarată judecătorește decedată` = 4, 
    `persoană necunoscută` = 5, `persoană decăzută din drepturile părintești` = 6, 
    `persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești` = 7, 
    `persoană pusă sub interdicție judecătorească` = 8, 
    `persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)` = 9, 
    `persoană în spital/ centru de îngrijire etc. pe termen lung` = 10, 
    `persoană aflată în închisoare` = 11, `persoană divorțată/ separată și mutată` = 12, 
    `altă situație` = 100), na_values = -7), dadprez19 = list(
    label = "Situația în care se află mama, dacă copilul NU are tatăl prezent în gospodărie", 
    type = "select", labels = c(`persoană plecată la muncă în străinătate` = 1, 
    `persoană plecată la studii sau muncă în țară` = 2, 
    `persoană decedată` = 3, `persoană dispărută sau declarată judecătorește decedată` = 4, 
    `persoană necunoscută` = 5, `persoană decăzută din drepturile părintești` = 6, 
    `persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești` = 7, 
    `persoană pusă sub interdicție judecătorească` = 8, 
    `persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)` = 9, 
    `persoană în spital/ centru de îngrijire etc. pe termen lung` = 10, 
    `persoană aflată în închisoare` = 11, `persoană divorțată/ separată și mutată` = 12, 
    `altă situație` = 100), na_values = -7), dadprez20 = list(
    label = "Situația în care se află mama, dacă copilul NU are tatăl prezent în gospodărie", 
    type = "select", labels = c(`persoană plecată la muncă în străinătate` = 1, 
    `persoană plecată la studii sau muncă în țară` = 2, 
    `persoană decedată` = 3, `persoană dispărută sau declarată judecătorește decedată` = 4, 
    `persoană necunoscută` = 5, `persoană decăzută din drepturile părintești` = 6, 
    `persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești` = 7, 
    `persoană pusă sub interdicție judecătorească` = 8, 
    `persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)` = 9, 
    `persoană în spital/ centru de îngrijire etc. pe termen lung` = 10, 
    `persoană aflată în închisoare` = 11, `persoană divorțată/ separată și mutată` = 12, 
    `altă situație` = 100), na_values = -7), fmon1 = list(
    label = "Copil din familie monoparentală", type = "checkbox", 
    labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), fmon2 = list(
    label = "Copil din familie monoparentală", type = "checkbox", 
    labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), fmon3 = list(
    label = "Copil din familie monoparentală", type = "checkbox", 
    labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), fmon4 = list(
    label = "Copil din familie monoparentală", type = "checkbox", 
    labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), fmon5 = list(
    label = "Copil din familie monoparentală", type = "checkbox", 
    labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), fmon6 = list(
    label = "Copil din familie monoparentală", type = "checkbox", 
    labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), fmon7 = list(
    label = "Copil din familie monoparentală", type = "checkbox", 
    labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), fmon8 = list(
    label = "Copil din familie monoparentală", type = "checkbox", 
    labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), fmon9 = list(
    label = "Copil din familie monoparentală", type = "checkbox", 
    labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), fmon10 = list(
    label = "Copil din familie monoparentală", type = "checkbox", 
    labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), fmon11 = list(
    label = "Copil din familie monoparentală", type = "checkbox", 
    labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), fmon12 = list(
    label = "Copil din familie monoparentală", type = "checkbox", 
    labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), fmon13 = list(
    label = "Copil din familie monoparentală", type = "checkbox", 
    labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), fmon14 = list(
    label = "Copil din familie monoparentală", type = "checkbox", 
    labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), fmon15 = list(
    label = "Copil din familie monoparentală", type = "checkbox", 
    labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), fmon16 = list(
    label = "Copil din familie monoparentală", type = "checkbox", 
    labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), fmon17 = list(
    label = "Copil din familie monoparentală", type = "checkbox", 
    labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), fmon18 = list(
    label = "Copil din familie monoparentală", type = "checkbox", 
    labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), fmon19 = list(
    label = "Copil din familie monoparentală", type = "checkbox", 
    labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), fmon20 = list(
    label = "Copil din familie monoparentală", type = "checkbox", 
    labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), acasa1_1 = list(
    label = "Copil cu un părinte acasă și cu un părinte care nu este prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa1_2 = list(label = "Copil cu un părinte acasă și cu un părinte care nu este prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa1_3 = list(label = "Copil cu un părinte acasă și cu un părinte care nu este prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa1_4 = list(label = "Copil cu un părinte acasă și cu un părinte care nu este prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa1_5 = list(label = "Copil cu un părinte acasă și cu un părinte care nu este prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa1_6 = list(label = "Copil cu un părinte acasă și cu un părinte care nu este prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa1_7 = list(label = "Copil cu un părinte acasă și cu un părinte care nu este prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa1_8 = list(label = "Copil cu un părinte acasă și cu un părinte care nu este prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa1_9 = list(label = "Copil cu un părinte acasă și cu un părinte care nu este prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa1_10 = list(label = "Copil cu un părinte acasă și cu un părinte care nu este prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa1_11 = list(label = "Copil cu un părinte acasă și cu un părinte care nu este prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa1_12 = list(label = "Copil cu un părinte acasă și cu un părinte care nu este prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa1_13 = list(label = "Copil cu un părinte acasă și cu un părinte care nu este prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa1_14 = list(label = "Copil cu un părinte acasă și cu un părinte care nu este prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa1_15 = list(label = "Copil cu un părinte acasă și cu un părinte care nu este prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa1_16 = list(label = "Copil cu un părinte acasă și cu un părinte care nu este prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa1_17 = list(label = "Copil cu un părinte acasă și cu un părinte care nu este prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa1_18 = list(label = "Copil cu un părinte acasă și cu un părinte care nu este prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa1_19 = list(label = "Copil cu un părinte acasă și cu un părinte care nu este prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa1_20 = list(label = "Copil cu un părinte acasă și cu un părinte care nu este prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa2_1 = list(label = "Copil cu ambii părinți acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa2_2 = list(label = "Copil cu ambii părinți acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa2_3 = list(label = "Copil cu ambii părinți acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa2_4 = list(label = "Copil cu ambii părinți acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa2_5 = list(label = "Copil cu ambii părinți acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa2_6 = list(label = "Copil cu ambii părinți acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa2_7 = list(label = "Copil cu ambii părinți acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa2_8 = list(label = "Copil cu ambii părinți acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa2_9 = list(label = "Copil cu ambii părinți acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa2_10 = list(label = "Copil cu ambii părinți acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa2_11 = list(label = "Copil cu ambii părinți acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa2_12 = list(label = "Copil cu ambii părinți acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa2_13 = list(label = "Copil cu ambii părinți acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa2_14 = list(label = "Copil cu ambii părinți acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa2_15 = list(label = "Copil cu ambii părinți acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa2_16 = list(label = "Copil cu ambii părinți acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa2_17 = list(label = "Copil cu ambii părinți acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa2_18 = list(label = "Copil cu ambii părinți acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa2_19 = list(label = "Copil cu ambii părinți acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa2_20 = list(label = "Copil cu ambii părinți acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa0_1 = list(label = "Copil fără nici un părinte prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa0_2 = list(label = "Copil fără nici un părinte prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa0_3 = list(label = "Copil fără nici un părinte prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa0_4 = list(label = "Copil fără nici un părinte prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa0_5 = list(label = "Copil fără nici un părinte prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa0_6 = list(label = "Copil fără nici un părinte prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa0_7 = list(label = "Copil fără nici un părinte prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa0_8 = list(label = "Copil fără nici un părinte prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa0_9 = list(label = "Copil fără nici un părinte prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa0_10 = list(label = "Copil fără nici un părinte prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa0_11 = list(label = "Copil fără nici un părinte prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa0_12 = list(label = "Copil fără nici un părinte prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa0_13 = list(label = "Copil fără nici un părinte prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa0_14 = list(label = "Copil fără nici un părinte prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa0_15 = list(label = "Copil fără nici un părinte prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa0_16 = list(label = "Copil fără nici un părinte prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa0_17 = list(label = "Copil fără nici un părinte prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa0_18 = list(label = "Copil fără nici un părinte prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa0_19 = list(label = "Copil fără nici un părinte prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acasa0_20 = list(label = "Copil fără nici un părinte prezent acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  mainresp1 = list(label = "Cine din familie se ocupă, în principal, de creșterea și îngrijirea copilului", 
    type = "select", labels = c(mama = 1, tatăl = 2, `mama și tatăl` = 3, 
    `Altă persoană din gospodărie` = 4), na_values = -7), 
  mainresp2 = list(label = "Cine din familie se ocupă, în principal, de creșterea și îngrijirea copilului", 
    type = "select", labels = c(mama = 1, tatăl = 2, `mama și tatăl` = 3, 
    `Altă persoană din gospodărie` = 4), na_values = -7), 
  mainresp3 = list(label = "Cine din familie se ocupă, în principal, de creșterea și îngrijirea copilului", 
    type = "select", labels = c(mama = 1, tatăl = 2, `mama și tatăl` = 3, 
    `Altă persoană din gospodărie` = 4), na_values = -7), 
  mainresp4 = list(label = "Cine din familie se ocupă, în principal, de creșterea și îngrijirea copilului", 
    type = "select", labels = c(mama = 1, tatăl = 2, `mama și tatăl` = 3, 
    `Altă persoană din gospodărie` = 4), na_values = -7), 
  mainresp5 = list(label = "Cine din familie se ocupă, în principal, de creșterea și îngrijirea copilului", 
    type = "select", labels = c(mama = 1, tatăl = 2, `mama și tatăl` = 3, 
    `Altă persoană din gospodărie` = 4), na_values = -7), 
  mainresp6 = list(label = "Cine din familie se ocupă, în principal, de creșterea și îngrijirea copilului", 
    type = "select", labels = c(mama = 1, tatăl = 2, `mama și tatăl` = 3, 
    `Altă persoană din gospodărie` = 4), na_values = -7), 
  mainresp7 = list(label = "Cine din familie se ocupă, în principal, de creșterea și îngrijirea copilului", 
    type = "select", labels = c(mama = 1, tatăl = 2, `mama și tatăl` = 3, 
    `Altă persoană din gospodărie` = 4), na_values = -7), 
  mainresp8 = list(label = "Cine din familie se ocupă, în principal, de creșterea și îngrijirea copilului", 
    type = "select", labels = c(mama = 1, tatăl = 2, `mama și tatăl` = 3, 
    `Altă persoană din gospodărie` = 4), na_values = -7), 
  mainresp9 = list(label = "Cine din familie se ocupă, în principal, de creșterea și îngrijirea copilului", 
    type = "select", labels = c(mama = 1, tatăl = 2, `mama și tatăl` = 3, 
    `Altă persoană din gospodărie` = 4), na_values = -7), 
  mainresp10 = list(label = "Cine din familie se ocupă, în principal, de creșterea și îngrijirea copilului", 
    type = "select", labels = c(mama = 1, tatăl = 2, `mama și tatăl` = 3, 
    `Altă persoană din gospodărie` = 4), na_values = -7), 
  mainresp11 = list(label = "Cine din familie se ocupă, în principal, de creșterea și îngrijirea copilului", 
    type = "select", labels = c(mama = 1, tatăl = 2, `mama și tatăl` = 3, 
    `Altă persoană din gospodărie` = 4), na_values = -7), 
  mainresp12 = list(label = "Cine din familie se ocupă, în principal, de creșterea și îngrijirea copilului", 
    type = "select", labels = c(mama = 1, tatăl = 2, `mama și tatăl` = 3, 
    `Altă persoană din gospodărie` = 4), na_values = -7), 
  mainresp13 = list(label = "Cine din familie se ocupă, în principal, de creșterea și îngrijirea copilului", 
    type = "select", labels = c(mama = 1, tatăl = 2, `mama și tatăl` = 3, 
    `Altă persoană din gospodărie` = 4), na_values = -7), 
  mainresp14 = list(label = "Cine din familie se ocupă, în principal, de creșterea și îngrijirea copilului", 
    type = "select", labels = c(mama = 1, tatăl = 2, `mama și tatăl` = 3, 
    `Altă persoană din gospodărie` = 4), na_values = -7), 
  mainresp15 = list(label = "Cine din familie se ocupă, în principal, de creșterea și îngrijirea copilului", 
    type = "select", labels = c(mama = 1, tatăl = 2, `mama și tatăl` = 3, 
    `Altă persoană din gospodărie` = 4), na_values = -7), 
  mainresp16 = list(label = "Cine din familie se ocupă, în principal, de creșterea și îngrijirea copilului", 
    type = "select", labels = c(mama = 1, tatăl = 2, `mama și tatăl` = 3, 
    `Altă persoană din gospodărie` = 4), na_values = -7), 
  mainresp17 = list(label = "Cine din familie se ocupă, în principal, de creșterea și îngrijirea copilului", 
    type = "select", labels = c(mama = 1, tatăl = 2, `mama și tatăl` = 3, 
    `Altă persoană din gospodărie` = 4), na_values = -7), 
  mainresp18 = list(label = "Cine din familie se ocupă, în principal, de creșterea și îngrijirea copilului", 
    type = "select", labels = c(mama = 1, tatăl = 2, `mama și tatăl` = 3, 
    `Altă persoană din gospodărie` = 4), na_values = -7), 
  mainresp19 = list(label = "Cine din familie se ocupă, în principal, de creșterea și îngrijirea copilului", 
    type = "select", labels = c(mama = 1, tatăl = 2, `mama și tatăl` = 3, 
    `Altă persoană din gospodărie` = 4), na_values = -7), 
