Man pages for hrmJ/phdR

AddFixGroupsYhdist<c3><a4> ryhmi<c3><a4>, jotka on pit<c3><a4>nyt hakea...
AddVariablesLis<c3><a4><c3><a4> uusia muuttujia, joita ei tietokannassa...
BuildAccuracyTestHaetaan esimerkkej<c3><a4> parserin tarkkuuden...
CheckSample_dfKysyy m<c3><a4><c3><a4>ritelm<c3><a4><c3><a4> jollekin...
CheckSample_simpleKysyy m<c3><a4><c3><a4>ritelm<c3><a4><c3><a4> jollekin...
ClearReferencesTyhjent<c3><a4><c3><a4> kaikki taulukoihin ja kuvioihin ym....
CollocateTableLuo SimpleCollocations-funktion avulla taulukon eri...
CreateAndRunModel-StandardBayesian-methodTestaa, onko jo tallennettuna t<c3><a4>m<c3><a4>n mallin...
DefineGroupPropertiesApufunktio semanttisen funktion ym....
DetermineAdvPhraseLengthM<c3><a4><c3><a4>rittele, kuinka pitk<c3><a4> on...
DoesThisRowHaveNumeralM<c3><a4><c3><a4>rittele jostakin tutkimusdatataulukon...
FactorizeMuuta faktoreiksi kaikki tarvittavat
FilterOutPoista datasta ylim<c3><a4><c3><a4>r<c3><a4>isi<c3><a4>:...
FilterPronounsPalauttaa listan, jossa inputtina annettu dataframe on...
FinalConversionsTee viel<c3><a4> pari muokkausta
FixGroupsFiTee j<c3><a4>lkikorjauksia aineistoryhmiin esimerkiksi...
FixGroupsRuTee j<c3><a4>lkikorjauksia aineistoryhmiin esimerkiksi...
FixVariablesMuuta joidenkin muuttujien m<c3><a4><c3><a4>rittely<c3><a4>
fnMuokkaa numerot n<c3><a4>kym<c3><a4><c3><a4>n kivemmin
FormatExampleSourceMuotoile esimerkin l<c3><a4>hde raakadatasta luettavampaan...
FormatFeatStringmuokkaa kaikkien lauseen sanojen morfologisen rakenteen...
FormatGroupNameVaihda vanhantyyppinen ryhm<c3><a4>n nimi uudeksi
GeneralLoaderLataa aineiston ja tallentaa sen RDS:n<c3><a4>
GetAdvShareT<c3><a4>h<c3><a4>n tiedostoon on listattu funktioita, joiden...
GetAllPlotsLuo caterpillarkuviot kaikista sijainneista sek<c3><a4>...
GetChapListUpdates the otl file containing all the headings listed in...
GetExampleListGet a list of all the examples in a project
GetFeatsInRelationToTeHae jonkin suhteessa ajanilmaukseen m<c3><a4><c3><a4>ritellyn...
GetGroupMetaTabTulostaa taulukon, jossa haluttujen aineistoryhmien...
GetKehResLaske kehyksiseen resultatiiviseen funktioon liittyvi<c3><a4>...
GetL1aDataForS2S3Hakee monia l1a-aineistoon ja keskisijaintiin...
GetL2CollocatesHae l2-aineistoryhmien kollokaatteja ja muodosta tarvittavat...
GetLabelNamesForGgMcmcOn the basis of a coda object, retrieve human readable names...
GetNonFocalTestPyrkii rajaamaan S4-aineistoa niin, ett<c3><a4> siit<c3><a4>...
GetNumericCasesInGroupsHae jokaisesta aineistoryhm<c3><a4>st<c3><a4> ne lauseet,...
GetPublishVerbsHae kaikki yhden kielen "julkaisuverbeiksi" luokitellut...
GetS1MeansLaske s1-sijainnin keskiarvoja. Ker<c3><a4><c3><a4>...
GetSamplesForGroupHakee joka ryhm<c3><a4>st<c3><a4> n satunnaista...
GetSamplesForLangHakee joka kielest<c3><a4> jokaisen aineistoryhm<c3><a4>n ja...
GetSamplesForPosHakee joka sijainnista n m<c3><a4><c3><a4>r<c3><a4>n...
GetTeNoWithoutPunctLaske, mones sana ajanilmaus on virkkeess<c3><a4>, kun...
GiveExampleHae m<c3><a4><c3><a4>ritellyst<c3><a4> osa-aineistoista viisi...
GiveNumericalsReturns the ratio of sentences with a numeral compared to all...
groupmetaKunkin aineistoryhm<c3><a4>n ominaisuudet taksonomioiden 1-3...
GroupSubsetsLuo koko tutkimusdatasta aineistoryhm<c3><a4>kohtaisia...
LargePlotWr<c3><a4>pp<c3><a4><c3><a4> raskaiden kuvien tulostus...
ListAllRefsByTypeHae kaikki tietty<c3><a4> viittaustyyppi<c3><a4> edustavat...
listmembersTulostaa listan tiettyyn semanttiseen funktioon kuuluvista...
listrefmembersTulostaa listan tiettyyn referentiaalisuuden tyyppiin...
LoadBayesianModelskoads or constructs a bayesian model
LoadDataLataa oleellisimman tutkimusdatan ja lis<c3><a4><c3><a4>...
LoadRawDataHae json-tiedostoista k<c3><a4>sitelty data ja muodosta yksi...
LoadResults-StandardBayesian-methodHakee rds-muodossa tallennetun posterioridatan perusteella...
loglikelihood.testR function for calculating LL, by Andrew Hardie, Lancaster...
MakeGroupMetaTibbleTallentaa aineistoryhmien taksonomioiden 1-3 mukaiset...
MarkIfHasPlaceTarkastele, onko ajanilmauksen vieress<c3><a4> paikanilmaus...
MarkNumericalsToAllDataMerkitse koko tutkimusaineistoon se, onko kyseess<c3><a4>...
OutputOutputs the specified .Rmd file as either html, pdf (or...
parser_accuracy_testEsimerkkilauseet, joilla testataan parserin tarkkuutta
pathsGlobal paths
PragmaticAssertionSentence-classS4 class for easy representation of tables of Lambrechtian...
PragmaticAssertionTab-classS4 class for easy representation of tables of Lambrechtian...
PrepareOrderedDifPlotTulostaa kuvion, jossa vertailtu suomen ja...
PrintSvg-StandardBayesian-methodTulostaa html-esityksen kuvioista
PrintTab-PragmaticAssertionTab-methodPrints out a table representing pragmatic...
ProcessJsonLataa dataframe kustakin aineistoryhm<c3><a4>st<c3><a4>...
RefReferencing tables, figures etc in the document.
referencesrefs
RemoveAdvFeatPoista piirresarjasta ajan adverbin piirteet ja...
researchdataVarastoi k<c3><a4>ytetty data
ResetAllData-StandardBayesian-methodPoista kaikki tallennettu tieto t<c3><a4>st<c3><a4> mallista,...
SaveOriginalData-StandardBayesian-methodTestaa, onko jo tallennettuna t<c3><a4>m<c3><a4>n mallin...
SimpleCollocationsHae yksinkertainen kollokaattilista
StandardBayesianKonstruktori StandardBayesian-luokalle.
StandardBayesian-classTutkimuksessa standardisti k<c3><a4>ytetty...
StyleGgmcmcCompMuokkaa ggmcmc-kuvion ulkoasua
ThreeDimPropTabkuvaus TODO
hrmJ/phdR documentation built on June 17, 2018, 7:54 p.m.