API for eblondel/zen4R
Interface to 'Zenodo' REST API

Global functions
ZenodoManager Man page
ZenodoRecord Man page
ZenodoRequest Man page
zen4R Man page
zen4R-package Man page
zen4RLogger Man page
eblondel/zen4R documentation built on Sept. 27, 2019, 3:33 p.m.