hydrometeo: Hydrometeorologická data pro 28 povodí v ČR

Description Usage Format

Description

Hydrometeorologická data pro 28 povodí v ČR

Usage

1

Format

data.table obsahující následující proměnné

DBCN

databankové číslo (identifikátor povodí) - pomocí něj je možné propojit s datasetem povodi

AREA

plocha povodí v m2

DTM

datum

Q

průtok [m3/s]

P

denní srážky [mm]

T

denní teplota [st. C]

R

denní odtok [mm]


hanel/KZ2020 documentation built on April 10, 2020, 12:12 a.m.