  mainresp20 = list(label = "Cine din familie se ocupă, în principal, de creșterea și îngrijirea copilului", 
    type = "select", labels = c(mama = 1, tatăl = 2, `mama și tatăl` = 3, 
    `Altă persoană din gospodărie` = 4), na_values = -7), 
  mainralt1 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care se ocupă, în principal, de creșterea și îngrijirea copilului", 
    type = "number", na_values = -7), mainralt2 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care se ocupă, în principal, de creșterea și îngrijirea copilului", 
    type = "number", na_values = -7), mainralt3 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care se ocupă, în principal, de creșterea și îngrijirea copilului", 
    type = "number", na_values = -7), mainralt4 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care se ocupă, în principal, de creșterea și îngrijirea copilului", 
    type = "number", na_values = -7), mainralt5 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care se ocupă, în principal, de creșterea și îngrijirea copilului", 
    type = "number", na_values = -7), mainralt6 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care se ocupă, în principal, de creșterea și îngrijirea copilului", 
    type = "number", na_values = -7), mainralt7 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care se ocupă, în principal, de creșterea și îngrijirea copilului", 
    type = "number", na_values = -7), mainralt8 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care se ocupă, în principal, de creșterea și îngrijirea copilului", 
    type = "number", na_values = -7), mainralt9 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care se ocupă, în principal, de creșterea și îngrijirea copilului", 
    type = "number", na_values = -7), mainralt10 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care se ocupă, în principal, de creșterea și îngrijirea copilului", 
    type = "number", na_values = -7), mainralt11 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care se ocupă, în principal, de creșterea și îngrijirea copilului", 
    type = "number", na_values = -7), mainralt12 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care se ocupă, în principal, de creșterea și îngrijirea copilului", 
    type = "number", na_values = -7), mainralt13 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care se ocupă, în principal, de creșterea și îngrijirea copilului", 
    type = "number", na_values = -7), mainralt14 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care se ocupă, în principal, de creșterea și îngrijirea copilului", 
    type = "number", na_values = -7), mainralt15 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care se ocupă, în principal, de creșterea și îngrijirea copilului", 
    type = "number", na_values = -7), mainralt16 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care se ocupă, în principal, de creșterea și îngrijirea copilului", 
    type = "number", na_values = -7), mainralt17 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care se ocupă, în principal, de creșterea și îngrijirea copilului", 
    type = "number", na_values = -7), mainralt18 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care se ocupă, în principal, de creșterea și îngrijirea copilului", 
    type = "number", na_values = -7), mainralt19 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care se ocupă, în principal, de creșterea și îngrijirea copilului", 
    type = "number", na_values = -7), mainralt20 = list(label = "Codul persoanei din gospodărie care se ocupă, în principal, de creșterea și îngrijirea copilului", 
    type = "number", na_values = -7), sal = list(label = "În luna trecută, suma totală de bani obținută de către toți membrii gospodăriei", 
    type = "number"), gosptot = list(label = "Numărul total de persoane din gospodărie", 
    type = "number"), vpp = list(label = "Venitul total înregistrat luna trecută pe membru de familie", 
    type = "double"), risc1a = list(label = "COPIL ÎN FAMILIE AFLATĂ LA RISC DE SĂRĂCIE MONETARĂ", 
    type = "radio", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), frg = list(
    label = "În iarna trecută, familia nu și-a permis să încălzească locuința cel puțin de câteva ori pe lună și au dormit în frig (include zilnic, săptămânal)", 
    type = "radio", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), hngr = list(
    label = "În ultimele 6 luni, familia nu a avut hrană pentru copii și copiii au rămas nemâncați cel puțin de câteva ori pe lună (include zilnic, săptămânal)", 
    type = "radio", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), risc1b = list(
    label = "COPIL ÎN FAMILIE AFLATĂ LA RISC SĂRĂCIE EXTREMĂ", 
    type = "radio", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), vmg = list(
    label = "În ultimul an, familia a beneficiat de VMG", 
    type = "radio", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), asf = list(
    label = "În ultimul an, familia a beneficiat de ASF", 
    type = "radio", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), urg = list(
    label = "În ultimul an, familia a beneficiat de ajutor de urgență", 
    type = "radio", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), lmn = list(
    label = "În ultimul an, familia a beneficiat de ajutor pentru încălzirea locuinței (subvenție căldură, lemne)", 
    type = "radio", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), alue = list(
    label = "În ultimul an, familia a primit alimente de la primărie (UE)", 
    type = "radio", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), serv = list(
    label = "În ultimul an, familia a beneficiat de servicii de zi", 
    type = "radio", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), meal = list(
    label = "În ultimul an, familia a beneficiat de serviciile unei cantine sociale, masă caldă, masă pe roți", 
    type = "radio", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), vppda = list(
    label = "VPP < 500", type = "radio", labels = c(Da = 1, 
    Nu = 0)), risc1c = list(label = "COPIL ÎN FAMILIE CU VENITURI REDUSE CARE NU PRIMEȘTE BENEFICII SOCIALE ADRESATE SĂRĂCIEI DIN DIFERITE MOTIVE", 
    type = "radio", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), risc1d = list(
    label = "COPIL CU PĂRINTELE UNIC SUSȚINĂTOR SAU CU AMBII PĂRINȚI FĂRĂ OCUPAŢIE SAU ÎN ŞOMAJ", 
    type = "radio", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), mom18_1 = list(
    label = "Mamă minoră", type = "checkbox", labels = c(Da = 1, 
    Nu = 0), na_values = -7), mom18_2 = list(label = "Mamă minoră", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  mom18_3 = list(label = "Mamă minoră", type = "checkbox", 
    labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), mom18_4 = list(
    label = "Mamă minoră", type = "checkbox", labels = c(Da = 1, 
    Nu = 0), na_values = -7), mom18_5 = list(label = "Mamă minoră", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  mom18_6 = list(label = "Mamă minoră", type = "checkbox", 
    labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), mom18_7 = list(
    label = "Mamă minoră", type = "checkbox", labels = c(Da = 1, 
    Nu = 0), na_values = -7), mom18_8 = list(label = "Mamă minoră", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  mom18_9 = list(label = "Mamă minoră", type = "checkbox", 
    labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), mom18_10 = list(
    label = "Mamă minoră", type = "checkbox", labels = c(Da = 1, 
    Nu = 0), na_values = -7), mom18_11 = list(label = "Mamă minoră", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  mom18_12 = list(label = "Mamă minoră", type = "checkbox", 
    labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), mom18_13 = list(
    label = "Mamă minoră", type = "checkbox", labels = c(Da = 1, 
    Nu = 0), na_values = -7), mom18_14 = list(label = "Mamă minoră", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  mom18_15 = list(label = "Mamă minoră", type = "checkbox", 
    labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), mom18_16 = list(
    label = "Mamă minoră", type = "checkbox", labels = c(Da = 1, 
    Nu = 0), na_values = -7), mom18_17 = list(label = "Mamă minoră", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  mom18_18 = list(label = "Mamă minoră", type = "checkbox", 
    labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), mom18_19 = list(
    label = "Mamă minoră", type = "checkbox", labels = c(Da = 1, 
    Nu = 0), na_values = -7), mom18_20 = list(label = "Mamă minoră", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  preg18_1 = list(label = "Minoră gravidă", type = "checkbox", 
    labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), preg18_2 = list(
    label = "Minoră gravidă", type = "checkbox", labels = c(Da = 1, 
    Nu = 0), na_values = -7), preg18_3 = list(label = "Minoră gravidă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  preg18_4 = list(label = "Minoră gravidă", type = "checkbox", 
    labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), preg18_5 = list(
    label = "Minoră gravidă", type = "checkbox", labels = c(Da = 1, 
    Nu = 0), na_values = -7), preg18_6 = list(label = "Minoră gravidă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  preg18_7 = list(label = "Minoră gravidă", type = "checkbox", 
    labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), preg18_8 = list(
    label = "Minoră gravidă", type = "checkbox", labels = c(Da = 1, 
    Nu = 0), na_values = -7), preg18_9 = list(label = "Minoră gravidă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  preg18_10 = list(label = "Minoră gravidă", type = "checkbox", 
    labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), preg18_11 = list(
    label = "Minoră gravidă", type = "checkbox", labels = c(Da = 1, 
    Nu = 0), na_values = -7), preg18_12 = list(label = "Minoră gravidă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  preg18_13 = list(label = "Minoră gravidă", type = "checkbox", 
    labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), preg18_14 = list(
    label = "Minoră gravidă", type = "checkbox", labels = c(Da = 1, 
    Nu = 0), na_values = -7), preg18_15 = list(label = "Minoră gravidă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  preg18_16 = list(label = "Minoră gravidă", type = "checkbox", 
    labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), preg18_17 = list(
    label = "Minoră gravidă", type = "checkbox", labels = c(Da = 1, 
    Nu = 0), na_values = -7), preg18_18 = list(label = "Minoră gravidă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  preg18_19 = list(label = "Minoră gravidă", type = "checkbox", 
    labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), preg18_20 = list(
    label = "Minoră gravidă", type = "checkbox", labels = c(Da = 1, 
    Nu = 0), na_values = -7), acte1_1 = list(label = "Copil (0-17 ani) fără certificat de naștere", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acte1_2 = list(label = "Copil (0-17 ani) fără certificat de naștere", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acte1_3 = list(label = "Copil (0-17 ani) fără certificat de naștere", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acte1_4 = list(label = "Copil (0-17 ani) fără certificat de naștere", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acte1_5 = list(label = "Copil (0-17 ani) fără certificat de naștere", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acte1_6 = list(label = "Copil (0-17 ani) fără certificat de naștere", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acte1_7 = list(label = "Copil (0-17 ani) fără certificat de naștere", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acte1_8 = list(label = "Copil (0-17 ani) fără certificat de naștere", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acte1_9 = list(label = "Copil (0-17 ani) fără certificat de naștere", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acte1_10 = list(label = "Copil (0-17 ani) fără certificat de naștere", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acte1_11 = list(label = "Copil (0-17 ani) fără certificat de naștere", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acte1_12 = list(label = "Copil (0-17 ani) fără certificat de naștere", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acte1_13 = list(label = "Copil (0-17 ani) fără certificat de naștere", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acte1_14 = list(label = "Copil (0-17 ani) fără certificat de naștere", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acte1_15 = list(label = "Copil (0-17 ani) fără certificat de naștere", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acte1_16 = list(label = "Copil (0-17 ani) fără certificat de naștere", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acte1_17 = list(label = "Copil (0-17 ani) fără certificat de naștere", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acte1_18 = list(label = "Copil (0-17 ani) fără certificat de naștere", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acte1_19 = list(label = "Copil (0-17 ani) fără certificat de naștere", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acte1_20 = list(label = "Copil (0-17 ani) fără certificat de naștere", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acte2_1 = list(label = "Persoană (14+ ani) fără carte de identitate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acte2_2 = list(label = "Persoană (14+ ani) fără carte de identitate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acte2_3 = list(label = "Persoană (14+ ani) fără carte de identitate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acte2_4 = list(label = "Persoană (14+ ani) fără carte de identitate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acte2_5 = list(label = "Persoană (14+ ani) fără carte de identitate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acte2_6 = list(label = "Persoană (14+ ani) fără carte de identitate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acte2_7 = list(label = "Persoană (14+ ani) fără carte de identitate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acte2_8 = list(label = "Persoană (14+ ani) fără carte de identitate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acte2_9 = list(label = "Persoană (14+ ani) fără carte de identitate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acte2_10 = list(label = "Persoană (14+ ani) fără carte de identitate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acte2_11 = list(label = "Persoană (14+ ani) fără carte de identitate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acte2_12 = list(label = "Persoană (14+ ani) fără carte de identitate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acte2_13 = list(label = "Persoană (14+ ani) fără carte de identitate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acte2_14 = list(label = "Persoană (14+ ani) fără carte de identitate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acte2_15 = list(label = "Persoană (14+ ani) fără carte de identitate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acte2_16 = list(label = "Persoană (14+ ani) fără carte de identitate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acte2_17 = list(label = "Persoană (14+ ani) fără carte de identitate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acte2_18 = list(label = "Persoană (14+ ani) fără carte de identitate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acte2_19 = list(label = "Persoană (14+ ani) fără carte de identitate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  acte2_20 = list(label = "Persoană (14+ ani) fără carte de identitate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  abnsp1 = list(label = "Mamă a oricărui copil din gospodărie care a părăsit, de-a lungul vieții ei, un copil într-o unitate spitalicească", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), abnsp2 = list(
    label = "Mamă a oricărui copil din gospodărie care a părăsit, de-a lungul vieții ei, un copil într-o unitate spitalicească", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), abnsp3 = list(
    label = "Mamă a oricărui copil din gospodărie care a părăsit, de-a lungul vieții ei, un copil într-o unitate spitalicească", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), abnsp4 = list(
    label = "Mamă a oricărui copil din gospodărie care a părăsit, de-a lungul vieții ei, un copil într-o unitate spitalicească", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), abnsp5 = list(
