Man pages for hrmJ/phdR
Rscripts and Essential data For My Phd

AddFixGroupsYhdistä ryhmiä, jotka on pitänyt hakea kahtena erillisenä...
AddFolderLisää kokonaisen kansiollisen json-tiedostoja dataan
AddGroupFromJsonLisää uuden ryhmän suoraan json-tiedostosta
AddSentsJust a quick shortcut for joining sentences
AddVariablesLisää uusia muuttujia, joita ei tietokannassa ollut
BuildAccuracyTestHaetaan esimerkkejä parserin tarkkuuden määrittelemiseksi
CheckSample_dfKysyy määritelmää jollekin esimerkille tms.
CheckSample_simpleKysyy määritelmää jollekin esimerkille tms.
CollocateTableLuo SimpleCollocations-funktion avulla taulukon eri...
CreateGtabsLuo nopeamman viittauksen mahdollistavia shortcut-tibblejä
dTutkimuksen tilastollisen mallin ym. kannalta oleellinen...
DefineGroupPropertiesApufunktio semanttisen funktion ym. määrittelyyn
DetermineAdvPhraseLengthMäärittele, kuinka pitkä on ajanilmauksen sisältämä lauseke
DoesThisRowHaveNumeralMäärittele jostakin tutkimusdatataulukon rivistä, onko siinä...
FactorizeMuuta faktoreiksi kaikki tarvittavat
FilterOutPoista datasta ylimääräisiä: esimerkiksi kieltolauseet
FilterPronounsPalauttaa listan, jossa inputtina annettu dataframe on...
FinalConversionsTee vielä pari muokkausta
FixGroupsFiTee jälkikorjauksia aineistoryhmiin esimerkiksi poistamalla...
FixGroupsRuTee jälkikorjauksia aineistoryhmiin esimerkiksi poistamalla...
FixVariablesMuuta joidenkin muuttujien määrittelyä
fnMuokkaa numerot näkymään kivemmin
FormatExampleSourceMuotoile esimerkin lähde raakadatasta luettavampaan muotoon
FormatFeatStringmuokkaa kaikkien lauseen sanojen morfologisen rakenteen...
FormatGroupNameVaihda vanhantyyppinen ryhmän nimi uudeksi
GetAdvShareTähän tiedostoon on listattu funktioita, joiden tehtävä on,...
GetDMuodostaa karsitun, nopeasti viitattavan version...
GetFeatsInRelationToTeHae jonkin suhteessa ajanilmaukseen määritellyn sanan...
GetGroupMetaTabTulostaa taulukon, jossa haluttujen aineistoryhmien...
GetKehResLaske kehyksiseen resultatiiviseen funktioon liittyviä...
GetL1aDataForS2S3Hakee monia l1a-aineistoon ja keskisijaintiin liittyviä...
GetL2CollocatesHae l2-aineistoryhmien kollokaatteja ja muodosta tarvittavat...
GetNonFocalTestPyrkii rajaamaan S4-aineistoa niin, että siitä erotellaan...
GetNumericCasesInGroupsHae jokaisesta aineistoryhmästä ne lauseet, joissa on...
GetPatternsTallentaa joukon valmiita sanalistoja tms.
GetPublishVerbsHae kaikki yhden kielen "julkaisuverbeiksi" luokitellut...
GetS1MeansLaske s1-sijainnin keskiarvoja. Kerää myös functtabs-taulukko...
GetSamplesForGroupHakee joka ryhmästä n satunnaista esimerkkiä
GetSamplesForLangHakee joka kielestä jokaisen aineistoryhmän ja joka...
GetSamplesForPosHakee joka sijainnista n määrän esimerkkejä (jos löytyy)
GetTeNoWithoutPunctLaske, mones sana ajanilmaus on virkkeessä, kun välimerkkejä...
GiveExampleHae määritellystä osa-aineistoista viisi (tai niin paljon...
GiveNumericalsReturns the ratio of sentences with a numeral compared to all...
groupmetaKunkin aineistoryhmän ominaisuudet taksonomioiden 1-3 valossa
GroupSubsetsLuo koko tutkimusdatasta aineistoryhmäkohtaisia alijoukkoja.
langlistPikku vektori helpottamaan kielien luuppaamista
listmembersTulostaa listan tiettyyn semanttiseen funktioon kuuluvista...
listrefmembersTulostaa listan tiettyyn referentiaalisuuden tyyppiin...
loglikelihood.testR function for calculating LL, by Andrew Hardie, Lancaster...
MakeGroupMetaTibbleTallentaa aineistoryhmien taksonomioiden 1-3 mukaiset...
MarkIfHasPlaceTarkastele, onko ajanilmauksen vieressä paikanilmaus MUTTA...
parser_accuracy_test_simpleTutkimuksen varsinaiset kontekstit
PragmaticAssertionSentence-classS4 class for easy representation of tables of Lambrechtian...
PragmaticAssertionTab-classS4 class for easy representation of tables of Lambrechtian...
PrepareOrderedDifPlotTulostaa kuvion, jossa vertailtu suomen ja venäjän...
PrintCompTableTulostaa side-by-side-tyyppisen taulukon
PrintGroupTableOikopolku ryhmien kuvausten tulostamiseen taulukoina
PrintLocationTableWithCountsTulostaa taulukon, jossa kielikohtaisesti sijainnit (n +...
PrintSampleTableOikopolku satunnaisotantataulukoihin
PrintTab-PragmaticAssertionTab-methodPrints out a table representing pragmatic...
ProcessJsonLataa dataframe kustakin aineistoryhmästä Json-tiedoston...
RemoveAdvFeatPoista piirresarjasta ajan adverbin piirteet ja lyhennä...
SimpleCollocationsHae yksinkertainen kollokaattilista
sovVenäjän ja suomen SOV-lauseita koskeva numeerinen data.
hrmJ/phdR documentation built on Oct. 23, 2018, 9:16 a.m.