Man pages for hrmJ/phdR

AddFixGroupsYhdistä ryhmiä, jotka on pitänyt hakea kahtena erillisenä...
AddGroupFromJsonLisää uuden ryhmän suoraan json-tiedostosta
AddVariablesLisää uusia muuttujia, joita ei tietokannassa ollut
BuildAccuracyTestHaetaan esimerkkejä parserin tarkkuuden määrittelemiseksi
CheckSample_dfKysyy määritelmää jollekin esimerkille tms.
CheckSample_simpleKysyy määritelmää jollekin esimerkille tms.
ClearReferencesTyhjentää kaikki taulukoihin ja kuvioihin ym. viittaavat...
CollocateTableLuo SimpleCollocations-funktion avulla taulukon eri...
CreateAndRunModel-StandardBayesian-methodTestaa, onko jo tallennettuna tämän mallin pohjana olevasta...
dTutkimuksen tilastollisen mallin ym. kannalta oleellinen...
DefineGroupPropertiesApufunktio semanttisen funktion ym. määrittelyyn
DetermineAdvPhraseLengthMäärittele, kuinka pitkä on ajanilmauksen sisältämä lauseke
DoesThisRowHaveNumeralMäärittele jostakin tutkimusdatataulukon rivistä, onko siinä...
FactorizeMuuta faktoreiksi kaikki tarvittavat
FilterOutPoista datasta ylimääräisiä: esimerkiksi kieltolauseet
FilterPronounsPalauttaa listan, jossa inputtina annettu dataframe on...
FinalConversionsTee vielä pari muokkausta
FixGroupsFiTee jälkikorjauksia aineistoryhmiin esimerkiksi poistamalla...
FixGroupsRuTee jälkikorjauksia aineistoryhmiin esimerkiksi poistamalla...
FixVariablesMuuta joidenkin muuttujien määrittelyä
fnMuokkaa numerot näkymään kivemmin
FormatExampleSourceMuotoile esimerkin lähde raakadatasta luettavampaan muotoon
FormatFeatStringmuokkaa kaikkien lauseen sanojen morfologisen rakenteen...
FormatGroupNameVaihda vanhantyyppinen ryhmän nimi uudeksi
GeneralLoaderLataa aineiston ja tallentaa sen RDS:nä
GeneralLoader_sovLataa SOV-aineiston
GetAdvShareTähän tiedostoon on listattu funktioita, joiden tehtävä on,...
GetAllPlotsLuo caterpillarkuviot kaikista sijainneista sekä lisäksi...
GetChapListUpdates the otl file containing all the headings listed in...
GetDMuodostaa karsitun, nopeasti viitattavan version...
GetExampleListGet a list of all the examples in a project
GetFeatsInRelationToTeHae jonkin suhteessa ajanilmaukseen määritellyn sanan...
GetGroupMetaTabTulostaa taulukon, jossa haluttujen aineistoryhmien...
GetKehResLaske kehyksiseen resultatiiviseen funktioon liittyviä...
GetL1aDataForS2S3Hakee monia l1a-aineistoon ja keskisijaintiin liittyviä...
GetL2CollocatesHae l2-aineistoryhmien kollokaatteja ja muodosta tarvittavat...
GetLabelNamesForGgMcmcOn the basis of a coda object, retrieve human readable names...
GetNonFocalTestPyrkii rajaamaan S4-aineistoa niin, että siitä erotellaan...
GetNumericCasesInGroupsHae jokaisesta aineistoryhmästä ne lauseet, joissa on...
GetPublishVerbsHae kaikki yhden kielen "julkaisuverbeiksi" luokitellut...
GetS1MeansLaske s1-sijainnin keskiarvoja. Kerää myös functtabs-taulukko...
GetSamplesForGroupHakee joka ryhmästä n satunnaista esimerkkiä
GetSamplesForLangHakee joka kielestä jokaisen aineistoryhmän ja joka...
GetSamplesForPosHakee joka sijainnista n määrän esimerkkejä (jos löytyy)
GetTeNoWithoutPunctLaske, mones sana ajanilmaus on virkkeessä, kun välimerkkejä...
GiveExampleHae määritellystä osa-aineistoista viisi (tai niin paljon...
GiveNumericalsReturns the ratio of sentences with a numeral compared to all...
groupmetaKunkin aineistoryhmän ominaisuudet taksonomioiden 1-3 valossa
GroupSubsetsLuo koko tutkimusdatasta aineistoryhmäkohtaisia alijoukkoja....
LargePlotWräppää raskaiden kuvien tulostus tähän, niin saat...
ListAllRefsByTypeHae kaikki tiettyä viittaustyyppiä edustavat ristiviitteet
listmembersTulostaa listan tiettyyn semanttiseen funktioon kuuluvista...
listrefmembersTulostaa listan tiettyyn referentiaalisuuden tyyppiin...
LoadBayesianModelskoads or constructs a bayesian model
LoadDataLataa oleellisimman tutkimusdatan ja lisää määrittelyitä...
LoadRawDataHae json-tiedostoista käsitelty data ja muodosta yksi iso...
LoadResults-StandardBayesian-methodHakee rds-muodossa tallennetun posterioridatan perusteella...
loglikelihood.testR function for calculating LL, by Andrew Hardie, Lancaster...
MakeGroupMetaTibbleTallentaa aineistoryhmien taksonomioiden 1-3 mukaiset...
MarkIfHasPlaceTarkastele, onko ajanilmauksen vieressä paikanilmaus MUTTA...
MarkNumericalsToAllDataMerkitse koko tutkimusaineistoon se, onko kyseessä numeraalin...
OutputOutputs the specified .Rmd file as either html, pdf (or...
parser_accuracy_testTutkimuksen varsinaiset kontekstit
pathsGlobal paths
PragmaticAssertionSentence-classS4 class for easy representation of tables of Lambrechtian...
PragmaticAssertionTab-classS4 class for easy representation of tables of Lambrechtian...
PrepareOrderedDifPlotTulostaa kuvion, jossa vertailtu suomen ja venäjän...
PrintLocationTableWithCountsTulostaa taulukon, jossa kielikohtaisesti sijainnit (n +...
PrintSvg-StandardBayesian-methodTulostaa html-esityksen kuvioista
PrintTab-PragmaticAssertionTab-methodPrints out a table representing pragmatic...
ProcessJsonLataa dataframe kustakin aineistoryhmästä Json-tiedoston...
RefReferencing tables, figures etc in the document.
referencesrefs
RemoveAdvFeatPoista piirresarjasta ajan adverbin piirteet ja lyhennä...
researchdataVarastoi käytetty data
ResetAllData-StandardBayesian-methodPoista kaikki tallennettu tieto tästä mallista, jotta se...
SaveOriginalData-StandardBayesian-methodTestaa, onko jo tallennettuna tämän mallin pohjana olevasta...
SimpleCollocationsHae yksinkertainen kollokaattilista
sovVenäjän SOV-lauseita koskeva numeerinen data.
StandardBayesianKonstruktori StandardBayesian-luokalle.
StandardBayesian-classTutkimuksessa standardisti käytetty bayesiläinen malli, jossa...
StyleGgmcmcCompMuokkaa ggmcmc-kuvion ulkoasua
ThreeDimPropTabkuvaus TODO
hrmJ/phdR documentation built on Aug. 18, 2018, 5:31 a.m.