    label = "Mamă a oricărui copil din gospodărie care a părăsit, de-a lungul vieții ei, un copil într-o unitate spitalicească", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), abnsp6 = list(
    label = "Mamă a oricărui copil din gospodărie care a părăsit, de-a lungul vieții ei, un copil într-o unitate spitalicească", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), abnsp7 = list(
    label = "Mamă a oricărui copil din gospodărie care a părăsit, de-a lungul vieții ei, un copil într-o unitate spitalicească", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), abnsp8 = list(
    label = "Mamă a oricărui copil din gospodărie care a părăsit, de-a lungul vieții ei, un copil într-o unitate spitalicească", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), abnsp9 = list(
    label = "Mamă a oricărui copil din gospodărie care a părăsit, de-a lungul vieții ei, un copil într-o unitate spitalicească", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), abnsp10 = list(
    label = "Mamă a oricărui copil din gospodărie care a părăsit, de-a lungul vieții ei, un copil într-o unitate spitalicească", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), abnsp11 = list(
    label = "Mamă a oricărui copil din gospodărie care a părăsit, de-a lungul vieții ei, un copil într-o unitate spitalicească", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), abnsp12 = list(
    label = "Mamă a oricărui copil din gospodărie care a părăsit, de-a lungul vieții ei, un copil într-o unitate spitalicească", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), abnsp13 = list(
    label = "Mamă a oricărui copil din gospodărie care a părăsit, de-a lungul vieții ei, un copil într-o unitate spitalicească", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), abnsp14 = list(
    label = "Mamă a oricărui copil din gospodărie care a părăsit, de-a lungul vieții ei, un copil într-o unitate spitalicească", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), abnsp15 = list(
    label = "Mamă a oricărui copil din gospodărie care a părăsit, de-a lungul vieții ei, un copil într-o unitate spitalicească", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), abnsp16 = list(
    label = "Mamă a oricărui copil din gospodărie care a părăsit, de-a lungul vieții ei, un copil într-o unitate spitalicească", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), abnsp17 = list(
    label = "Mamă a oricărui copil din gospodărie care a părăsit, de-a lungul vieții ei, un copil într-o unitate spitalicească", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), abnsp18 = list(
    label = "Mamă a oricărui copil din gospodărie care a părăsit, de-a lungul vieții ei, un copil într-o unitate spitalicească", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), abnsp19 = list(
    label = "Mamă a oricărui copil din gospodărie care a părăsit, de-a lungul vieții ei, un copil într-o unitate spitalicească", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), abnsp20 = list(
    label = "Mamă a oricărui copil din gospodărie care a părăsit, de-a lungul vieții ei, un copil într-o unitate spitalicească", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), kidmgr1 = list(
    label = "Copil (0-17 ani) care a avut experiențe de migrație de peste un an – a fost plecat într-o altă țară și a revenit", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  kidmgr2 = list(label = "Copil (0-17 ani) care a avut experiențe de migrație de peste un an – a fost plecat într-o altă țară și a revenit", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  kidmgr3 = list(label = "Copil (0-17 ani) care a avut experiențe de migrație de peste un an – a fost plecat într-o altă țară și a revenit", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  kidmgr4 = list(label = "Copil (0-17 ani) care a avut experiențe de migrație de peste un an – a fost plecat într-o altă țară și a revenit", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  kidmgr5 = list(label = "Copil (0-17 ani) care a avut experiențe de migrație de peste un an – a fost plecat într-o altă țară și a revenit", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  kidmgr6 = list(label = "Copil (0-17 ani) care a avut experiențe de migrație de peste un an – a fost plecat într-o altă țară și a revenit", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  kidmgr7 = list(label = "Copil (0-17 ani) care a avut experiențe de migrație de peste un an – a fost plecat într-o altă țară și a revenit", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  kidmgr8 = list(label = "Copil (0-17 ani) care a avut experiențe de migrație de peste un an – a fost plecat într-o altă țară și a revenit", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  kidmgr9 = list(label = "Copil (0-17 ani) care a avut experiențe de migrație de peste un an – a fost plecat într-o altă țară și a revenit", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  kidmgr10 = list(label = "Copil (0-17 ani) care a avut experiențe de migrație de peste un an – a fost plecat într-o altă țară și a revenit", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  kidmgr11 = list(label = "Copil (0-17 ani) care a avut experiențe de migrație de peste un an – a fost plecat într-o altă țară și a revenit", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  kidmgr12 = list(label = "Copil (0-17 ani) care a avut experiențe de migrație de peste un an – a fost plecat într-o altă țară și a revenit", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  kidmgr13 = list(label = "Copil (0-17 ani) care a avut experiențe de migrație de peste un an – a fost plecat într-o altă țară și a revenit", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  kidmgr14 = list(label = "Copil (0-17 ani) care a avut experiențe de migrație de peste un an – a fost plecat într-o altă țară și a revenit", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  kidmgr15 = list(label = "Copil (0-17 ani) care a avut experiențe de migrație de peste un an – a fost plecat într-o altă țară și a revenit", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  kidmgr16 = list(label = "Copil (0-17 ani) care a avut experiențe de migrație de peste un an – a fost plecat într-o altă țară și a revenit", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  kidmgr17 = list(label = "Copil (0-17 ani) care a avut experiențe de migrație de peste un an – a fost plecat într-o altă țară și a revenit", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  kidmgr18 = list(label = "Copil (0-17 ani) care a avut experiențe de migrație de peste un an – a fost plecat într-o altă țară și a revenit", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  kidmgr19 = list(label = "Copil (0-17 ani) care a avut experiențe de migrație de peste un an – a fost plecat într-o altă țară și a revenit", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  kidmgr20 = list(label = "Copil (0-17 ani) care a avut experiențe de migrație de peste un an – a fost plecat într-o altă țară și a revenit", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  rein1 = list(label = "Copil (0-17 ani) din gospodărie reintegrat în familie după ce a beneficiat de o măsură de protecție specială (care a fost plasat pentru o perioadă în sistemul de protecție, dar care este acum integrat în familie).", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  rein2 = list(label = "Copil (0-17 ani) din gospodărie reintegrat în familie după ce a beneficiat de o măsură de protecție specială (care a fost plasat pentru o perioadă în sistemul de protecție, dar care este acum integrat în familie).", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  rein3 = list(label = "Copil (0-17 ani) din gospodărie reintegrat în familie după ce a beneficiat de o măsură de protecție specială (care a fost plasat pentru o perioadă în sistemul de protecție, dar care este acum integrat în familie).", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  rein4 = list(label = "Copil (0-17 ani) din gospodărie reintegrat în familie după ce a beneficiat de o măsură de protecție specială (care a fost plasat pentru o perioadă în sistemul de protecție, dar care este acum integrat în familie).", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  rein5 = list(label = "Copil (0-17 ani) din gospodărie reintegrat în familie după ce a beneficiat de o măsură de protecție specială (care a fost plasat pentru o perioadă în sistemul de protecție, dar care este acum integrat în familie).", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  rein6 = list(label = "Copil (0-17 ani) din gospodărie reintegrat în familie după ce a beneficiat de o măsură de protecție specială (care a fost plasat pentru o perioadă în sistemul de protecție, dar care este acum integrat în familie).", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  rein7 = list(label = "Copil (0-17 ani) din gospodărie reintegrat în familie după ce a beneficiat de o măsură de protecție specială (care a fost plasat pentru o perioadă în sistemul de protecție, dar care este acum integrat în familie).", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  rein8 = list(label = "Copil (0-17 ani) din gospodărie reintegrat în familie după ce a beneficiat de o măsură de protecție specială (care a fost plasat pentru o perioadă în sistemul de protecție, dar care este acum integrat în familie).", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  rein9 = list(label = "Copil (0-17 ani) din gospodărie reintegrat în familie după ce a beneficiat de o măsură de protecție specială (care a fost plasat pentru o perioadă în sistemul de protecție, dar care este acum integrat în familie).", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  rein10 = list(label = "Copil (0-17 ani) din gospodărie reintegrat în familie după ce a beneficiat de o măsură de protecție specială (care a fost plasat pentru o perioadă în sistemul de protecție, dar care este acum integrat în familie).", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  rein11 = list(label = "Copil (0-17 ani) din gospodărie reintegrat în familie după ce a beneficiat de o măsură de protecție specială (care a fost plasat pentru o perioadă în sistemul de protecție, dar care este acum integrat în familie).", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  rein12 = list(label = "Copil (0-17 ani) din gospodărie reintegrat în familie după ce a beneficiat de o măsură de protecție specială (care a fost plasat pentru o perioadă în sistemul de protecție, dar care este acum integrat în familie).", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  rein13 = list(label = "Copil (0-17 ani) din gospodărie reintegrat în familie după ce a beneficiat de o măsură de protecție specială (care a fost plasat pentru o perioadă în sistemul de protecție, dar care este acum integrat în familie).", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  rein14 = list(label = "Copil (0-17 ani) din gospodărie reintegrat în familie după ce a beneficiat de o măsură de protecție specială (care a fost plasat pentru o perioadă în sistemul de protecție, dar care este acum integrat în familie).", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  rein15 = list(label = "Copil (0-17 ani) din gospodărie reintegrat în familie după ce a beneficiat de o măsură de protecție specială (care a fost plasat pentru o perioadă în sistemul de protecție, dar care este acum integrat în familie).", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  rein16 = list(label = "Copil (0-17 ani) din gospodărie reintegrat în familie după ce a beneficiat de o măsură de protecție specială (care a fost plasat pentru o perioadă în sistemul de protecție, dar care este acum integrat în familie).", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  rein17 = list(label = "Copil (0-17 ani) din gospodărie reintegrat în familie după ce a beneficiat de o măsură de protecție specială (care a fost plasat pentru o perioadă în sistemul de protecție, dar care este acum integrat în familie).", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  rein18 = list(label = "Copil (0-17 ani) din gospodărie reintegrat în familie după ce a beneficiat de o măsură de protecție specială (care a fost plasat pentru o perioadă în sistemul de protecție, dar care este acum integrat în familie).", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  rein19 = list(label = "Copil (0-17 ani) din gospodărie reintegrat în familie după ce a beneficiat de o măsură de protecție specială (care a fost plasat pentru o perioadă în sistemul de protecție, dar care este acum integrat în familie).", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  rein20 = list(label = "Copil (0-17 ani) din gospodărie reintegrat în familie după ce a beneficiat de o măsură de protecție specială (care a fost plasat pentru o perioadă în sistemul de protecție, dar care este acum integrat în familie).", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  plas1 = list(label = "Copil (0-17 ani) aflat în plasament", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  plas2 = list(label = "Copil (0-17 ani) aflat în plasament", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  plas3 = list(label = "Copil (0-17 ani) aflat în plasament", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  plas4 = list(label = "Copil (0-17 ani) aflat în plasament", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  plas5 = list(label = "Copil (0-17 ani) aflat în plasament", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  plas6 = list(label = "Copil (0-17 ani) aflat în plasament", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  plas7 = list(label = "Copil (0-17 ani) aflat în plasament", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  plas8 = list(label = "Copil (0-17 ani) aflat în plasament", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  plas9 = list(label = "Copil (0-17 ani) aflat în plasament", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  plas10 = list(label = "Copil (0-17 ani) aflat în plasament", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  plas11 = list(label = "Copil (0-17 ani) aflat în plasament", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  plas12 = list(label = "Copil (0-17 ani) aflat în plasament", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  plas13 = list(label = "Copil (0-17 ani) aflat în plasament", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  plas14 = list(label = "Copil (0-17 ani) aflat în plasament", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  plas15 = list(label = "Copil (0-17 ani) aflat în plasament", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  plas16 = list(label = "Copil (0-17 ani) aflat în plasament", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  plas17 = list(label = "Copil (0-17 ani) aflat în plasament", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  plas18 = list(label = "Copil (0-17 ani) aflat în plasament", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  plas19 = list(label = "Copil (0-17 ani) aflat în plasament", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  plas20 = list(label = "Copil (0-17 ani) aflat în plasament", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  talk1 = list(label = "Copil care nu vorbește față în față, la telefon, pe Internet cu părintele/părinții care nu sunt acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  talk2 = list(label = "Copil care nu vorbește față în față, la telefon, pe Internet cu părintele/părinții care nu sunt acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  talk3 = list(label = "Copil care nu vorbește față în față, la telefon, pe Internet cu părintele/părinții care nu sunt acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  talk4 = list(label = "Copil care nu vorbește față în față, la telefon, pe Internet cu părintele/părinții care nu sunt acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  talk5 = list(label = "Copil care nu vorbește față în față, la telefon, pe Internet cu părintele/părinții care nu sunt acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  talk6 = list(label = "Copil care nu vorbește față în față, la telefon, pe Internet cu părintele/părinții care nu sunt acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  talk7 = list(label = "Copil care nu vorbește față în față, la telefon, pe Internet cu părintele/părinții care nu sunt acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  talk8 = list(label = "Copil care nu vorbește față în față, la telefon, pe Internet cu părintele/părinții care nu sunt acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  talk9 = list(label = "Copil care nu vorbește față în față, la telefon, pe Internet cu părintele/părinții care nu sunt acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  talk10 = list(label = "Copil care nu vorbește față în față, la telefon, pe Internet cu părintele/părinții care nu sunt acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  talk11 = list(label = "Copil care nu vorbește față în față, la telefon, pe Internet cu părintele/părinții care nu sunt acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  talk12 = list(label = "Copil care nu vorbește față în față, la telefon, pe Internet cu părintele/părinții care nu sunt acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  talk13 = list(label = "Copil care nu vorbește față în față, la telefon, pe Internet cu părintele/părinții care nu sunt acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  talk14 = list(label = "Copil care nu vorbește față în față, la telefon, pe Internet cu părintele/părinții care nu sunt acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  talk15 = list(label = "Copil care nu vorbește față în față, la telefon, pe Internet cu părintele/părinții care nu sunt acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  talk16 = list(label = "Copil care nu vorbește față în față, la telefon, pe Internet cu părintele/părinții care nu sunt acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  talk17 = list(label = "Copil care nu vorbește față în față, la telefon, pe Internet cu părintele/părinții care nu sunt acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  talk18 = list(label = "Copil care nu vorbește față în față, la telefon, pe Internet cu părintele/părinții care nu sunt acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  talk19 = list(label = "Copil care nu vorbește față în față, la telefon, pe Internet cu părintele/părinții care nu sunt acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  talk20 = list(label = "Copil care nu vorbește față în față, la telefon, pe Internet cu părintele/părinții care nu sunt acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  pac1 = list(label = "Copil care nu primește bani sau pachete de la părintele/părinții care nu sunt acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  pac2 = list(label = "Copil care nu primește bani sau pachete de la părintele/părinții care nu sunt acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  pac3 = list(label = "Copil care nu primește bani sau pachete de la părintele/părinții care nu sunt acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  pac4 = list(label = "Copil care nu primește bani sau pachete de la părintele/părinții care nu sunt acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  pac5 = list(label = "Copil care nu primește bani sau pachete de la părintele/părinții care nu sunt acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  pac6 = list(label = "Copil care nu primește bani sau pachete de la părintele/părinții care nu sunt acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  pac7 = list(label = "Copil care nu primește bani sau pachete de la părintele/părinții care nu sunt acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  pac8 = list(label = "Copil care nu primește bani sau pachete de la părintele/părinții care nu sunt acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  pac9 = list(label = "Copil care nu primește bani sau pachete de la părintele/părinții care nu sunt acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  pac10 = list(label = "Copil care nu primește bani sau pachete de la părintele/părinții care nu sunt acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  pac11 = list(label = "Copil care nu primește bani sau pachete de la părintele/părinții care nu sunt acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  pac12 = list(label = "Copil care nu primește bani sau pachete de la părintele/părinții care nu sunt acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  pac13 = list(label = "Copil care nu primește bani sau pachete de la părintele/părinții care nu sunt acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  pac14 = list(label = "Copil care nu primește bani sau pachete de la părintele/părinții care nu sunt acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  pac15 = list(label = "Copil care nu primește bani sau pachete de la părintele/părinții care nu sunt acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  pac16 = list(label = "Copil care nu primește bani sau pachete de la părintele/părinții care nu sunt acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  pac17 = list(label = "Copil care nu primește bani sau pachete de la părintele/părinții care nu sunt acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  pac18 = list(label = "Copil care nu primește bani sau pachete de la părintele/părinții care nu sunt acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  pac19 = list(label = "Copil care nu primește bani sau pachete de la părintele/părinții care nu sunt acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  pac20 = list(label = "Copil care nu primește bani sau pachete de la părintele/părinții care nu sunt acasă", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  ingr1 = list(label = "Copil care nu are desemnată persoană care se ocupă de creșterea și îngrijirea lui, în condițiile în care are părintele unic îngrijitor sau ambii părinți plecați în străinătate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  ingr2 = list(label = "Copil care nu are desemnată persoană care se ocupă de creșterea și îngrijirea lui, în condițiile în care are părintele unic îngrijitor sau ambii părinți plecați în străinătate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  ingr3 = list(label = "Copil care nu are desemnată persoană care se ocupă de creșterea și îngrijirea lui, în condițiile în care are părintele unic îngrijitor sau ambii părinți plecați în străinătate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  ingr4 = list(label = "Copil care nu are desemnată persoană care se ocupă de creșterea și îngrijirea lui, în condițiile în care are părintele unic îngrijitor sau ambii părinți plecați în străinătate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  ingr5 = list(label = "Copil care nu are desemnată persoană care se ocupă de creșterea și îngrijirea lui, în condițiile în care are părintele unic îngrijitor sau ambii părinți plecați în străinătate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  ingr6 = list(label = "Copil care nu are desemnată persoană care se ocupă de creșterea și îngrijirea lui, în condițiile în care are părintele unic îngrijitor sau ambii părinți plecați în străinătate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  ingr7 = list(label = "Copil care nu are desemnată persoană care se ocupă de creșterea și îngrijirea lui, în condițiile în care are părintele unic îngrijitor sau ambii părinți plecați în străinătate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  ingr8 = list(label = "Copil care nu are desemnată persoană care se ocupă de creșterea și îngrijirea lui, în condițiile în care are părintele unic îngrijitor sau ambii părinți plecați în străinătate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  ingr9 = list(label = "Copil care nu are desemnată persoană care se ocupă de creșterea și îngrijirea lui, în condițiile în care are părintele unic îngrijitor sau ambii părinți plecați în străinătate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  ingr10 = list(label = "Copil care nu are desemnată persoană care se ocupă de creșterea și îngrijirea lui, în condițiile în care are părintele unic îngrijitor sau ambii părinți plecați în străinătate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  ingr11 = list(label = "Copil care nu are desemnată persoană care se ocupă de creșterea și îngrijirea lui, în condițiile în care are părintele unic îngrijitor sau ambii părinți plecați în străinătate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  ingr12 = list(label = "Copil care nu are desemnată persoană care se ocupă de creșterea și îngrijirea lui, în condițiile în care are părintele unic îngrijitor sau ambii părinți plecați în străinătate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  ingr13 = list(label = "Copil care nu are desemnată persoană care se ocupă de creșterea și îngrijirea lui, în condițiile în care are părintele unic îngrijitor sau ambii părinți plecați în străinătate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  ingr14 = list(label = "Copil care nu are desemnată persoană care se ocupă de creșterea și îngrijirea lui, în condițiile în care are părintele unic îngrijitor sau ambii părinți plecați în străinătate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  ingr15 = list(label = "Copil care nu are desemnată persoană care se ocupă de creșterea și îngrijirea lui, în condițiile în care are părintele unic îngrijitor sau ambii părinți plecați în străinătate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  ingr16 = list(label = "Copil care nu are desemnată persoană care se ocupă de creșterea și îngrijirea lui, în condițiile în care are părintele unic îngrijitor sau ambii părinți plecați în străinătate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  ingr17 = list(label = "Copil care nu are desemnată persoană care se ocupă de creșterea și îngrijirea lui, în condițiile în care are părintele unic îngrijitor sau ambii părinți plecați în străinătate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  ingr18 = list(label = "Copil care nu are desemnată persoană care se ocupă de creșterea și îngrijirea lui, în condițiile în care are părintele unic îngrijitor sau ambii părinți plecați în străinătate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  ingr19 = list(label = "Copil care nu are desemnată persoană care se ocupă de creșterea și îngrijirea lui, în condițiile în care are părintele unic îngrijitor sau ambii părinți plecați în străinătate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  ingr20 = list(label = "Copil care nu are desemnată persoană care se ocupă de creșterea și îngrijirea lui, în condițiile în care are părintele unic îngrijitor sau ambii părinți plecați în străinătate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  ttl1 = list(label = "Copil aflat în îngrijirea familiei dar care aparține de altă familiei și pentru care nu este stabilită tutelă sau măsură de protecție", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  ttl2 = list(label = "Copil aflat în îngrijirea familiei dar care aparține de altă familiei și pentru care nu este stabilită tutelă sau măsură de protecție", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  ttl3 = list(label = "Copil aflat în îngrijirea familiei dar care aparține de altă familiei și pentru care nu este stabilită tutelă sau măsură de protecție", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  ttl4 = list(label = "Copil aflat în îngrijirea familiei dar care aparține de altă familiei și pentru care nu este stabilită tutelă sau măsură de protecție", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  ttl5 = list(label = "Copil aflat în îngrijirea familiei dar care aparține de altă familiei și pentru care nu este stabilită tutelă sau măsură de protecție", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  ttl6 = list(label = "Copil aflat în îngrijirea familiei dar care aparține de altă familiei și pentru care nu este stabilită tutelă sau măsură de protecție", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  ttl7 = list(label = "Copil aflat în îngrijirea familiei dar care aparține de altă familiei și pentru care nu este stabilită tutelă sau măsură de protecție", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  ttl8 = list(label = "Copil aflat în îngrijirea familiei dar care aparține de altă familiei și pentru care nu este stabilită tutelă sau măsură de protecție", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  ttl9 = list(label = "Copil aflat în îngrijirea familiei dar care aparține de altă familiei și pentru care nu este stabilită tutelă sau măsură de protecție", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  ttl10 = list(label = "Copil aflat în îngrijirea familiei dar care aparține de altă familiei și pentru care nu este stabilită tutelă sau măsură de protecție", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  ttl11 = list(label = "Copil aflat în îngrijirea familiei dar care aparține de altă familiei și pentru care nu este stabilită tutelă sau măsură de protecție", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  ttl12 = list(label = "Copil aflat în îngrijirea familiei dar care aparține de altă familiei și pentru care nu este stabilită tutelă sau măsură de protecție", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  ttl13 = list(label = "Copil aflat în îngrijirea familiei dar care aparține de altă familiei și pentru care nu este stabilită tutelă sau măsură de protecție", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  ttl14 = list(label = "Copil aflat în îngrijirea familiei dar care aparține de altă familiei și pentru care nu este stabilită tutelă sau măsură de protecție", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  ttl15 = list(label = "Copil aflat în îngrijirea familiei dar care aparține de altă familiei și pentru care nu este stabilită tutelă sau măsură de protecție", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  ttl16 = list(label = "Copil aflat în îngrijirea familiei dar care aparține de altă familiei și pentru care nu este stabilită tutelă sau măsură de protecție", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  ttl17 = list(label = "Copil aflat în îngrijirea familiei dar care aparține de altă familiei și pentru care nu este stabilită tutelă sau măsură de protecție", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  ttl18 = list(label = "Copil aflat în îngrijirea familiei dar care aparține de altă familiei și pentru care nu este stabilită tutelă sau măsură de protecție", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  ttl19 = list(label = "Copil aflat în îngrijirea familiei dar care aparține de altă familiei și pentru care nu este stabilită tutelă sau măsură de protecție", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  ttl20 = list(label = "Copil aflat în îngrijirea familiei dar care aparține de altă familiei și pentru care nu este stabilită tutelă sau măsură de protecție", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  diz1 = list(label = "Persoana care suferă de vreo deficiență/ dizabilitate care îi limitează semnificativ calitatea vieții și participarea la viața socială", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), diz2 = list(
    label = "Persoana care suferă de vreo deficiență/ dizabilitate care îi limitează semnificativ calitatea vieții și participarea la viața socială", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), diz3 = list(
    label = "Persoana care suferă de vreo deficiență/ dizabilitate care îi limitează semnificativ calitatea vieții și participarea la viața socială", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), diz4 = list(
    label = "Persoana care suferă de vreo deficiență/ dizabilitate care îi limitează semnificativ calitatea vieții și participarea la viața socială", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), diz5 = list(
    label = "Persoana care suferă de vreo deficiență/ dizabilitate care îi limitează semnificativ calitatea vieții și participarea la viața socială", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), diz6 = list(
    label = "Persoana care suferă de vreo deficiență/ dizabilitate care îi limitează semnificativ calitatea vieții și participarea la viața socială", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), diz7 = list(
    label = "Persoana care suferă de vreo deficiență/ dizabilitate care îi limitează semnificativ calitatea vieții și participarea la viața socială", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), diz8 = list(
    label = "Persoana care suferă de vreo deficiență/ dizabilitate care îi limitează semnificativ calitatea vieții și participarea la viața socială", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), diz9 = list(
