Man pages for emillykkejensen/DKstatbankR
DKstatbankR

StatBank.GetDataGet Data from Statistics Denmarks
StatBank.GetMetadataGet metadata for a tabel from Statistics Denmarks
StatBank.GetTabelsGet a list of tabels from Statistics Denmarks
emillykkejensen/DKstatbankR documentation built on May 16, 2019, 5:08 a.m.