    label = "Persoana care suferă de vreo deficiență/ dizabilitate care îi limitează semnificativ calitatea vieții și participarea la viața socială", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), diz10 = list(
    label = "Persoana care suferă de vreo deficiență/ dizabilitate care îi limitează semnificativ calitatea vieții și participarea la viața socială", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), diz11 = list(
    label = "Persoana care suferă de vreo deficiență/ dizabilitate care îi limitează semnificativ calitatea vieții și participarea la viața socială", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), diz12 = list(
    label = "Persoana care suferă de vreo deficiență/ dizabilitate care îi limitează semnificativ calitatea vieții și participarea la viața socială", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), diz13 = list(
    label = "Persoana care suferă de vreo deficiență/ dizabilitate care îi limitează semnificativ calitatea vieții și participarea la viața socială", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), diz14 = list(
    label = "Persoana care suferă de vreo deficiență/ dizabilitate care îi limitează semnificativ calitatea vieții și participarea la viața socială", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), diz15 = list(
    label = "Persoana care suferă de vreo deficiență/ dizabilitate care îi limitează semnificativ calitatea vieții și participarea la viața socială", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), diz16 = list(
    label = "Persoana care suferă de vreo deficiență/ dizabilitate care îi limitează semnificativ calitatea vieții și participarea la viața socială", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), diz17 = list(
    label = "Persoana care suferă de vreo deficiență/ dizabilitate care îi limitează semnificativ calitatea vieții și participarea la viața socială", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), diz18 = list(
    label = "Persoana care suferă de vreo deficiență/ dizabilitate care îi limitează semnificativ calitatea vieții și participarea la viața socială", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), diz19 = list(
    label = "Persoana care suferă de vreo deficiență/ dizabilitate care îi limitează semnificativ calitatea vieții și participarea la viața socială", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), diz20 = list(
    label = "Persoana care suferă de vreo deficiență/ dizabilitate care îi limitează semnificativ calitatea vieții și participarea la viața socială", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), certif1 = list(
    label = "Persoană care are certificat de încadrare în grad de handicap", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  certif2 = list(label = "Persoană care are certificat de încadrare în grad de handicap", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  certif3 = list(label = "Persoană care are certificat de încadrare în grad de handicap", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  certif4 = list(label = "Persoană care are certificat de încadrare în grad de handicap", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  certif5 = list(label = "Persoană care are certificat de încadrare în grad de handicap", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  certif6 = list(label = "Persoană care are certificat de încadrare în grad de handicap", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  certif7 = list(label = "Persoană care are certificat de încadrare în grad de handicap", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  certif8 = list(label = "Persoană care are certificat de încadrare în grad de handicap", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  certif9 = list(label = "Persoană care are certificat de încadrare în grad de handicap", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  certif10 = list(label = "Persoană care are certificat de încadrare în grad de handicap", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  certif11 = list(label = "Persoană care are certificat de încadrare în grad de handicap", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  certif12 = list(label = "Persoană care are certificat de încadrare în grad de handicap", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  certif13 = list(label = "Persoană care are certificat de încadrare în grad de handicap", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  certif14 = list(label = "Persoană care are certificat de încadrare în grad de handicap", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  certif15 = list(label = "Persoană care are certificat de încadrare în grad de handicap", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  certif16 = list(label = "Persoană care are certificat de încadrare în grad de handicap", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  certif17 = list(label = "Persoană care are certificat de încadrare în grad de handicap", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  certif18 = list(label = "Persoană care are certificat de încadrare în grad de handicap", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  certif19 = list(label = "Persoană care are certificat de încadrare în grad de handicap", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  certif20 = list(label = "Persoană care are certificat de încadrare în grad de handicap", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  vld1 = list(label = "Valabilitatea certificatului de încadrare în grad de handicap", 
    type = "select", labels = c(`1 an` = 1, `2 ani` = 2, 
    permanent = 3), na_values = -7), vld2 = list(label = "Valabilitatea certificatului de încadrare în grad de handicap", 
    type = "select", labels = c(`1 an` = 1, `2 ani` = 2, 
    permanent = 3), na_values = -7), vld3 = list(label = "Valabilitatea certificatului de încadrare în grad de handicap", 
    type = "select", labels = c(`1 an` = 1, `2 ani` = 2, 
    permanent = 3), na_values = -7), vld4 = list(label = "Valabilitatea certificatului de încadrare în grad de handicap", 
    type = "select", labels = c(`1 an` = 1, `2 ani` = 2, 
    permanent = 3), na_values = -7), vld5 = list(label = "Valabilitatea certificatului de încadrare în grad de handicap", 
    type = "select", labels = c(`1 an` = 1, `2 ani` = 2, 
    permanent = 3), na_values = -7), vld6 = list(label = "Valabilitatea certificatului de încadrare în grad de handicap", 
    type = "select", labels = c(`1 an` = 1, `2 ani` = 2, 
    permanent = 3), na_values = -7), vld7 = list(label = "Valabilitatea certificatului de încadrare în grad de handicap", 
    type = "select", labels = c(`1 an` = 1, `2 ani` = 2, 
    permanent = 3), na_values = -7), vld8 = list(label = "Valabilitatea certificatului de încadrare în grad de handicap", 
    type = "select", labels = c(`1 an` = 1, `2 ani` = 2, 
    permanent = 3), na_values = -7), vld9 = list(label = "Valabilitatea certificatului de încadrare în grad de handicap", 
    type = "select", labels = c(`1 an` = 1, `2 ani` = 2, 
    permanent = 3), na_values = -7), vld10 = list(label = "Valabilitatea certificatului de încadrare în grad de handicap", 
    type = "select", labels = c(`1 an` = 1, `2 ani` = 2, 
    permanent = 3), na_values = -7), vld11 = list(label = "Valabilitatea certificatului de încadrare în grad de handicap", 
    type = "select", labels = c(`1 an` = 1, `2 ani` = 2, 
    permanent = 3), na_values = -7), vld12 = list(label = "Valabilitatea certificatului de încadrare în grad de handicap", 
    type = "select", labels = c(`1 an` = 1, `2 ani` = 2, 
    permanent = 3), na_values = -7), vld13 = list(label = "Valabilitatea certificatului de încadrare în grad de handicap", 
    type = "select", labels = c(`1 an` = 1, `2 ani` = 2, 
    permanent = 3), na_values = -7), vld14 = list(label = "Valabilitatea certificatului de încadrare în grad de handicap", 
    type = "select", labels = c(`1 an` = 1, `2 ani` = 2, 
    permanent = 3), na_values = -7), vld15 = list(label = "Valabilitatea certificatului de încadrare în grad de handicap", 
    type = "select", labels = c(`1 an` = 1, `2 ani` = 2, 
    permanent = 3), na_values = -7), vld16 = list(label = "Valabilitatea certificatului de încadrare în grad de handicap", 
    type = "select", labels = c(`1 an` = 1, `2 ani` = 2, 
    permanent = 3), na_values = -7), vld17 = list(label = "Valabilitatea certificatului de încadrare în grad de handicap", 
    type = "select", labels = c(`1 an` = 1, `2 ani` = 2, 
    permanent = 3), na_values = -7), vld18 = list(label = "Valabilitatea certificatului de încadrare în grad de handicap", 
    type = "select", labels = c(`1 an` = 1, `2 ani` = 2, 
    permanent = 3), na_values = -7), vld19 = list(label = "Valabilitatea certificatului de încadrare în grad de handicap", 
    type = "select", labels = c(`1 an` = 1, `2 ani` = 2, 
    permanent = 3), na_values = -7), vld20 = list(label = "Valabilitatea certificatului de încadrare în grad de handicap", 
    type = "select", labels = c(`1 an` = 1, `2 ani` = 2, 
    permanent = 3), na_values = -7), grad1 = list(label = "Grad de handicap", 
    type = "select", labels = c(grav = 1, accentuat = 2, 
    mediu = 3, ușor = 4), na_values = -7), grad2 = list(
    label = "Grad de handicap", type = "select", labels = c(grav = 1, 
    accentuat = 2, mediu = 3, ușor = 4), na_values = -7), 
  grad3 = list(label = "Grad de handicap", type = "select", 
    labels = c(grav = 1, accentuat = 2, mediu = 3, ușor = 4
    ), na_values = -7), grad4 = list(label = "Grad de handicap", 
    type = "select", labels = c(grav = 1, accentuat = 2, 
    mediu = 3, ușor = 4), na_values = -7), grad5 = list(
    label = "Grad de handicap", type = "select", labels = c(grav = 1, 
    accentuat = 2, mediu = 3, ușor = 4), na_values = -7), 
  grad6 = list(label = "Grad de handicap", type = "select", 
    labels = c(grav = 1, accentuat = 2, mediu = 3, ușor = 4
    ), na_values = -7), grad7 = list(label = "Grad de handicap", 
    type = "select", labels = c(grav = 1, accentuat = 2, 
    mediu = 3, ușor = 4), na_values = -7), grad8 = list(
    label = "Grad de handicap", type = "select", labels = c(grav = 1, 
    accentuat = 2, mediu = 3, ușor = 4), na_values = -7), 
  grad9 = list(label = "Grad de handicap", type = "select", 
    labels = c(grav = 1, accentuat = 2, mediu = 3, ușor = 4
    ), na_values = -7), grad10 = list(label = "Grad de handicap", 
    type = "select", labels = c(grav = 1, accentuat = 2, 
    mediu = 3, ușor = 4), na_values = -7), grad11 = list(
    label = "Grad de handicap", type = "select", labels = c(grav = 1, 
    accentuat = 2, mediu = 3, ușor = 4), na_values = -7), 
  grad12 = list(label = "Grad de handicap", type = "select", 
    labels = c(grav = 1, accentuat = 2, mediu = 3, ușor = 4
    ), na_values = -7), grad13 = list(label = "Grad de handicap", 
    type = "select", labels = c(grav = 1, accentuat = 2, 
    mediu = 3, ușor = 4), na_values = -7), grad14 = list(
    label = "Grad de handicap", type = "select", labels = c(grav = 1, 
    accentuat = 2, mediu = 3, ușor = 4), na_values = -7), 
  grad15 = list(label = "Grad de handicap", type = "select", 
    labels = c(grav = 1, accentuat = 2, mediu = 3, ușor = 4
    ), na_values = -7), grad16 = list(label = "Grad de handicap", 
    type = "select", labels = c(grav = 1, accentuat = 2, 
    mediu = 3, ușor = 4), na_values = -7), grad17 = list(
    label = "Grad de handicap", type = "select", labels = c(grav = 1, 
    accentuat = 2, mediu = 3, ușor = 4), na_values = -7), 
  grad18 = list(label = "Grad de handicap", type = "select", 
    labels = c(grav = 1, accentuat = 2, mediu = 3, ușor = 4
    ), na_values = -7), grad19 = list(label = "Grad de handicap", 
    type = "select", labels = c(grav = 1, accentuat = 2, 
    mediu = 3, ușor = 4), na_values = -7), grad20 = list(
    label = "Grad de handicap", type = "select", labels = c(grav = 1, 
    accentuat = 2, mediu = 3, ușor = 4), na_values = -7), 
  grav1 = list(label = "Persoană cu grad de handicap grav care beneficiază de", 
    type = "select", labels = c(`asistent personal` = 1, 
    `indemnizație de însoțitor` = 2), na_values = -7), 
  grav2 = list(label = "Persoană cu grad de handicap grav care beneficiază de", 
    type = "select", labels = c(`asistent personal` = 1, 
    `indemnizație de însoțitor` = 2), na_values = -7), 
  grav3 = list(label = "Persoană cu grad de handicap grav care beneficiază de", 
    type = "select", labels = c(`asistent personal` = 1, 
    `indemnizație de însoțitor` = 2), na_values = -7), 
  grav4 = list(label = "Persoană cu grad de handicap grav care beneficiază de", 
    type = "select", labels = c(`asistent personal` = 1, 
    `indemnizație de însoțitor` = 2), na_values = -7), 
  grav5 = list(label = "Persoană cu grad de handicap grav care beneficiază de", 
    type = "select", labels = c(`asistent personal` = 1, 
    `indemnizație de însoțitor` = 2), na_values = -7), 
  grav6 = list(label = "Persoană cu grad de handicap grav care beneficiază de", 
    type = "select", labels = c(`asistent personal` = 1, 
    `indemnizație de însoțitor` = 2), na_values = -7), 
  grav7 = list(label = "Persoană cu grad de handicap grav care beneficiază de", 
    type = "select", labels = c(`asistent personal` = 1, 
    `indemnizație de însoțitor` = 2), na_values = -7), 
  grav8 = list(label = "Persoană cu grad de handicap grav care beneficiază de", 
    type = "select", labels = c(`asistent personal` = 1, 
    `indemnizație de însoțitor` = 2), na_values = -7), 
  grav9 = list(label = "Persoană cu grad de handicap grav care beneficiază de", 
    type = "select", labels = c(`asistent personal` = 1, 
    `indemnizație de însoțitor` = 2), na_values = -7), 
  grav10 = list(label = "Persoană cu grad de handicap grav care beneficiază de", 
    type = "select", labels = c(`asistent personal` = 1, 
    `indemnizație de însoțitor` = 2), na_values = -7), 
  grav11 = list(label = "Persoană cu grad de handicap grav care beneficiază de", 
    type = "select", labels = c(`asistent personal` = 1, 
    `indemnizație de însoțitor` = 2), na_values = -7), 
  grav12 = list(label = "Persoană cu grad de handicap grav care beneficiază de", 
    type = "select", labels = c(`asistent personal` = 1, 
    `indemnizație de însoțitor` = 2), na_values = -7), 
  grav13 = list(label = "Persoană cu grad de handicap grav care beneficiază de", 
    type = "select", labels = c(`asistent personal` = 1, 
    `indemnizație de însoțitor` = 2), na_values = -7), 
  grav14 = list(label = "Persoană cu grad de handicap grav care beneficiază de", 
    type = "select", labels = c(`asistent personal` = 1, 
    `indemnizație de însoțitor` = 2), na_values = -7), 
  grav15 = list(label = "Persoană cu grad de handicap grav care beneficiază de", 
    type = "select", labels = c(`asistent personal` = 1, 
    `indemnizație de însoțitor` = 2), na_values = -7), 
  grav16 = list(label = "Persoană cu grad de handicap grav care beneficiază de", 
    type = "select", labels = c(`asistent personal` = 1, 
    `indemnizație de însoțitor` = 2), na_values = -7), 
  grav17 = list(label = "Persoană cu grad de handicap grav care beneficiază de", 
    type = "select", labels = c(`asistent personal` = 1, 
    `indemnizație de însoțitor` = 2), na_values = -7), 
  grav18 = list(label = "Persoană cu grad de handicap grav care beneficiază de", 
    type = "select", labels = c(`asistent personal` = 1, 
    `indemnizație de însoțitor` = 2), na_values = -7), 
  grav19 = list(label = "Persoană cu grad de handicap grav care beneficiază de", 
    type = "select", labels = c(`asistent personal` = 1, 
    `indemnizație de însoțitor` = 2), na_values = -7), 
  grav20 = list(label = "Persoană cu grad de handicap grav care beneficiază de", 
    type = "select", labels = c(`asistent personal` = 1, 
    `indemnizație de însoțitor` = 2), na_values = -7), 
  diztip1 = list(label = "Tip de handicap", type = "select", 
    labels = c(fizic = 1, somatic = 2, auditiv = 3, vizual = 4, 
    mental = 5, `neuro-psihic` = 6, asociat = 7, `HIV/SIDA` = 8, 
    `boli rare` = 9, surdocecitate = 10), na_values = -7), 
  diztip2 = list(label = "Tip de handicap", type = "select", 
    labels = c(fizic = 1, somatic = 2, auditiv = 3, vizual = 4, 
    mental = 5, `neuro-psihic` = 6, asociat = 7, `HIV/SIDA` = 8, 
    `boli rare` = 9, surdocecitate = 10), na_values = -7), 
  diztip3 = list(label = "Tip de handicap", type = "select", 
    labels = c(fizic = 1, somatic = 2, auditiv = 3, vizual = 4, 
    mental = 5, `neuro-psihic` = 6, asociat = 7, `HIV/SIDA` = 8, 
    `boli rare` = 9, surdocecitate = 10), na_values = -7), 
  diztip4 = list(label = "Tip de handicap", type = "select", 
    labels = c(fizic = 1, somatic = 2, auditiv = 3, vizual = 4, 
    mental = 5, `neuro-psihic` = 6, asociat = 7, `HIV/SIDA` = 8, 
    `boli rare` = 9, surdocecitate = 10), na_values = -7), 
  diztip5 = list(label = "Tip de handicap", type = "select", 
    labels = c(fizic = 1, somatic = 2, auditiv = 3, vizual = 4, 
    mental = 5, `neuro-psihic` = 6, asociat = 7, `HIV/SIDA` = 8, 
    `boli rare` = 9, surdocecitate = 10), na_values = -7), 
  diztip6 = list(label = "Tip de handicap", type = "select", 
    labels = c(fizic = 1, somatic = 2, auditiv = 3, vizual = 4, 
    mental = 5, `neuro-psihic` = 6, asociat = 7, `HIV/SIDA` = 8, 
    `boli rare` = 9, surdocecitate = 10), na_values = -7), 
  diztip7 = list(label = "Tip de handicap", type = "select", 
    labels = c(fizic = 1, somatic = 2, auditiv = 3, vizual = 4, 
    mental = 5, `neuro-psihic` = 6, asociat = 7, `HIV/SIDA` = 8, 
    `boli rare` = 9, surdocecitate = 10), na_values = -7), 
  diztip8 = list(label = "Tip de handicap", type = "select", 
    labels = c(fizic = 1, somatic = 2, auditiv = 3, vizual = 4, 
    mental = 5, `neuro-psihic` = 6, asociat = 7, `HIV/SIDA` = 8, 
    `boli rare` = 9, surdocecitate = 10), na_values = -7), 
  diztip9 = list(label = "Tip de handicap", type = "select", 
    labels = c(fizic = 1, somatic = 2, auditiv = 3, vizual = 4, 
    mental = 5, `neuro-psihic` = 6, asociat = 7, `HIV/SIDA` = 8, 
    `boli rare` = 9, surdocecitate = 10), na_values = -7), 
  diztip10 = list(label = "Tip de handicap", type = "select", 
    labels = c(fizic = 1, somatic = 2, auditiv = 3, vizual = 4, 
    mental = 5, `neuro-psihic` = 6, asociat = 7, `HIV/SIDA` = 8, 
    `boli rare` = 9, surdocecitate = 10), na_values = -7), 
  diztip11 = list(label = "Tip de handicap", type = "select", 
    labels = c(fizic = 1, somatic = 2, auditiv = 3, vizual = 4, 
    mental = 5, `neuro-psihic` = 6, asociat = 7, `HIV/SIDA` = 8, 
    `boli rare` = 9, surdocecitate = 10), na_values = -7), 
  diztip12 = list(label = "Tip de handicap", type = "select", 
    labels = c(fizic = 1, somatic = 2, auditiv = 3, vizual = 4, 
    mental = 5, `neuro-psihic` = 6, asociat = 7, `HIV/SIDA` = 8, 
    `boli rare` = 9, surdocecitate = 10), na_values = -7), 
  diztip13 = list(label = "Tip de handicap", type = "select", 
    labels = c(fizic = 1, somatic = 2, auditiv = 3, vizual = 4, 
    mental = 5, `neuro-psihic` = 6, asociat = 7, `HIV/SIDA` = 8, 
    `boli rare` = 9, surdocecitate = 10), na_values = -7), 
  diztip14 = list(label = "Tip de handicap", type = "select", 
    labels = c(fizic = 1, somatic = 2, auditiv = 3, vizual = 4, 
    mental = 5, `neuro-psihic` = 6, asociat = 7, `HIV/SIDA` = 8, 
    `boli rare` = 9, surdocecitate = 10), na_values = -7), 
  diztip15 = list(label = "Tip de handicap", type = "select", 
    labels = c(fizic = 1, somatic = 2, auditiv = 3, vizual = 4, 
    mental = 5, `neuro-psihic` = 6, asociat = 7, `HIV/SIDA` = 8, 
    `boli rare` = 9, surdocecitate = 10), na_values = -7), 
  diztip16 = list(label = "Tip de handicap", type = "select", 
    labels = c(fizic = 1, somatic = 2, auditiv = 3, vizual = 4, 
    mental = 5, `neuro-psihic` = 6, asociat = 7, `HIV/SIDA` = 8, 
    `boli rare` = 9, surdocecitate = 10), na_values = -7), 
  diztip17 = list(label = "Tip de handicap", type = "select", 
    labels = c(fizic = 1, somatic = 2, auditiv = 3, vizual = 4, 
    mental = 5, `neuro-psihic` = 6, asociat = 7, `HIV/SIDA` = 8, 
    `boli rare` = 9, surdocecitate = 10), na_values = -7), 
  diztip18 = list(label = "Tip de handicap", type = "select", 
    labels = c(fizic = 1, somatic = 2, auditiv = 3, vizual = 4, 
    mental = 5, `neuro-psihic` = 6, asociat = 7, `HIV/SIDA` = 8, 
    `boli rare` = 9, surdocecitate = 10), na_values = -7), 
  diztip19 = list(label = "Tip de handicap", type = "select", 
    labels = c(fizic = 1, somatic = 2, auditiv = 3, vizual = 4, 
    mental = 5, `neuro-psihic` = 6, asociat = 7, `HIV/SIDA` = 8, 
    `boli rare` = 9, surdocecitate = 10), na_values = -7), 
  diztip20 = list(label = "Tip de handicap", type = "select", 
    labels = c(fizic = 1, somatic = 2, auditiv = 3, vizual = 4, 
    mental = 5, `neuro-psihic` = 6, asociat = 7, `HIV/SIDA` = 8, 
    `boli rare` = 9, surdocecitate = 10), na_values = -7), 
  fmontot = list(label = "Numărul total de copii din nuclee familiale monoparentale", 
    type = "number"), risc2a = list(label = "COPIL ÎN FAMILIE MONOPARENTALĂ", 
    type = "radio", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), risc2b = list(
    label = "FAMILIE ÎN CARE EXISTĂ O MAMĂ MINORĂ SAU O MINORĂ GRAVIDĂ", 
    type = "radio", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), pgo1 = list(
    label = "Număr copiilor fără nici un părinte acasă și părintele unic susținător sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate", 
    type = "number"), pgo2 = list(label = "Număr copiilor fără nici un părinte acasă și părintele unic susținător sau ambii părinți plecați la muncă în țară", 
    type = "number"), risc2c1 = list(label = "COPIL CU PĂRINTELE UNIC SUSȚINĂTOR SAU CU AMBII PĂRINȚI PLECAŢI LA MUNCĂ ÎN ŢARĂ SAU ÎN STRĂINĂTATE", 
    type = "radio", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), ttltot = list(
    label = "Numărul total de copii aflați în îngrijirea familiei dar care aparțin de altă familie și pentru care nu este stabilită tutelă sau măsură de protecție", 
    type = "number"), risc2c2 = list(label = "COPIL CU AMBII PĂRINȚI DECEDAŢI, NECUNOSCUŢI, DECĂZUŢI DIN EXERCIŢIUL DREPTURILOR PĂRINTEŞTI SAU CĂRORA LI S-A APLICAT PEDEAPSA PENALĂ A INTERZICERII DREPTURILOR PĂRINTEŞTI", 
    type = "radio", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), dizk = list(
    label = "Numărul total de copii cu certificat de încadrare în grad de handicap", 
    type = "number"), diza = list(label = "Numărul total de adulți cu certificat de handicap", 
    type = "number"), risc2d = list(label = "COPIL ÎN FAMILIE CARE ARE MEMBRI CU DIZABILITĂȚI CARE LE LIMITEAZĂ SEMNIFICATIV CALITATEA VIEȚII ȘI PARTICIPAREA LOR LA VIAȚA SOCIALĂ", 
    type = "radio", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), acte1tot = list(
    label = "Numărul total de copii (0-17 ani) fără certificat de naștere", 
    type = "number"), acte2tot = list(label = "Numărul total de persoane (14-17 ani) fără carte de identitate", 
    type = "number"), risc2e = list(label = "CEL PUȚIN UN COPIL AL FAMILIEI NU ARE ACTE DE STARE CIVILĂ", 
    type = "radio", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), sps = list(
    label = "Numărul total de copii care nu sunt în gospodărie, ci se află în prezent în sistemul de protecție specială", 
    type = "number"), risc2g1 = list(label = "FAMILIE CARE ARE UNUL SAU MAI MULŢI COPII DAȚI ÎN SISTEMUL DE PROTECŢIE SPECIALĂ", 
    type = "radio", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), risc2g2 = list(
    label = "FAMILIE CARE ARE UNUL SAU MAI MULŢI COPII PĂRĂSIȚI ÎN UNITĂȚI SPITALICEȘTI", 
    type = "radio", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), priz = list(
    label = "Există în gospodărie cel puțin o persoană care a fost condamnată la o pedeapsă privativă de libertate și se află în închisoare?", 
    type = "radio", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), nevoie21 = list(
    label = "COPIL ÎN FAMILIE CU UNUL SAU MAI MULȚI MEMBRI CONDAMNAȚI LA O PEDEAPSĂ PRIVATIVĂ DE LIBERTATE", 
    type = "radio", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), kidmgrtot = list(
    label = "Numărul total de copil (0-17 ani) care au avut experiențe de migrație de peste un an – au fost plecat într-o altă țară și au revenit", 
    type = "number"), migr = list(label = "Numărul total de copii (0-17 ani) din gospodărie care sunt plecați în prezent într-o altă țară (de cel puțin 3 luni)", 
    type = "number"), nevoie22 = list(label = "FAMILIE CARE ARE UNUL SAU MAI MULȚI COPII CARE AU REVENIT ÎN ȚARA DE ORIGINE DUPĂ O EXPERIENȚĂ DE PESTE UN AN DE MIGRAȚIE", 
    type = "radio", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), reintot = list(
    label = "Numărul total de copii (0-17 ani) reintegrați în familie după ce au beneficiat de o măsură de protecție specială", 
    type = "number"), nevoie23 = list(label = "FAMILIE CARE ARE UNUL SAU MAI MULŢI COPII REINTEGRAŢI DIN SISTEMUL DE PROTECŢIE SPECIALĂ", 
    type = "radio", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), plastot = list(
    label = "Numărul de copii luați în plasament", type = "number"), 
  nevoie24 = list(label = "FAMILIE CARE ARE UNUL SAU MAI MULŢI COPII LUAȚI ÎN PLASAMENT SAU ASISTENȚĂ MATERNALĂ", 
    type = "radio", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), subn1 = list(
    label = "Copil (0-17 ani) suspect sau confirmat cu dovezi medicale de subnutriție", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  subn2 = list(label = "Copil (0-17 ani) suspect sau confirmat cu dovezi medicale de subnutriție", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  subn3 = list(label = "Copil (0-17 ani) suspect sau confirmat cu dovezi medicale de subnutriție", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  subn4 = list(label = "Copil (0-17 ani) suspect sau confirmat cu dovezi medicale de subnutriție", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  subn5 = list(label = "Copil (0-17 ani) suspect sau confirmat cu dovezi medicale de subnutriție", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  subn6 = list(label = "Copil (0-17 ani) suspect sau confirmat cu dovezi medicale de subnutriție", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  subn7 = list(label = "Copil (0-17 ani) suspect sau confirmat cu dovezi medicale de subnutriție", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  subn8 = list(label = "Copil (0-17 ani) suspect sau confirmat cu dovezi medicale de subnutriție", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  subn9 = list(label = "Copil (0-17 ani) suspect sau confirmat cu dovezi medicale de subnutriție", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  subn10 = list(label = "Copil (0-17 ani) suspect sau confirmat cu dovezi medicale de subnutriție", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  subn11 = list(label = "Copil (0-17 ani) suspect sau confirmat cu dovezi medicale de subnutriție", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  subn12 = list(label = "Copil (0-17 ani) suspect sau confirmat cu dovezi medicale de subnutriție", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  subn13 = list(label = "Copil (0-17 ani) suspect sau confirmat cu dovezi medicale de subnutriție", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  subn14 = list(label = "Copil (0-17 ani) suspect sau confirmat cu dovezi medicale de subnutriție", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  subn15 = list(label = "Copil (0-17 ani) suspect sau confirmat cu dovezi medicale de subnutriție", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  subn16 = list(label = "Copil (0-17 ani) suspect sau confirmat cu dovezi medicale de subnutriție", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  subn17 = list(label = "Copil (0-17 ani) suspect sau confirmat cu dovezi medicale de subnutriție", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  subn18 = list(label = "Copil (0-17 ani) suspect sau confirmat cu dovezi medicale de subnutriție", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  subn19 = list(label = "Copil (0-17 ani) suspect sau confirmat cu dovezi medicale de subnutriție", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  subn20 = list(label = "Copil (0-17 ani) suspect sau confirmat cu dovezi medicale de subnutriție", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  obz1 = list(label = "Copil (0-17 ani) suspect sau confirmat cu dovezi medicale de obezitate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  obz2 = list(label = "Copil (0-17 ani) suspect sau confirmat cu dovezi medicale de obezitate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  obz3 = list(label = "Copil (0-17 ani) suspect sau confirmat cu dovezi medicale de obezitate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  obz4 = list(label = "Copil (0-17 ani) suspect sau confirmat cu dovezi medicale de obezitate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  obz5 = list(label = "Copil (0-17 ani) suspect sau confirmat cu dovezi medicale de obezitate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  obz6 = list(label = "Copil (0-17 ani) suspect sau confirmat cu dovezi medicale de obezitate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  obz7 = list(label = "Copil (0-17 ani) suspect sau confirmat cu dovezi medicale de obezitate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  obz8 = list(label = "Copil (0-17 ani) suspect sau confirmat cu dovezi medicale de obezitate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  obz9 = list(label = "Copil (0-17 ani) suspect sau confirmat cu dovezi medicale de obezitate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  obz10 = list(label = "Copil (0-17 ani) suspect sau confirmat cu dovezi medicale de obezitate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  obz11 = list(label = "Copil (0-17 ani) suspect sau confirmat cu dovezi medicale de obezitate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  obz12 = list(label = "Copil (0-17 ani) suspect sau confirmat cu dovezi medicale de obezitate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  obz13 = list(label = "Copil (0-17 ani) suspect sau confirmat cu dovezi medicale de obezitate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  obz14 = list(label = "Copil (0-17 ani) suspect sau confirmat cu dovezi medicale de obezitate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  obz15 = list(label = "Copil (0-17 ani) suspect sau confirmat cu dovezi medicale de obezitate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  obz16 = list(label = "Copil (0-17 ani) suspect sau confirmat cu dovezi medicale de obezitate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  obz17 = list(label = "Copil (0-17 ani) suspect sau confirmat cu dovezi medicale de obezitate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  obz18 = list(label = "Copil (0-17 ani) suspect sau confirmat cu dovezi medicale de obezitate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  obz19 = list(label = "Copil (0-17 ani) suspect sau confirmat cu dovezi medicale de obezitate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  obz20 = list(label = "Copil (0-17 ani) suspect sau confirmat cu dovezi medicale de obezitate", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  med1 = list(label = "Persoană care nu este înscrisă pe lista unui medic de familie", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), med2 = list(
    label = "Persoană care nu este înscrisă pe lista unui medic de familie", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), med3 = list(
    label = "Persoană care nu este înscrisă pe lista unui medic de familie", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), med4 = list(
    label = "Persoană care nu este înscrisă pe lista unui medic de familie", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), med5 = list(
    label = "Persoană care nu este înscrisă pe lista unui medic de familie", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), med6 = list(
    label = "Persoană care nu este înscrisă pe lista unui medic de familie", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), med7 = list(
    label = "Persoană care nu este înscrisă pe lista unui medic de familie", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), med8 = list(
    label = "Persoană care nu este înscrisă pe lista unui medic de familie", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), med9 = list(
    label = "Persoană care nu este înscrisă pe lista unui medic de familie", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), med10 = list(
    label = "Persoană care nu este înscrisă pe lista unui medic de familie", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), med11 = list(
    label = "Persoană care nu este înscrisă pe lista unui medic de familie", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), med12 = list(
    label = "Persoană care nu este înscrisă pe lista unui medic de familie", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), med13 = list(
    label = "Persoană care nu este înscrisă pe lista unui medic de familie", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), med14 = list(
    label = "Persoană care nu este înscrisă pe lista unui medic de familie", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), med15 = list(
    label = "Persoană care nu este înscrisă pe lista unui medic de familie", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), med16 = list(
    label = "Persoană care nu este înscrisă pe lista unui medic de familie", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), med17 = list(
    label = "Persoană care nu este înscrisă pe lista unui medic de familie", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), med18 = list(
    label = "Persoană care nu este înscrisă pe lista unui medic de familie", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), med19 = list(
    label = "Persoană care nu este înscrisă pe lista unui medic de familie", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), med20 = list(
    label = "Persoană care nu este înscrisă pe lista unui medic de familie", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0)), vaccin1 = list(
    label = "Copil (0-17 ani) care nu are toate vaccinurile obligatorii la zi", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  vaccin2 = list(label = "Copil (0-17 ani) care nu are toate vaccinurile obligatorii la zi", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  vaccin3 = list(label = "Copil (0-17 ani) care nu are toate vaccinurile obligatorii la zi", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  vaccin4 = list(label = "Copil (0-17 ani) care nu are toate vaccinurile obligatorii la zi", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  vaccin5 = list(label = "Copil (0-17 ani) care nu are toate vaccinurile obligatorii la zi", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  vaccin6 = list(label = "Copil (0-17 ani) care nu are toate vaccinurile obligatorii la zi", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  vaccin7 = list(label = "Copil (0-17 ani) care nu are toate vaccinurile obligatorii la zi", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  vaccin8 = list(label = "Copil (0-17 ani) care nu are toate vaccinurile obligatorii la zi", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  vaccin9 = list(label = "Copil (0-17 ani) care nu are toate vaccinurile obligatorii la zi", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  vaccin10 = list(label = "Copil (0-17 ani) care nu are toate vaccinurile obligatorii la zi", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  vaccin11 = list(label = "Copil (0-17 ani) care nu are toate vaccinurile obligatorii la zi", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  vaccin12 = list(label = "Copil (0-17 ani) care nu are toate vaccinurile obligatorii la zi", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  vaccin13 = list(label = "Copil (0-17 ani) care nu are toate vaccinurile obligatorii la zi", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  vaccin14 = list(label = "Copil (0-17 ani) care nu are toate vaccinurile obligatorii la zi", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  vaccin15 = list(label = "Copil (0-17 ani) care nu are toate vaccinurile obligatorii la zi", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  vaccin16 = list(label = "Copil (0-17 ani) care nu are toate vaccinurile obligatorii la zi", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  vaccin17 = list(label = "Copil (0-17 ani) care nu are toate vaccinurile obligatorii la zi", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  vaccin18 = list(label = "Copil (0-17 ani) care nu are toate vaccinurile obligatorii la zi", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  vaccin19 = list(label = "Copil (0-17 ani) care nu are toate vaccinurile obligatorii la zi", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  vaccin20 = list(label = "Copil (0-17 ani) care nu are toate vaccinurile obligatorii la zi", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  polisp1 = list(label = "Copil (0-17 ani) care a fost spitalizat de mai multe ori în ultimele 12 luni", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  polisp2 = list(label = "Copil (0-17 ani) care a fost spitalizat de mai multe ori în ultimele 12 luni", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  polisp3 = list(label = "Copil (0-17 ani) care a fost spitalizat de mai multe ori în ultimele 12 luni", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  polisp4 = list(label = "Copil (0-17 ani) care a fost spitalizat de mai multe ori în ultimele 12 luni", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  polisp5 = list(label = "Copil (0-17 ani) care a fost spitalizat de mai multe ori în ultimele 12 luni", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  polisp6 = list(label = "Copil (0-17 ani) care a fost spitalizat de mai multe ori în ultimele 12 luni", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  polisp7 = list(label = "Copil (0-17 ani) care a fost spitalizat de mai multe ori în ultimele 12 luni", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  polisp8 = list(label = "Copil (0-17 ani) care a fost spitalizat de mai multe ori în ultimele 12 luni", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  polisp9 = list(label = "Copil (0-17 ani) care a fost spitalizat de mai multe ori în ultimele 12 luni", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  polisp10 = list(label = "Copil (0-17 ani) care a fost spitalizat de mai multe ori în ultimele 12 luni", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  polisp11 = list(label = "Copil (0-17 ani) care a fost spitalizat de mai multe ori în ultimele 12 luni", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  polisp12 = list(label = "Copil (0-17 ani) care a fost spitalizat de mai multe ori în ultimele 12 luni", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  polisp13 = list(label = "Copil (0-17 ani) care a fost spitalizat de mai multe ori în ultimele 12 luni", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  polisp14 = list(label = "Copil (0-17 ani) care a fost spitalizat de mai multe ori în ultimele 12 luni", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  polisp15 = list(label = "Copil (0-17 ani) care a fost spitalizat de mai multe ori în ultimele 12 luni", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  polisp16 = list(label = "Copil (0-17 ani) care a fost spitalizat de mai multe ori în ultimele 12 luni", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  polisp17 = list(label = "Copil (0-17 ani) care a fost spitalizat de mai multe ori în ultimele 12 luni", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  polisp18 = list(label = "Copil (0-17 ani) care a fost spitalizat de mai multe ori în ultimele 12 luni", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  polisp19 = list(label = "Copil (0-17 ani) care a fost spitalizat de mai multe ori în ultimele 12 luni", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  polisp20 = list(label = "Copil (0-17 ani) care a fost spitalizat de mai multe ori în ultimele 12 luni", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e2_1 = list(label = "RISC3e2. Copil sub 1 an a cărui greutate la naștere a fost sub 2500 grame (prematur la naștere)", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e2_2 = list(label = "RISC3e2. Copil sub 1 an a cărui greutate la naștere a fost sub 2500 grame (prematur la naștere)", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e2_3 = list(label = "RISC3e2. Copil sub 1 an a cărui greutate la naștere a fost sub 2500 grame (prematur la naștere)", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e2_4 = list(label = "RISC3e2. Copil sub 1 an a cărui greutate la naștere a fost sub 2500 grame (prematur la naștere)", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e2_5 = list(label = "RISC3e2. Copil sub 1 an a cărui greutate la naștere a fost sub 2500 grame (prematur la naștere)", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e2_6 = list(label = "RISC3e2. Copil sub 1 an a cărui greutate la naștere a fost sub 2500 grame (prematur la naștere)", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e2_7 = list(label = "RISC3e2. Copil sub 1 an a cărui greutate la naștere a fost sub 2500 grame (prematur la naștere)", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e2_8 = list(label = "RISC3e2. Copil sub 1 an a cărui greutate la naștere a fost sub 2500 grame (prematur la naștere)", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e2_9 = list(label = "RISC3e2. Copil sub 1 an a cărui greutate la naștere a fost sub 2500 grame (prematur la naștere)", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e2_10 = list(label = "RISC3e2. Copil sub 1 an a cărui greutate la naștere a fost sub 2500 grame (prematur la naștere)", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e2_11 = list(label = "RISC3e2. Copil sub 1 an a cărui greutate la naștere a fost sub 2500 grame (prematur la naștere)", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e2_12 = list(label = "RISC3e2. Copil sub 1 an a cărui greutate la naștere a fost sub 2500 grame (prematur la naștere)", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e2_13 = list(label = "RISC3e2. Copil sub 1 an a cărui greutate la naștere a fost sub 2500 grame (prematur la naștere)", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e2_14 = list(label = "RISC3e2. Copil sub 1 an a cărui greutate la naștere a fost sub 2500 grame (prematur la naștere)", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e2_15 = list(label = "RISC3e2. Copil sub 1 an a cărui greutate la naștere a fost sub 2500 grame (prematur la naștere)", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e2_16 = list(label = "RISC3e2. Copil sub 1 an a cărui greutate la naștere a fost sub 2500 grame (prematur la naștere)", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e2_17 = list(label = "RISC3e2. Copil sub 1 an a cărui greutate la naștere a fost sub 2500 grame (prematur la naștere)", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e2_18 = list(label = "RISC3e2. Copil sub 1 an a cărui greutate la naștere a fost sub 2500 grame (prematur la naștere)", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e2_19 = list(label = "RISC3e2. Copil sub 1 an a cărui greutate la naștere a fost sub 2500 grame (prematur la naștere)", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e2_20 = list(label = "RISC3e2. Copil sub 1 an a cărui greutate la naștere a fost sub 2500 grame (prematur la naștere)", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e3_1 = list(label = "RISC3e3. Copil sub 1 an care nu primește vitamina D", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e3_2 = list(label = "RISC3e3. Copil sub 1 an care nu primește vitamina D", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e3_3 = list(label = "RISC3e3. Copil sub 1 an care nu primește vitamina D", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e3_4 = list(label = "RISC3e3. Copil sub 1 an care nu primește vitamina D", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e3_5 = list(label = "RISC3e3. Copil sub 1 an care nu primește vitamina D", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e3_6 = list(label = "RISC3e3. Copil sub 1 an care nu primește vitamina D", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e3_7 = list(label = "RISC3e3. Copil sub 1 an care nu primește vitamina D", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e3_8 = list(label = "RISC3e3. Copil sub 1 an care nu primește vitamina D", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e3_9 = list(label = "RISC3e3. Copil sub 1 an care nu primește vitamina D", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e3_10 = list(label = "RISC3e3. Copil sub 1 an care nu primește vitamina D", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e3_11 = list(label = "RISC3e3. Copil sub 1 an care nu primește vitamina D", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e3_12 = list(label = "RISC3e3. Copil sub 1 an care nu primește vitamina D", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e3_13 = list(label = "RISC3e3. Copil sub 1 an care nu primește vitamina D", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e3_14 = list(label = "RISC3e3. Copil sub 1 an care nu primește vitamina D", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e3_15 = list(label = "RISC3e3. Copil sub 1 an care nu primește vitamina D", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e3_16 = list(label = "RISC3e3. Copil sub 1 an care nu primește vitamina D", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e3_17 = list(label = "RISC3e3. Copil sub 1 an care nu primește vitamina D", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e3_18 = list(label = "RISC3e3. Copil sub 1 an care nu primește vitamina D", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e3_19 = list(label = "RISC3e3. Copil sub 1 an care nu primește vitamina D", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e3_20 = list(label = "RISC3e3. Copil sub 1 an care nu primește vitamina D", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e4_1 = list(label = "RISC3e4. Copil sub 1 an care nu primește sirop cu fier", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e4_2 = list(label = "RISC3e4. Copil sub 1 an care nu primește sirop cu fier", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e4_3 = list(label = "RISC3e4. Copil sub 1 an care nu primește sirop cu fier", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e4_4 = list(label = "RISC3e4. Copil sub 1 an care nu primește sirop cu fier", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e4_5 = list(label = "RISC3e4. Copil sub 1 an care nu primește sirop cu fier", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e4_6 = list(label = "RISC3e4. Copil sub 1 an care nu primește sirop cu fier", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e4_7 = list(label = "RISC3e4. Copil sub 1 an care nu primește sirop cu fier", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e4_8 = list(label = "RISC3e4. Copil sub 1 an care nu primește sirop cu fier", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e4_9 = list(label = "RISC3e4. Copil sub 1 an care nu primește sirop cu fier", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e4_10 = list(label = "RISC3e4. Copil sub 1 an care nu primește sirop cu fier", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e4_11 = list(label = "RISC3e4. Copil sub 1 an care nu primește sirop cu fier", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e4_12 = list(label = "RISC3e4. Copil sub 1 an care nu primește sirop cu fier", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e4_13 = list(label = "RISC3e4. Copil sub 1 an care nu primește sirop cu fier", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e4_14 = list(label = "RISC3e4. Copil sub 1 an care nu primește sirop cu fier", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e4_15 = list(label = "RISC3e4. Copil sub 1 an care nu primește sirop cu fier", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e4_16 = list(label = "RISC3e4. Copil sub 1 an care nu primește sirop cu fier", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e4_17 = list(label = "RISC3e4. Copil sub 1 an care nu primește sirop cu fier", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e4_18 = list(label = "RISC3e4. Copil sub 1 an care nu primește sirop cu fier", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e4_19 = list(label = "RISC3e4. Copil sub 1 an care nu primește sirop cu fier", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e4_20 = list(label = "RISC3e4. Copil sub 1 an care nu primește sirop cu fier", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e5_1 = list(label = "RISC3e5. Copil sub 6 luni care nu este alăptat exclusiv", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e5_2 = list(label = "RISC3e5. Copil sub 6 luni care nu este alăptat exclusiv", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e5_3 = list(label = "RISC3e5. Copil sub 6 luni care nu este alăptat exclusiv", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e5_4 = list(label = "RISC3e5. Copil sub 6 luni care nu este alăptat exclusiv", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e5_5 = list(label = "RISC3e5. Copil sub 6 luni care nu este alăptat exclusiv", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e5_6 = list(label = "RISC3e5. Copil sub 6 luni care nu este alăptat exclusiv", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e5_7 = list(label = "RISC3e5. Copil sub 6 luni care nu este alăptat exclusiv", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e5_8 = list(label = "RISC3e5. Copil sub 6 luni care nu este alăptat exclusiv", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e5_9 = list(label = "RISC3e5. Copil sub 6 luni care nu este alăptat exclusiv", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e5_10 = list(label = "RISC3e5. Copil sub 6 luni care nu este alăptat exclusiv", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e5_11 = list(label = "RISC3e5. Copil sub 6 luni care nu este alăptat exclusiv", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e5_12 = list(label = "RISC3e5. Copil sub 6 luni care nu este alăptat exclusiv", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e5_13 = list(label = "RISC3e5. Copil sub 6 luni care nu este alăptat exclusiv", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e5_14 = list(label = "RISC3e5. Copil sub 6 luni care nu este alăptat exclusiv", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e5_15 = list(label = "RISC3e5. Copil sub 6 luni care nu este alăptat exclusiv", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e5_16 = list(label = "RISC3e5. Copil sub 6 luni care nu este alăptat exclusiv", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e5_17 = list(label = "RISC3e5. Copil sub 6 luni care nu este alăptat exclusiv", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e5_18 = list(label = "RISC3e5. Copil sub 6 luni care nu este alăptat exclusiv", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e5_19 = list(label = "RISC3e5. Copil sub 6 luni care nu este alăptat exclusiv", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e5_20 = list(label = "RISC3e5. Copil sub 6 luni care nu este alăptat exclusiv", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e6_1 = list(label = "RISC3e6. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu mănâncă zilnic legume și/sau fructe", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e6_2 = list(label = "RISC3e6. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu mănâncă zilnic legume și/sau fructe", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e6_3 = list(label = "RISC3e6. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu mănâncă zilnic legume și/sau fructe", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e6_4 = list(label = "RISC3e6. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu mănâncă zilnic legume și/sau fructe", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e6_5 = list(label = "RISC3e6. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu mănâncă zilnic legume și/sau fructe", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e6_6 = list(label = "RISC3e6. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu mănâncă zilnic legume și/sau fructe", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e6_7 = list(label = "RISC3e6. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu mănâncă zilnic legume și/sau fructe", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e6_8 = list(label = "RISC3e6. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu mănâncă zilnic legume și/sau fructe", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e6_9 = list(label = "RISC3e6. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu mănâncă zilnic legume și/sau fructe", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e6_10 = list(label = "RISC3e6. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu mănâncă zilnic legume și/sau fructe", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e6_11 = list(label = "RISC3e6. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu mănâncă zilnic legume și/sau fructe", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e6_12 = list(label = "RISC3e6. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu mănâncă zilnic legume și/sau fructe", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e6_13 = list(label = "RISC3e6. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu mănâncă zilnic legume și/sau fructe", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e6_14 = list(label = "RISC3e6. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu mănâncă zilnic legume și/sau fructe", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e6_15 = list(label = "RISC3e6. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu mănâncă zilnic legume și/sau fructe", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e6_16 = list(label = "RISC3e6. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu mănâncă zilnic legume și/sau fructe", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e6_17 = list(label = "RISC3e6. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu mănâncă zilnic legume și/sau fructe", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e6_18 = list(label = "RISC3e6. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu mănâncă zilnic legume și/sau fructe", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e6_19 = list(label = "RISC3e6. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu mănâncă zilnic legume și/sau fructe", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e6_20 = list(label = "RISC3e6. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu mănâncă zilnic legume și/sau fructe", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e7_1 = list(label = "RISC3e7. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu mănâncă zilnic puțină carne", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e7_2 = list(label = "RISC3e7. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu mănâncă zilnic puțină carne", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e7_3 = list(label = "RISC3e7. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu mănâncă zilnic puțină carne", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e7_4 = list(label = "RISC3e7. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu mănâncă zilnic puțină carne", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e7_5 = list(label = "RISC3e7. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu mănâncă zilnic puțină carne", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e7_6 = list(label = "RISC3e7. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu mănâncă zilnic puțină carne", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e7_7 = list(label = "RISC3e7. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu mănâncă zilnic puțină carne", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e7_8 = list(label = "RISC3e7. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu mănâncă zilnic puțină carne", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e7_9 = list(label = "RISC3e7. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu mănâncă zilnic puțină carne", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e7_10 = list(label = "RISC3e7. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu mănâncă zilnic puțină carne", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e7_11 = list(label = "RISC3e7. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu mănâncă zilnic puțină carne", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e7_12 = list(label = "RISC3e7. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu mănâncă zilnic puțină carne", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e7_13 = list(label = "RISC3e7. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu mănâncă zilnic puțină carne", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e7_14 = list(label = "RISC3e7. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu mănâncă zilnic puțină carne", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e7_15 = list(label = "RISC3e7. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu mănâncă zilnic puțină carne", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e7_16 = list(label = "RISC3e7. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu mănâncă zilnic puțină carne", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e7_17 = list(label = "RISC3e7. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu mănâncă zilnic puțină carne", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e7_18 = list(label = "RISC3e7. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu mănâncă zilnic puțină carne", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e7_19 = list(label = "RISC3e7. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu mănâncă zilnic puțină carne", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e7_20 = list(label = "RISC3e7. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu mănâncă zilnic puțină carne", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e9_1 = list(label = "RISC3e9. Copil cu vârsta între 3 și 12 luni care nu își ține capul", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e9_2 = list(label = "RISC3e9. Copil cu vârsta între 3 și 12 luni care nu își ține capul", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e9_3 = list(label = "RISC3e9. Copil cu vârsta între 3 și 12 luni care nu își ține capul", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e9_4 = list(label = "RISC3e9. Copil cu vârsta între 3 și 12 luni care nu își ține capul", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e9_5 = list(label = "RISC3e9. Copil cu vârsta între 3 și 12 luni care nu își ține capul", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e9_6 = list(label = "RISC3e9. Copil cu vârsta între 3 și 12 luni care nu își ține capul", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e9_7 = list(label = "RISC3e9. Copil cu vârsta între 3 și 12 luni care nu își ține capul", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e9_8 = list(label = "RISC3e9. Copil cu vârsta între 3 și 12 luni care nu își ține capul", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e9_9 = list(label = "RISC3e9. Copil cu vârsta între 3 și 12 luni care nu își ține capul", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e9_10 = list(label = "RISC3e9. Copil cu vârsta între 3 și 12 luni care nu își ține capul", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e9_11 = list(label = "RISC3e9. Copil cu vârsta între 3 și 12 luni care nu își ține capul", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e9_12 = list(label = "RISC3e9. Copil cu vârsta între 3 și 12 luni care nu își ține capul", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e9_13 = list(label = "RISC3e9. Copil cu vârsta între 3 și 12 luni care nu își ține capul", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e9_14 = list(label = "RISC3e9. Copil cu vârsta între 3 și 12 luni care nu își ține capul", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e9_15 = list(label = "RISC3e9. Copil cu vârsta între 3 și 12 luni care nu își ține capul", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e9_16 = list(label = "RISC3e9. Copil cu vârsta între 3 și 12 luni care nu își ține capul", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e9_17 = list(label = "RISC3e9. Copil cu vârsta între 3 și 12 luni care nu își ține capul", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e9_18 = list(label = "RISC3e9. Copil cu vârsta între 3 și 12 luni care nu își ține capul", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e9_19 = list(label = "RISC3e9. Copil cu vârsta între 3 și 12 luni care nu își ține capul", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e9_20 = list(label = "RISC3e9. Copil cu vârsta între 3 și 12 luni care nu își ține capul", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e10_1 = list(label = "RISC3e10. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu stă în șezut", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e10_2 = list(label = "RISC3e10. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu stă în șezut", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e10_3 = list(label = "RISC3e10. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu stă în șezut", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e10_4 = list(label = "RISC3e10. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu stă în șezut", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e10_5 = list(label = "RISC3e10. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu stă în șezut", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e10_6 = list(label = "RISC3e10. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu stă în șezut", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e10_7 = list(label = "RISC3e10. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu stă în șezut", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e10_8 = list(label = "RISC3e10. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu stă în șezut", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e10_9 = list(label = "RISC3e10. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu stă în șezut", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e10_10 = list(label = "RISC3e10. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu stă în șezut", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e10_11 = list(label = "RISC3e10. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu stă în șezut", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e10_12 = list(label = "RISC3e10. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu stă în șezut", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e10_13 = list(label = "RISC3e10. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu stă în șezut", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e10_14 = list(label = "RISC3e10. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu stă în șezut", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e10_15 = list(label = "RISC3e10. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu stă în șezut", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e10_16 = list(label = "RISC3e10. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu stă în șezut", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e10_17 = list(label = "RISC3e10. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu stă în șezut", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e10_18 = list(label = "RISC3e10. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu stă în șezut", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e10_19 = list(label = "RISC3e10. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu stă în șezut", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e10_20 = list(label = "RISC3e10. Copil cu vârsta între 6 și 12 luni care nu stă în șezut", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e11_1 = list(label = "RISC3e11. Copil cu vârsta între 9 și 12 luni care nu merge de-a bușilea", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e11_2 = list(label = "RISC3e11. Copil cu vârsta între 9 și 12 luni care nu merge de-a bușilea", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e11_3 = list(label = "RISC3e11. Copil cu vârsta între 9 și 12 luni care nu merge de-a bușilea", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e11_4 = list(label = "RISC3e11. Copil cu vârsta între 9 și 12 luni care nu merge de-a bușilea", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e11_5 = list(label = "RISC3e11. Copil cu vârsta între 9 și 12 luni care nu merge de-a bușilea", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e11_6 = list(label = "RISC3e11. Copil cu vârsta între 9 și 12 luni care nu merge de-a bușilea", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e11_7 = list(label = "RISC3e11. Copil cu vârsta între 9 și 12 luni care nu merge de-a bușilea", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e11_8 = list(label = "RISC3e11. Copil cu vârsta între 9 și 12 luni care nu merge de-a bușilea", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e11_9 = list(label = "RISC3e11. Copil cu vârsta între 9 și 12 luni care nu merge de-a bușilea", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e11_10 = list(label = "RISC3e11. Copil cu vârsta între 9 și 12 luni care nu merge de-a bușilea", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1, Nu = 0), na_values = -7), 
  risc3e11_11 = list(label = "RISC3e11. Copil cu vârsta între 9 și 12 luni care nu merge de-a bușilea", 
    type = "checkbox", labels = c(Da = 1,